De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkeling van maatregelen voor herstel van de ondergroei in bosecosystemen via herstel van bodembiodiversiteit (1) Beleids- en kennisvraag Zijn er alternatieve.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkeling van maatregelen voor herstel van de ondergroei in bosecosystemen via herstel van bodembiodiversiteit (1) Beleids- en kennisvraag Zijn er alternatieve."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkeling van maatregelen voor herstel van de ondergroei in bosecosystemen via herstel van bodembiodiversiteit (1) Beleids- en kennisvraag Zijn er alternatieve effectgerichte maatregelen tegen verzuring van multifunctioneel bos ? Bestaande kennis Kalk- en mineralengiften hebben niet geleid tot een herstel van de door verzuring aangetaste ondergroei Kennisleemten In hoeverre heeft verzuring het bodemleven, als essentiële schakel in de nutriëntenkringloop, aangetast ? foto van onderzoek foto van onderzoek

2 Maatregelen herstel ondergroei via bodembiodiversiteit (2) Werkwijze en resultaat 2008: Vergelijkend onderzoek bodemleven in verzuurde en niet verzuurde bossen op dekzand en praefglaciaal zand Verzuring heeft geleid tot een verminderde N- vastlegging door bodemorganismen, waardoor er meer N-beschikbaar is voor de ondergroei. 2009: eenzelfde onderzoek uitgevoerd in arme zure bossen op stuifzand 2010: idem in kalkrijke bossen Toepassingsmogelijkheden beheer:M aatregelen gericht op herstel van bodemleven beleid: Verbetering kwaliteit natuurdoelen Resterende vragen Hoe zijn resultaten te vertalen naar praktijk foto van onderzoek

3 N-mineralisatie en immobilisatie in MFB N min /Min N 0.52Ln(Act fungi) + 0.37Ln(Nemat) - 0.55Ln(Mijten) -5.3 R 2 = 69.8


Download ppt "Ontwikkeling van maatregelen voor herstel van de ondergroei in bosecosystemen via herstel van bodembiodiversiteit (1) Beleids- en kennisvraag Zijn er alternatieve."

Verwante presentaties


Ads door Google