De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren"— Transcript van de presentatie:

1 Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren
woensdag 21 november 2012

2 Programma 14u00: Verwelkoming door Kris Verwaeren, algemeen directeur DDS 14u15: Toelichting project door Gunther Van den Broeck, stafmedewerker Economische Expansie 15u30: Drankje in Cultuurcafé CC Nova

3 Programma Inhoud presentatie Situering binnen ruimer project
Percelen M & N Verkoopprijs Stedenbouwkundige voorschriften .. Wie kan kopen / toewijzingscriteria Belangrijkste verkoopsvoorwaarden Kandidaatstelling: te volgen procedure

4 Voorstelling project

5 Voorstelling project Grootschalige verkaveling
station Grootschalige verkaveling Vlakbij centrum: nabijheid winkels Station op wandelafstand (circa 500 m) Nabijheid autosnelweg: E40 (circa 5 km)

6 Voorstelling project Fase I – deel 1 Fase II – deel 2 Fase I – deel 3

7 Verkaveling: fasering
Fase I: deel 1 Maart 2007: start wegenis/rioleringswerken circa 80 kavels voor (half)open en gesloten bebouwing  DDS realiseerde 30 particuliere bouwpercelen voor open bebouwing (start bouw woningen: voorjaar 2008) Ruimte voor 2 appartementsgebouwen  te realiseren door Eigen Dak en Huysman-Wonima Aanleg gemeenschappelijke speelweide

8 Verkaveling: fasering
Terugblik verkavelingswerken deel 1

9 Verkaveling: fasering
Fase I: deel 3 2008 – 2011: verkoop Q-velden: groepsbouw en appartementsgebouwen verkoop P-velden: 12 appartementen per perceel Aanleg bufferbekken

10 Verkaveling: fasering
Terugblik verkavelingswerken deel 3

11 Verkaveling: fasering
Fase II – deel 2 Mei 2012: start wegenis/rioleringswerken November 2012: start verkoop 27 particuliere bouwgronden door DDS  12 percelen voor open bebouwing: M1-M12 7 percelen voor gesloten bebouwing: N2, N3, N6, N7, N8, N11 en N14 8 percelen voor halfopen bebouwing: N1, N4, N5, N9, N10, N12, N13 en N15 DDS verkoopt rechtstreeks 9 kavels (N16 tem N24) aan sociale huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Dak’ (Wetteren)

12 Diepenbroek: deel 2 Verkoop percelen M en N

13 Diepenbroek: deel 2 N-percelen
N2, N3, N6, N7, N8, N11 en N14:  circa 200 m² Prijs : € N1, N4, N5, N9, N10, N12, N13 en N15 circa 270 m² Prijs : € gesloten bebouwing halfopen bebouwing

14 Diepenbroek: deel 2 M-percelen
M1 t.e.m. M 12 circa 414 m² Prijs : € open bebouwing

15 Diepenbroek: deel 2 M en N-percelen
Deze prijzen zijn exclusief de kosten voor opmeten van het terrein (voor opmetingsplan) tussenkomst basisakte en bodemattesten waarborg infrastructuur: 500 € Registratierechten en notaris (*) Deze kosten zijn ten laste van de koper (*) DDS werkt samen met Kantoor Notaris Uytterhaegen (Wetteren). U heeft uiteraard de mogelijkheid om uw eigen notaris te kiezen.

16 Stedenbouwkundige voorschriften
N-percelen Hoofdbestemming: wonen Verbod: handel drijven of beroep uitoefenen, tenzij voldaan aan uitzonderlijke bepalingen Hoofdgebouw  gesloten of halfopen bebouwing  oprichting woning: in aangeduide bouwzone  1 of 2 bouwlagen  garage/carport: mogelijk in bouwzone hoofdgebouw (ondergrondse garage verboden) Alle nutsvoorzieningen aanwezig Aansluitingsputjes voor regen- en afvalwater voorzien

17 Stedenbouwkundige voorschriften
N-percelen Oprichting hoofdgebouw  langs weerszijden van de te bouwen perceelsgrens: eenzelfde basisprofiel  hoofdnok: evenwijdig met rooilijn 9 meter achter rooilijn  dakhellingen: 40° bouwhoogte (hoofdnok): max. 11 meter voorbouwlijn: 3 meter of 5 meter achter rooilijn ter hoogte van garage: 5 meter achter rooilijn Bijgebouw  max. 1 toegelaten: tuinhuis/berging  beperkte omvang Meer info:  wonen  particuliere bouwgronden

18 Stedenbouwkundige voorschriften
M-percelen Hoofdbestemming: wonen Verbod: handel drijven of beroep uitoefenen, tenzij voldaan aan uitzonderlijke bepalingen Hoofdgebouw  vrijstaand gebouw  oprichting woning: in aangeduide bouwzone  1 of 2 bouwlagen  garage/carport: mogelijk in bouwzone hoofdgebouw (ondergrondse garage verboden) Alle nutsvoorzieningen aanwezig Aansluitingsputjes voor regen- en afvalwater voorzien

19 Stedenbouwkundige voorschriften
M-percelen Oprichting hoofdgebouw  inplanting noordelijke gevel op de laterale noordelijke perceelsgrens  Kroonlijst: max. 7 meter t.o.v. as voorliggende erfstraat  bedaking: hellend  Hoofdnok: haaks op de rooilijn  voorbouwlijn: tussen 3 en 5 meter achter rooilijn ter hoogte van garage: 5 meter achter rooilijn Bijgebouw  max. 1 toegelaten: tuinhuis/berging  beperkte omvang Meer info:  wonen  particuliere bouwgronden

20 Verkoop kavels: aan wie?
Enkel natuurlijke personen kunnen kopen Rangschikkingscriteria toewijzing percelen Geen woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik bezitten Inwoner van Wetteren of gelijkgesteld (< 5 jaar geleden verhuisd) Kandidaten met gezinslast Laagste inkomen Som inkomens aankopers (personen vermeld in akte) Basis: aanslagbiljet 2011 over inkomsten 2010

21 Verkoop kavels Belangrijkste verkoopsvoorwaarden
Vóór indienen van bouwaanvraag op de gemeente: dossier met bouwplannen (in tweevoud!) ter goedkeuring voorleggen aan DDS - 1 exemplaar  archief DDS - 1 exemplaar (voorzien van stempel DDS)  voor bouwaanvraag Verplicht: woning voltooien binnen de 4 jaar (volgend op datum verlijden aankoopakte) en zelf bewonen in jaar daaropvolgend Verboden: grond/op te richten woning (of gedeelten) te vervreemden (verkoop, schenking, inbreng in vennootschap) of verhuren tijdens de eerste 12 jaar Meer info:  wonen  particuliere bouwgronden

22 Verkoop kavels Aandachtspunten
Verkoopsvoorwaarden DDS primeren boven stedenbouwkundige voorschriften ! Bij het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden treft DDS sancties Meer info:  wonen  particuliere bouwgronden

23 Verkoop kavels: kandidaat stellen
Nodige documenten Inschrijvingsformulier (ontvangen bij ingang zaal) 2. Aanslagbiljet 2011 over inkomsten 2010 (uiterlijk ontvangen op 1 juni 2012)

24 Verkoop kavels: kandidaat stellen
Nodige documenten 3. Formulier B (ontvangen bij ingang zaal): laten invullen door registratiekantoor 4. Attest gezinssamenstelling: af te halen op gemeente/stadhuis

25 Verkoops-overeenkomst
Verkoop kavels Procedure Toewijzing kavels Gebeurt op Raad van Bestuur DDS normaal in december 2012, uiterlijk in januari 2013 Verkoops-overeenkomst Uitnodiging voor ondertekening verkoops-overeenkomst Te betalen voorschot: 10% op aankoopbedrag Verlijden akte max. 4 maanden na ondertekening verkoops-overeenkomst Betaling resterend bedrag

26


Download ppt "Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren"

Verwante presentaties


Ads door Google