De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hoe ga je het best in de klas om met kinderen uit kansarme gezinnen? inspiratiedag kansarmoede en onderwijs workshop Onderwijscentrum Brussel donderdag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hoe ga je het best in de klas om met kinderen uit kansarme gezinnen? inspiratiedag kansarmoede en onderwijs workshop Onderwijscentrum Brussel donderdag."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe ga je het best in de klas om met kinderen uit kansarme gezinnen? inspiratiedag kansarmoede en onderwijs workshop Onderwijscentrum Brussel donderdag 28 april 2016

2 Waarom deze workshop? Klasfactoren hebben een grote impact op de leerwinst, prestaties en welbevinden van de kinderen. De rol van de leerkracht en de school zijn van groot belang!

3 Wat zegt onderzoek?  Een effectieve instructiestijl is het belangrijkste kenmerk op klasniveau die invloed heeft op de prestaties en het welbevinden van leerlingen: Vooropstellen van duidelijke doelen Structureren van de leerstof Ondersteunen van leerprocessen Actief betrekken van de leerlingen Aanleren van metacognitieve vaardigheden Autonomie-ondersteuning Effectief klasmanagement

4  Leerlingen uit gezinnen met een lage SES en leerlingen met een lage aanvangsprestaties hebben het meest baat bij de instructiestijl van de leerkracht.  Deze 7 kenmerken blijken voornamelijk voor hén effectief! Wat zegt onderzoek?

5 Uitdagingen in Brussel?

6 Waar komen de kinderen vandaan? In welke gezinnen groeien ze op? Normen en waarden in het gezin? Waar en hoe wonen ze? … Leefwereld van de kinderen KEN JE KINDEREN!

7 Leer de leefwereld van de kinderen kennen, zeker als die verschilt van je eigen leefwereld! Leefwereld van de kinderen

8 Signaallijst armoede uit Klasse: Tip!

9 Verschillen op het vlak van … taal cultuur gezinssituatie opvoedingscultuur sociaal- economische situatie … Brussel is DIVERS

10 90% van het onderwijspersoneel komt uit een middenklasse. (onbewust) middenklassedenken Leefwereld van de leerkracht

11 Tip! Klasse schetst 6 pijlers voor een sterk armoedebeleid. 1 pijler is de hulp inroepen van specialisten: Roep de hulp in van specialisten:

12 Verschil in sociaal- economische status (SES) De SES van het gezin heeft een grote invloed op de schoolloopbaan van een kind. inkomen van de ouders onderwijsniveau van de ouders beroep van de ouders

13 Invloed van SES op het (basis)onderwijs in Brussel Gemiddelde: 53,3% Brussels BaO ingedeeld op % SES

14 Welzijnsbarometer 2015

15

16 Op minstens op 3 van de volgende terreinen zijn er langdurige problemen: - inkomen van het gezin - opleiding van de ouders - stimulatieniveau van de kinderen - arbeidssituatie van de ouders - huisvesting - gezondheid Lage SES versus kansarmoede

17 Kansarmoede als hypotheek 17 Ongelijkheid in vroege cognitieve ontwikkeling (2-10 jaar) in de British Cohort Study uit1970 naar socio-economische status en rangordepositie op de leeftijd van 2 jaar (The Marmot Review, 2010)

18 Tip!

19 Wat betekent kansarmoede voor de kinderen in de klas? Gevolgen van kansarmoede

20

21  Lees je tekst en vertel de inhoud aan je groep. Wat is je vooral bijgebleven?  Welk domein wordt beïnvloed door kansarmoede? Gevolgen van kansarmoede

22 Kennis van de wereld Taal Sociale vaardigheden Communicatie en samenwerking met ouders Welbevinden en betrokkenheid Gevolgen van kansarmoede

23 De leerkracht maakt het verschil! Scholen en leerkrachten kunnen het verschil maken! Belangrijk EFFECT van kwaliteitsvol onderwijs, zeker voor kinderen uit kwetsbare milieus!

24 De Morgen Klasse ZET DIE OOGKLEPPEN AF Kleuteronderwijzeres in spe Melissa Thiebaut over armoede in onderwijs Basis Klasse

25 www.grotekansen.be Tip! Van 1 januari 2016 tot 30 juni 2018 Doelen: ondersteunen van docenten van de lerarenopleidingen kleuteronderwijs bij de integratie van de competenties voor het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede versterken van startende leraren m.b.t. het omgaan met diversiteit, kinder- en kansarmoede stimuleren van attitudeverandering en kritische reflectie m.b.t. beeldvorming over kinderarmoede; Stimuleren van positieve beeldvorming over het beroep van leraar kleuteronderwijs Samenwerking tussen KBS, lerarenopleidingen kleuterschool, DPB, Vlaamse ministerie van Onderwijs

26 Hoe kan je kansarmoede positief ombuigen? De leerkracht maakt het verschil!

27 Wat zegt onderzoek? Positieve verwachtingen:  Mik hoog, ook met lage SES-kinderen en kinderen met lagere aanvangsprestaties!

28 Tip!  Voor lage SES-leerlingen en leerlingen met een lage aanvangsprestatie, zijn self-fulfilling prophecies pertinent aanwezig. Dit heeft een krachtige invloed op hun prestaties!  Leerkrachten zijn over het algemeen vriendelijker en meer ondersteunend voor leerlingen waarvoor ze hoge verwachtingen koesteren.  Ook geven zij duidelijkere en positievere feedback en meer leermogelijkheden. Positieve verwachtingen:

29 Tip! Kinderarmoede problematiseren of deproblematiseren (denkkaders)

30 Tip! Kinderarmoede problematiseren of deproblematiseren https://www.kbs- frb.be/nl/Activities/Publications/2015 /318070 Weg van het stigma. Hoe kunnen we anders communiceren over kinderarmoede?

31 Wat zegt onderzoek?  Directe instructie is uiterst belangrijk voor lage SES-leerlingen: De leerkracht bepaalt wat er in de klas gebeurt. De leerkracht treedt sturend op m.b.t. het leerproces van de leerlingen.  Wanneer? Wanneer leerlingen over onvoldoende voorkennis beschikken om zelf te zorgen voor “interne” sturing.

32 Tip!  Bied een stevige basis aan kennis en vaardigheden.  Leer leerlingen metacognitieve vaardigheden aan. Bied hen leerstrategieën aan. Help hen om eigen strategieën te ontwikkelen.  Stimuleer hen om hun eigen leerproces in handen te nemen en het (autonoom) verder te sturen. Directe instructie:

33 Tip!  Meest aangewezen bij goed gestructureerde taken en basisvaardigheden zoals wiskunde en technisch lezen  NIET bij hogere denkvaardigheden, bv. probleemoplossing, sociale vaardigheden, discussievaardigheden, assertiviteit, enz.. Directe instructie:

34 Wat zegt onderzoek?  Autonomie-ondersteuning: Leerlingen met een lage initiële taalvaardigheid en een lage SES hebben nood aan een duidelijke structuur en richtlijnen. Het keuzeproces moet gestuurd en ondersteund worden. Het moet zeker aan de kleuters aangeleerd worden hoe ze zelf kunnen kiezen. De tijd dat de kleuterleid(st)er verplichte activiteiten voorziet voor kleuters, is gerelateerd aan een hoger welbevinden.

35 Wat zegt onderzoek?  Intrinsieke motivatie: Het stimuleren van de intrinsieke motivatie is voornamelijk voordelig voor leerlingen met een lagere aanvangsprestatie. Leerlingen moeten actief betrokken worden tijdens de les. Het is belangrijk om interactie tussen leerlingen en leerkracht uit te lokken en te onderhouden. Het bevorderen en stimuleren van de innerlijke interesses is één van de belangrijkste zaken voor goede prestaties.

36 Tip! Zet in op rijke, uitdagende, krachtige, motiverende, … thema’s en activiteiten! Breng variatie! Kies bewust voor thema’s uit: leefwereld wereld fantasie Intrinsieke motivatie:

37  Lees de quote van een leidster/leraar.  Lees de duiding vanuit de literatuur.  Herformuleer de quote op een positieve manier. (Wat betekent dit voor bv. de keuze van je thema, de activiteiten, ondersteuning, klasorganisatie, …?)  Typ je positieve formulering in op de PC.  Lees elkaars posts en like! De leerkracht maakt het verschil!

38 ………………………………………………………………

39 Wat zegt onderzoek? Kies voor motiverende, functionele thema’s en activiteiten. Zorg voor meer structuur en positieve aanmoediging. Koppel het leren aan levensechte ervaringen, zodat het leren relevant wordt voor het dagdagelijks leven. (Voor deze leerlingen is dit éxtra belangrijk!) Voornamelijk voor deze leerlingen is het belangrijk om de lesinhoud in kleinere stappen aan te bieden. Steeds gevolgd door snelle feedback Voor de kleuterschool nog dit: Ondersteun de kleuters bij het kiezen. Zorg voor een evenwicht tussen vrije en verplichte activiteiten.

40 Tip! Klasse schetst 6 pijlers voor een sterk armoedebeleid. 1 pijler is het creëren van een veilige omgeving:

41

42 Mentoring van leerkrachten Wat zegt onderzoek? Reflecteren over het leer- en instructieproces heeft een positieve impact op effectief lesgeven. Mentoring van leerkrachten is positief voor de prestaties van leerlingen en de geboekte leerwinst: De effectieve leertijd wordt hoger Er groeit een positiever klasklimaat De leerkracht leert beter inspelen op de interesses van leerlingen De leerkracht zorgt voor een effectiever klasmanagement

43 Wat zegt onderzoek? Wat is belangrijk voor effectief mentoren? Inspelen op de noden en vragen van de leerkracht Tijd nemen en regelmatig overleg Voldoende autonomie aan de leerkracht Participatieve observatie tijdens de lesactiviteiten, reflectie en feedback achteraf Mentoring van leerkrachten

44 Onderwijscentrum Brussel

45

46 http://www.diversiteitinactie.be/ Bellens K., e.a. Review naar indicatoren voor het maximaliseren van leerprestaties, leerwinst en welbevinden op basisscholen. KULeuven Inspirerende bronnen (1)

47 Inspirerende bronnen (2) https://www.klasse.be/39090/12- brillen-om-naar-kinderarmoede-kijken/ http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/program mas/panorama/2.28728


Download ppt "Hoe ga je het best in de klas om met kinderen uit kansarme gezinnen? inspiratiedag kansarmoede en onderwijs workshop Onderwijscentrum Brussel donderdag."

Verwante presentaties


Ads door Google