De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Woonprojecten Klooster & Jukschot 30.01.2011 1. Woonproject Klooster: situering 2.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Woonprojecten Klooster & Jukschot 30.01.2011 1. Woonproject Klooster: situering 2."— Transcript van de presentatie:

1 Woonprojecten Klooster & Jukschot 30.01.2011 1

2 Woonproject Klooster: situering 2

3 Voorgeschiedenis 3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) (definitief goedgekeurd 11.08.2005) = gemeentelijk beleidsplan bepaalt de ruimte voor: natuur, landbouw, wonen, werken en recreatie wonen:  woningprogrammatie bepaalt welke gebieden voor wonen kunnen aangesneden worden op basis van  evenwichtige verdeling per deelgemeente  ligging ten opzichte van de kernen  passen in gemeentelijk woonbeleid  betaalbaar wonen  doelgroepen

4 Gewenste structuur wonen 4 Klooster = één van de projecten opdracht IGEAN: stedenbouwkundig plan aankoop gronden verkavelingsvergunning realisatie en verkoop

5 Stedenbouwkundig ontwerp 5 6,68 ha te ontwikkelen projectgebied twee fasen totaalvisie projectgebied

6 Ontsluiting 6 2 toegangen: Achterstraat en Liersebaan geen doorgaand verkeer afwerken woonstraten Krokuslaan en het Klooster

7 Inpassen in de omgeving 7 rand- bebouwing groenbuffer Liersebaan

8 houtwallen, bosje en gracht als basis voor waterhuis- houding centrale groene ruimte Bestaande groenstructuur als basis 8

9 diverse types van kavels en woningen met tuin sociale mix Bebouwingstypologiën 9

10 woonstraten fietsas parkeren op eigen kavel of terrein Ontsluiting intern 10

11 100 woningen Schetsontwerp 11

12 31 sociale woningen 28 bescheiden kavels (< 500m²) Decreet Grond- en Pandenbeleid 12

13 1° fase  61 woningen totaal  14 sociale woningen  25 bescheiden kavels Fasering 13

14 projectzone  sociale huisvestings- maatschappij Voorschriften (1) 14

15 zongerichte kavels en bouwvolumes Voorschriften (2) 15

16 klassieke open en halfopen kavels Voorschriften (3) 16

17 Verkavelingsplan 17

18 Woonproject Jukschot: situering 18

19 Verkavelingsplan 19

20 Verdere verloop: (1) stedenbouwkundig 20 2 verkavelingsvergunningen in aanvraag gemeente organiseert openbaar onderzoek  Jukschot van 27.01.2011 tem 28.02.2011  Klooster van 04.01.2011 tem 07.02.2011  iedereen kan bezwaren en opmerkingen indienen in diezelfde periode worden adviezen Vlaamse instanties ingewonnen de gemeenteraad beslist over het wegenistracé (maart 2011)

21 Verdere verloop: (2) verkoop Toelichting verkoopsprocedure:  Verkoop of erfpacht  Voorwaarden kandidaat-kopers  Toewijzingsprocedure  Bijzondere verkoopsvoorwaarden  Kandidaat ? 21

22 Verkoop: verkoop of erfpacht Erfpacht  Aankoop uitstellen ifv beschikbare middelen  Vergoeding betalen gedurende max. 30 jaar  Na 30 jaar of vroeger op vraag van koper, effectieve aankoop grond  Aankoopprijs min gedeelte betaalde vergoedingen 22

23 Verkoop: voorwaarden kandidaat kopers Gericht op bepaald doelpubliek voorwaarden waaraan kopers moeten voldoen  Min. 18 jaar  Nog geen grond of woning in eigendom (of bereid deze te verkopen)  Gezamenlijk belastbaar inkomen kleiner of gelijk aan  45.000 euro voor een alleenstaande  62.000 euro indien samen aangekocht wordt te verhogen met 2.990 euro per persoon ten laste  62.000 euro voor alleenstaande met een persoon ten laste, te verhogen vanaf tweede persoon ten laste 23

24 Verkoop: toewijzingsprocedure Verloop van de procedure  Verzamelen gegevens van geïnteresseerden  Bezorgen van volledige en definitieve bundel  Kandidaat stellen & documentatie bezorgen  Opmaak lijst kandidaten & rangschikking  Op volgorde perceel kiezen, belofte van aankoop ondertekenen voorschot storten  Ondertekening akte bij notaris < 4 maanden 24

25 Verkoop: bijzondere voorwaarden Koper is ook akkoord met voorwaarden, zoals  < 3 jaar starten met bouwwerken  Woning zelf bewonen (bv. niet verhuren)  Geen handel drijven  Regels bij verkoop van de woning  … (zie definitieve bundel) 25

26 Verkoop: kandidaat ? Gegevens bezorgen (of bijkomende vragen)  Bij voorkeur website www.igean.bewww.igean.be  Eventueel via post / e-mail / telefonisch 26


Download ppt "Woonprojecten Klooster & Jukschot 30.01.2011 1. Woonproject Klooster: situering 2."

Verwante presentaties


Ads door Google