De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HET KENNIS- EN CONTACTFORUM ‘DISTRIBUTIEBELEID VOOR LOKALE BESTUREN’ Een initiatief in het kader van het project ‘Ondernemende en Ondernemingsvriendelijke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "HET KENNIS- EN CONTACTFORUM ‘DISTRIBUTIEBELEID VOOR LOKALE BESTUREN’ Een initiatief in het kader van het project ‘Ondernemende en Ondernemingsvriendelijke."— Transcript van de presentatie:

1 HET KENNIS- EN CONTACTFORUM ‘DISTRIBUTIEBELEID VOOR LOKALE BESTUREN’ Een initiatief in het kader van het project ‘Ondernemende en Ondernemingsvriendelijke Gemeente’ door: In samenwerking met VOKA en met de steun van Vlaams minister van Economie,Fientje Moerman.

2 GEMEENTELIJK DISTRIBUTIEBELEID INSTRUMENTARIUM 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID

3 Leggen bestemmingen vast Wel: Woongebieden Dienstverleningsgebieden Niet: Industrieterreinen Ambachtelijke terreinen Agrarisch gebied 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 1. GEWESTPLANNEN / BPA

4 Ruimtelijk-economische structuur: richtinggevend / bindend Detailhandelsbeleid Afbakening (commerciële) centrumperimeter 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 2. STRUCTUURPLANNEN

5 Afbakening stedelijke gebieden Kleinhandelszones (PRUP) RUP als ordeningsinstrument – belang van toelichting 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 3. RUP

6 Standaard typebepalingen Gebiedsspecifieke bepalingen: toelating of uitsluiting van bepaalde activiteiten Gebiedsspecifieke maatwerkbepalingen: doorwerking in voorschriften 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 4. RUP / TYPEVOORSCHRIFTEN

7 Wel: Wonen Wonen en landbouw Regionaal bedrijventerrein voor kleinhandel Niet: (andere) bedrijventerreinen 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 5. RUP / TYPEVOORSCHRIFTEN

8 Verschillende niveaus: RUP kan verder verordenen – niet afwijken! Ruimtelijk relevante aspecten 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 6. RUP

9 Bestemmingsvoorschriften: Vastleggen gebruiksmogelijkheden gronden en gebouwen De activiteit regelen / niet de actor Inrichtingsvoorschriften: Kavelgrootte, volumes gebouwen …: Inrichtingsstudie Beheersvoorschriften 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 7. RUP

10  Stedenbouwkundige vergunningen + MOBER als voorwaarde  Verkavelingsvergunning + voorwaarden  Socio-economische machtiging  Functiewijzigingen Stedenbouwkundige verordeningen 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 8. VERGUNNINGEN

11 Voorkooprecht Erfpacht / recht van opstal Strategische koop / verkoop gronden Onteigeningen Heffingen op leegstand 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 9. GROND- EN PANDENBELEID

12 Eigen investeringen in geselecteerde gebieden Creëren van goed investeringsklimaat Subsidies voor investeringen in prioritaire gebieden Subsidies voor investeringen in een handelszaak: Startpremies / verfraaiïng Gevelrenovatie Wonen boven winkels 1. GEWESTPLANNEN 2. STRUCTUURPLANNEN 3. RUP 4. TYPEVOORSCHRIFTEN 5. TYPEVOORSCHRIFTEN 6. RUP 7. RUP 8. VERGUNNINGEN 9. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- & PANDENBELEID 10. GROND- EN PANDENBELEID


Download ppt "HET KENNIS- EN CONTACTFORUM ‘DISTRIBUTIEBELEID VOOR LOKALE BESTUREN’ Een initiatief in het kader van het project ‘Ondernemende en Ondernemingsvriendelijke."

Verwante presentaties


Ads door Google