De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren woensdag 21 november 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren woensdag 21 november 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren woensdag 21 november 2012

2 Programma 14u00: Verwelkoming door Kris Verwaeren, algemeen directeur DDS 14u15:Toelichting project door Gunther Van den Broeck, stafmedewerker Economische Expansie 15u30:Drankje in Cultuurcafé CC Nova

3 Programma Inhoud presentatie 1.Situering binnen ruimer project 2.Percelen M & N • Verkoopprijs • Stedenbouwkundige voorschriften •.. 3.Wie kan kopen / toewijzingscriteria 4.Belangrijkste verkoopsvoorwaarden 5.Kandidaatstelling: te volgen procedure

4 Voorstelling project

5 stationstation • Grootschalige verkaveling • Vlakbij centrum: nabijheid winkels • Station op wandelafstand (circa 500 m) • Nabijheid autosnelweg: E40 (circa 5 km)

6 Voorstelling project Fase I – deel 1 Fase II – deel 2 Fase I – deel 3

7 Verkaveling: fasering Fase I: deel 1 • Maart 2007: start wegenis/rioleringswerken • circa 80 kavels voor (half)open en gesloten bebouwing  DDS realiseerde 30 particuliere bouwpercelen voor open bebouwing (start bouw woningen: voorjaar 2008) • Ruimte voor 2 appartementsgebouwen  te realiseren door Eigen Dak en Huysman-Wonima • Aanleg gemeenschappelijke speelweide

8 Verkaveling: fasering

9 Fase I: deel 3 • 2008 – 2011: • verkoop Q-velden: groepsbouw en appartementsgebouwen • verkoop P-velden: 12 appartementen per perceel • Aanleg bufferbekken

10 Verkaveling: fasering

11 Fase II – deel 2 • Mei 2012: start wegenis/rioleringswerken • November 2012: start verkoop 27 particuliere bouwgronden door DDS  12 percelen voor open bebouwing: M1-M12  7 percelen voor gesloten bebouwing: N2, N3, N6, N7, N8, N11 en N14  8 percelen voor halfopen bebouwing: N1, N4, N5, N9, N10, N12, N13 en N15 • DDS verkoopt rechtstreeks 9 kavels (N16 tem N24) aan sociale huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Dak’ (Wetteren)

12 Diepenbroek: deel 2 Verkoop percelen M en N

13 Diepenbroek: deel 2 N-percelen N2, N3, N6, N7, N8, N11 en N14:  circa 200 m²  Prijs : 33.800 € N1, N4, N5, N9, N10, N12, N13 en N15  circa 270 m²  Prijs : 47.250 € gesloten bebouwing halfopen bebouwing

14 Diepenbroek: deel 2 M-percelen M1 t.e.m. M 12  circa 414 m²  Prijs : 74.106 € open bebouwing

15 Diepenbroek: deel 2 M en N-percelen Deze prijzen zijn exclusief de kosten voor • opmeten van het terrein (voor opmetingsplan) • tussenkomst basisakte en bodemattesten • waarborg infrastructuur: 500 € • Registratierechten en notaris (*) Deze kosten zijn ten laste van de koper (*) DDS werkt samen met Kantoor Notaris Uytterhaegen (Wetteren). U heeft uiteraard de mogelijkheid om uw eigen notaris te kiezen.

16 Stedenbouwkundige voorschriften N-percelen • Hoofdbestemming: wonen Verbod: handel drijven of beroep uitoefenen, tenzij voldaan aan uitzonderlijke bepalingen • Hoofdgebouw  gesloten of halfopen bebouwing  oprichting woning: in aangeduide bouwzone  1 of 2 bouwlagen  garage/carport: mogelijk in bouwzone hoofdgebouw (ondergrondse garage verboden) • Alle nutsvoorzieningen aanwezig • Aansluitingsputjes voor regen- en afvalwater voorzien

17 Stedenbouwkundige voorschriften N-percelen • Oprichting hoofdgebouw  langs weerszijden van de te bouwen perceelsgrens: eenzelfde basisprofiel  hoofdnok: • evenwijdig met rooilijn • 9 meter achter rooilijn  dakhellingen: 40°  bouwhoogte (hoofdnok): max. 11 meter  voorbouwlijn: 3 meter of 5 meter achter rooilijn ter hoogte van garage: 5 meter achter rooilijn • Bijgebouw  max. 1 toegelaten: tuinhuis/berging  beperkte omvang Meer info: www.dds-verko.be/dds  wonen  particuliere bouwgrondenwww.dds-verko.be/dds

18 Stedenbouwkundige voorschriften M-percelen • Hoofdbestemming: wonen Verbod: handel drijven of beroep uitoefenen, tenzij voldaan aan uitzonderlijke bepalingen • Hoofdgebouw  vrijstaand gebouw  oprichting woning: in aangeduide bouwzone  1 of 2 bouwlagen  garage/carport: mogelijk in bouwzone hoofdgebouw (ondergrondse garage verboden) • Alle nutsvoorzieningen aanwezig • Aansluitingsputjes voor regen- en afvalwater voorzien

19 Stedenbouwkundige voorschriften M-percelen • Oprichting hoofdgebouw  inplanting noordelijke gevel op de laterale noordelijke perceelsgrens  Kroonlijst: max. 7 meter t.o.v. as voorliggende erfstraat  bedaking: hellend  Hoofdnok: haaks op de rooilijn  voorbouwlijn: tussen 3 en 5 meter achter rooilijn ter hoogte van garage: 5 meter achter rooilijn • Bijgebouw  max. 1 toegelaten: tuinhuis/berging  beperkte omvang Meer info: www.dds-verko.be/dds  wonen  particuliere bouwgrondenwww.dds-verko.be/dds

20 Verkoop kavels: aan wie? • Enkel natuurlijke personen kunnen kopen • Rangschikkingscriteria toewijzing percelen 1.Geen woning of bouwgrond in eigendom of vruchtgebruik bezitten 2.Inwoner van Wetteren of gelijkgesteld (< 5 jaar geleden verhuisd) 3.Kandidaten met gezinslast 4.Laagste inkomen Som inkomens aankopers (personen vermeld in akte) Basis: aanslagbiljet 2011 over inkomsten 2010

21 Verkoop kavels Belangrijkste verkoopsvoorwaarden • Vóór indienen van bouwaanvraag op de gemeente: dossier met bouwplannen (in tweevoud!) ter goedkeuring voorleggen aan DDS - 1 exemplaar  archief DDS - 1 exemplaar (voorzien van stempel DDS)  voor bouwaanvraag • Verplicht: woning voltooien binnen de 4 jaar (volgend op datum verlijden aankoopakte) en zelf bewonen in jaar daaropvolgend • Verboden: grond/op te richten woning (of gedeelten) te vervreemden (verkoop, schenking, inbreng in vennootschap) of verhuren tijdens de eerste 12 jaar Meer info: www.dds-verko.be/dds  wonen  particuliere bouwgrondenwww.dds-verko.be/dds

22 Verkoop kavels Aandachtspunten • Verkoopsvoorwaarden DDS primeren boven stedenbouwkundige voorschriften ! • Bij het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden treft DDS sancties Meer info: www.dds-verko.be/dds  wonen  particuliere bouwgrondenwww.dds-verko.be/dds

23 Verkoop kavels: kandidaat stellen Nodige documenten 1.Inschrijvingsformulier (ontvangen bij ingang zaal) 2. Aanslagbiljet 2011 over inkomsten 2010 (uiterlijk ontvangen op 1 juni 2012)

24 Verkoop kavels: kandidaat stellen Nodige documenten 3. Formulier B (ontvangen bij ingang zaal): laten invullen door registratiekantoor 4. Attest gezinssamenstelling: af te halen op gemeente/stadhuis

25 Verkoop kavels Procedure Toewijzing kavels •Gebeurt op Raad van Bestuur DDS normaal in december 2012, uiterlijk in januari 2013 Verkoops- overeenkomst •Uitnodiging voor ondertekening verkoops- overeenkomst •Te betalen voorschot: 10% op aankoopbedrag Verlijden akte •max. 4 maanden na ondertekening verkoops- overeenkomst •Betaling resterend bedrag

26


Download ppt "Verkoop kavels Diepenbroek Wetteren woensdag 21 november 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google