De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?"— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?

2 Situatieschets: Grondgebied
Herne, Herfelingen, St-Pieters- Kapelle en Kokejane grondoppervlakte 4462 ha onbebouwde oppervlakte 3903 ha of 88% bevolkingsdichtheid 147,28 inwoners/km2 woningen 2515 onbebouwde percelen 543

3 Situatieschets: Demografie
inwoners: 6573 < 20 jaar: 23,4% > 20 en < 65: 58,6% > 65 jaar: 18,0%

4 Groene druk

5 Afhankelijkheidsratio

6 Grijze druk

7 Opmerkelijke cijfers > 1/2 woningen vòòr 1946 gebouwd
1/4 klein comfort 6 leegstand 85% bewoond door eigenaar 7% betreft boerderij (12% in Herfelingen) sociale woningen: 12

8 Beleid?

9 Kanalen Gewestplan - BPA Algemeen beleidsplan Herne
Ruimtelijk Structuurplan Herne Lokaal Sociaal beleidsplan Woonbeleidsplan

10 1. Gewestplan - BPA Hoofddorp: woongebied
Dorpskernen Hfl/SPK: woongebied landelijk karakter Woonreservegebieden rond centrum Herne Verkavelingen (3) Woonvernieuwingsgebieden (Herne - Hfl)/woningbouwgebieden (SPK - Kokejane)

11 2. Algemeen beleidsplan (1)
betaalbaar wonen als topprioriteit (niet uitgewerkt voorstel) seniorenbeleid

12 2. Algemeen beleidsplan (2)
Ouderen Doelstellingen: - langer thuiswonen mogelijk maken door voldoende thuisdiensten zelf aan te bieden of te ondersteunen - aangepaste huisvesting voor ouderen aanbieden en bevorderen Actiepunten: - verdere uitbouw van privé-rusthuis en serviceflats - verder investeren in intergemeentelijke woonwinkel en beter bekendmaken (premies, e.d.) - opstarten van dienstencentrum

13 2. Algemeen beleidsplan (3)
Wonen Actiepunten: - aantal sociale woningen (huur- en koopwoningen) verhogen - aansnijden van een volgende verkavelingsfase - samenwerking met sociaal verhuurkantoor verbeteren/beter bekend maken - kwaliteit eigen woningen verbeteren Anders-validen - uitbreiding sociale huisvesting met specifieke aandacht voor aangepaste woningen

14 3. GRS Herne - knelpunten (1)
aantasting van open ruimte rol van landbouw in natuurontwikkeling/bedrijfsonzekerheid - afname landbouwbedrijven zonevreemde woningen tekort aan sociale en kleinere woningen verstedelingsdruk Edingen kerkhof Herfelingen zonevreemde bedrijven verkeersproblematiek

15 3. GRS Herne - knelpunten (2)
Site klooster Dominicanessen Sites parochiale werken/kerkfabrieken Containerpark + gemeentelijke loodsen Sportinfrastructuur (BPA) Bedrijventerrein Fondatel-site

16 3. GRS Herne - Visie (3)

17 3. GRS Herne - Visie (4) - de gemeente bemiddelt in tot stand komen van beheersovereenkomsten tussen landbouw en natuur - opmaak van Gemeentelijk Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (GRUP)

18 GRS - GRUPS RUP Dominicanessen RUP Sociaal woonproject
RUP zonevreemde woningen RUP lokaal bedrijventerrein RUP industrie -> KMO RUP Fondatel RUP Centrumfuncties RUM Rustoord/School RUP parochiale terreinen

19 RUP Dominicanessen

20 RUP Dominicanessen

21 RUP Dominicanessen

22 RUP Sociaal woonproject

23 RUP Sociaal woonproject

24 RUP Zonevreemde woningen
10-tal woningen gelegen in kwetsbaar gebied vervallen verkavelingen problematiek vierkantshoeves

25 RUP lokaal bedrijventerrein

26 RUP Industrie > KMO

27 RUP Fondatel

28 RUP Fondatel

29 RUP Fondatel

30 RUP Fondatel

31

32 RUP Centrumfuncties

33 RUP Rustoord/School

34 RUP Rustoord/School

35 RUP Parochiale terreinen

36 4. Lokaal Sociaal beleidsplan
Bindend Sociaal objectief Sociale huurwoningen 44 inhaalbeweging sociale huurwoningen 18 extra tengevolge decreetswijziging 2 Totaal 64

37 5. Woonbeleidsplan (1) Doelstelling
elke inwoner dient te beschikken over een aangepaste woning van goed kwaliteit tegen een betaalbare prijs in een aangename en kwaliteitsvolle leefomgeving. Acties De nodige initiatieven ontwikkelen voor het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en een betaalbaar woonpatrimonium ontwikkelen door een algemene taakstelling voor bijkomende sociale huisvesting De gemeente zal zoeken naar het blijvend mogelijk maken van voldoende diensten zodat langer thuiswonen mogelijk is.

38 5. Woonbeleidsplan (2) Uitbouwen van de kwaliteitsvolle dienstverlening in verband met wonen/seniorenbeleid Verbetering van de kwaliteit van het woonpatrimonium Ondersteuning en uitbouw van duurzaam wonen in de gemeente Betaalbaar wonen als prioriteit

39 5. Woonbeleidsplan (3) Ruimtelijk doordacht grond-, woon- en pandenbeleid

40 Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?
Conclusie Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil? (Ja)


Download ppt "Gemeente Herne Maakt het gemeentelijk woonbeleid verschil?"

Verwante presentaties


Ads door Google