De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN TAAK 7. STUWWALLEN  ZIE VIDEO.

Verwante presentaties


Presentatie over: "BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN TAAK 7. STUWWALLEN  ZIE VIDEO."— Transcript van de presentatie:

1 BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN TAAK 7

2

3 STUWWALLEN  ZIE VIDEO

4

5 150.000 JAAR GELEDEN IJSTIJD IN NEDERLAND

6 ONTSTAAN VAN STUWWALLEN  TIJDENS DE IJSTIJDEN BREIDEN DE GLETSJERS ZICH STERK UIT, EN VORMEN GROTE IJSKAPPEN IN HET HOGE NOORDEN  DOOR DE DRUK VAN HET GLETSJERIJS WORDEN DE GRONDLAGEN ONDER DE GLETSJERS OPZIJ GEDRUKT EN OVER ELKAAR HEEN GESCHOVEN. WAAR DE GROND WEGGEDRUKT WERD ONTSTONDEN DIEPE BEKKENS  DE HEUVELRUGGEN IN MIDDEN EN OOST NEDERLAND (UTRECHTSE HEUVELRUG, VELUWE, HEUVELRUGGEN IN SALLAND EN TWENTE) ZIJN ONTSTAAN DOOR HET IJS

7

8

9 20.000 JAAR GELEDEN LAATSTE IJSTIJD IN NEDERLAND

10 LAATSTE IJSTIJD  TIJDENS DE LAATSTE IJSTIJD KWAM HET LANDIJS NIET VERDER DAN DENEMARKEN EN NOORD DUITSLAND  IN DEZE KOUDE PERIODE VAN 21.000 TOT 18.000 JAAR GELEDEN WAS ER POOLWOESTIJN IN NEDERLAND  DE WIND NAM ZANDKORRELS MEE. OP VEEL PLAATSEN LIGGEN DEZE ZANDKORRELS ALS EEN DEKEN VAN EEN PAAR METER DIK OVER ANDERE GRONDLAGEN HEEN. ('DEKZAND').

11

12

13 DEKZAND WORDT STUIFZAND  HET DEKZAND WERD NA DE IJSTIJD BEDEKT MET VEGETATIE (PLANTEN EN BOMEN)  DIT BIEDT EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN DE WIND  DOOR ONTBOSSING IN DE MIDDELEEUWEN WORDT DEZE BESCHERMING ECHTER TENIETGEDAAN EN KAN DE WIND HET ZAND OPNIEUW DOEN OPWAAIEN

14

15 GRONDWATER  NEERSLAG ZAKT WEG IN DE GROND (INFILTREREN)  ZOEKT ZIJN WEG NAAR ZEE  GRONDWATERPEIL VERSCHILT PER GEBIED

16

17 GRONDWATER

18 STAND VAN GRONDWATER BEPAALT BODEMGEBRUIK BODEMGEBRUIKWORTELS GROEIEN STAND VAN HET WATER GRASLAND(VOORAL) HORIZONTAAL HOOG LANDBOUWGRON D (VOORAL) VERTICAAL LAAG BOSHORIZONTAAL EN VERTICAAL ZEER LAAG

19

20 80 JARIGE OORLOG (1568 - 1648) OORLOG TUSSEN DE SPAANSE KONING (FILIPS II) EN 7 NEDERLANDSE GEWESTEN (FRIESLAND, GRONINGEN, OVERIJSSEL, GELDERLAND, UTRECHT, HOLLAND EN ZEELAND)

21 WAAROM OORLOG?  DE SPAANSE KONING IS KATHOLIEK  HIJ WIL DAT IEDEREEN IN ZIJN RIJK KATHOLIEK IS  KATHOLIEKEN IN DE 16E EEUW: – LUISTEREN NAAR DE PRIESTER - PAUS – HEBBEN EEN VERSIERDE KERKVERSIERDE KERK – BIECHTEN (ZONDEN VERTELLEN) AAN PRIESTER – KOPEN AFLATEN BIJ PRIESTER (VERGEVING DOOR GOD)AFLATEN – ERKENNEN DAT KERK MACHTIG EN RIJK IS

22

23 AFLAAT: DE PAUS BELOOFT DAT GOD JE NIET STRAFT VOOR JE ZONDEN

24 NIET IEDEREEN KATHOLIEK  CALVIJN EN LUTHER WILLEN HET KATHOLIEKE GELOOF VERANDEREN – VERBETEREN.  CALVIJN EN LUTHER WORDEN PROTESTANTEN GENOEMD.

25 PROTESTANTEN  LUISTEREN IN DE KERK IS NIET GENOEG. JE MOET ZELF HET WOORD VAN GOD (BIJBEL) LEZEN.  DE KERKEN ZIJN NIET VERSIERD. VERSIERINGEN LEIDEN AF VAN DE PREEK (TOESPRAAK VAN DE DOMINEE)KERKEN  KERK IS ARM, NET ALS JEZUS.

26

27 1566: BEELDENSTORM  PROTESTANTEN KRIJGEN STEEDS MEER AANHANGERS IN DE NEDERLANDEN  PROTESTANTEN VERNIELEN KERKEN (SLAAN BEELDEN STUK) PROTESTANTEN VERNIELEN KERKEN (SLAAN BEELDEN STUK)  FILIPS II BOOS: STUURT LEGER O.L.V. ALVA NAAR DE NEDERLANDEN ALVA  WILLEM VAN ORANJE VERDEDIGT DE NEDERLANDEN WILLEM VAN ORANJE

28

29 ALVA

30 WILLEM VAN ORANJE

31 1574: SLAG OP DE MOOKERHEI  SPAANSE SOLDATEN STAAN OP EEN STUWWAL BIJ MOOK  WILLEM VAN ORANJE (MET HUURLEGER) TREKT ER LANGS  DE SPAANSE SOLDATEN VALLEN AAN EN VERJAGEN WILLEM VAN ORANJE EN HET HUURLEGER  DE NEDERLANDEN VERLIEZEN  OORLOG IS NIET OVER: DUURT TOT 1648


Download ppt "BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN TAAK 7. STUWWALLEN  ZIE VIDEO."

Verwante presentaties


Ads door Google