De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Evaluatie voortgang Scouting Academy. Resultaten en wat gaan we ermee doen? a.Eerste inkijk in belangrijkste uitkomsten b.Discussie in subgroepen c.Aanbevelingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Evaluatie voortgang Scouting Academy. Resultaten en wat gaan we ermee doen? a.Eerste inkijk in belangrijkste uitkomsten b.Discussie in subgroepen c.Aanbevelingen."— Transcript van de presentatie:

1 Evaluatie voortgang Scouting Academy

2 Resultaten en wat gaan we ermee doen? a.Eerste inkijk in belangrijkste uitkomsten b.Discussie in subgroepen c.Aanbevelingen d.Volgend LOSA terugkoppeling e.Verwerken en beschrijven uitkomsten in rapportage

3 Van maatwerk naar Scouting Academy Evaluatie maatwerk 2005 Ontwerp Scouting Academy 2008 Introductie Scouting Academy 2010 Veel trainers, regio’s en groepen al 3 jaar aan de slag Tijd voor pas op de plaats en blik vooruit Meer focus op groei = versterking kwaliteit van spel en vrijwilligers

4 Van Scouting Academy naar groei

5 Voorbereidingsfase Input via gesprekken met groepen en regio’s (landelijke raad, Scout-In, LOSA, regiovoorzitters, brainstorm- en denktankbijeenkomsten, helpdesk SA Werkgroep evaluatie Wat willen we met evaluatie bereiken? - kennis/inzicht in succesvolle implementatie SA, d.w.z.: - breed draagvlak voor uitgangspunten en werkwijze - motivatie om (verder) te werken aan kwaliteit van team en jezelf

6 Aanpak gericht op versterken kwaliteit spel Met behulp van de praktijkbegeleider, het gesprek op gang krijgen/houden over: de kwaliteit van het activiteitenprogramma in de speltak; de mogelijkheden die spelteams zien om deze kwaliteit (verder) te verbeteren; wat dit betekent voor de ontwikkeling van je spelteam en jezelf. Kortom: welke kansen zie je om een nog leuker en beter activiteitenprogramma te bieden en hoe kan Scouting Academy je daarbij helpen.

7 Opzet evaluatie: groepen

8 Aanpak gericht op versterken kwaliteit spel

9 Belangrijkste uitkomsten: Overall positieve toon valt op, uitgangspunten worden breed onderschreven: Zeer oneens OneensNeutraalEensZeer eensWeet niet Leren in de praktijk0,61,3%5,148,443,01,6 Niet dubbelop leren1,410,212,031,244,11,0 Instapeisen nieuwe vrijw.0,53,29,043,842,31,3 Groepen zelf verantw.1,18,215,948,924,41,6 Kwaliteitseisen stellen0,95,522,354,315,61,5 Competenties toetsen2,410,924,447,013,12,2 Niet verplicht trainen2,312,616,843,622,32,5 Team > individu1,29,616,440,730,21,9 Registratie in SOL2,64,922,340,725,44,0 Stilstaan bij eigen ontw.0,94,321,551,920,21,2 SA levert belangrijke bijdrage aan kwaliteit leiding(teams) 6,09,533,034,08,09,0

10 Ook positieve score over introductie Scouting Academy. Bijna de helft van de groepen zegt dat er meer aandacht is voor kwaliteit en deskundigheid van leiding(teams).

11 Nog meer positieve geluiden: Ruim de helft van de groepen hebben een praktijkbegeleider en bijna 80% van de regio’s hebben een praktijkcoach. De rol van de praktijkbegeleider wordt over het algemeen belangrijk gevonden. Helft van de groepen die nog geen pbg heeft, wil dit graag.

12 Maar ook kritische geluiden: Veel instrumenten/hulpmiddelen zijn onbekend, en als men het welk kent is de waardering matig en/of worden als complex ervaren. Vooral competentieroos is hierin (negatieve) uitschieter. Competentiegericht maatwerk leveren blijkt vaak nog lastig. Implementatie Scouting Academy stokt wanneer kernrollen (pbg en pc) niet bezet worden.

13 Leeftijdsindeling basis- en kampkwalificaties

14 Uitkomsten discussie in subgroepen: 1.Wat doen we met de leeftijdsindeling voor de basis- en kampkwalificaties? - Verdeling kampkwalificatie in bivakkeren – kamperen - Meningen over leeftijdsindeling basiskwalificatie voor leiding is verdeeld = nader bekijken 2.Hoe kunnen we leren/ontwikkelen voor leiding (leuk)er maken? - Goed leerklimaat en samenwerking leiding praktijkbegeleider groepsbegeleider - Meer maatwerk voor diverse leerstijlen - meer concrete tools en uitwisseling voor praktijkbegeleiders 3.Welke ondersteuning hebben praktijkcoaches en trainers nodig om competentiegericht maatwerk mogelijk te maken? - Praktijkgerichte ondersteuning en begeleiding - Meer concrete lijstjes en naslagwerken (inhoudelijk erfgoed)

15 Uitkomsten discussie in subgroepen: 4.Hoe krijgen we vanuit Scouting Academy (nog) meer focus op kwaliteit van spel? - Meer afstemming en samenwerking tussen Spel en Scouting Academy op alle niveaus - Van leren naar => doen in spel 5.Hoe krijgen we meer focus op teamkwaliteiten? - Meer aandacht voor – en feedback op – teamprofielen, voor alle teams (managementinformatie) 6.Welk beeld heb je nu van SA en naar welk beeld zou je willen toewerken? - Trainingsteams staan nu vaak (te) los van praktijk en leren in de groep, meer betrekken en onderdeel maken van leerproces (soms gevoel aan de kant te staan)

16 Uitkomsten discussie in subgroepen: 7.Hoe gaan we verder met de functieprofielen, kwalificatiekaarten en comptentieroos? - Kijken naar bruikbaarheid van hulpmiddelen (zoals competentieroos in SOL) - Aparte functieprofiel en kwalificatiekaart voor teamleiders 8.Hoe kunnen we groepen/regio’s die nog geen pbg/pc hebben concreet helpen om er een te vinden? - Via persoonlijk contact/informatie - Via programma Groepsontwikkeling duidelijk krijgen wat ‘kansgroepen’ zijn (groepen die graag met pbg aan de slag willen)


Download ppt "Evaluatie voortgang Scouting Academy. Resultaten en wat gaan we ermee doen? a.Eerste inkijk in belangrijkste uitkomsten b.Discussie in subgroepen c.Aanbevelingen."

Verwante presentaties


Ads door Google