De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regionale info basisonderwijs

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regionale info basisonderwijs"— Transcript van de presentatie:

1 Regionale info basisonderwijs
10 juni 2016 Provinciaal Vormingscentrum Oostmalle

2 Vraaggestuurde werking www.dsko.be > begeleidingsdienst
Vragen aan begeleidingsdienst en bespreking in zelfsturende teams Intensieve trajecten Overgang kleuter-lager, Wat werkt in de klas, Breed evalueren, Leren leren, Wereldoriëntie, Zelfevaluatie en kwaliteitsontwikkeling Korte trajecten Trajecten adviezen 2 en 3 Trajecten ZiLL voor pilootscholen VBS Maria Boodschap: Hildegard Meeusen, Els De Maeyer, Raf Mertens (taal) De kleine Jacob: Hildegard Meeusen en Jo Knaeps (taal) De Reuzenpoort: Bart Masquillier, An Van Rompaey (taal) Ludwig Getteman De Link: Ingrid Van den Hout, Inge Wilberts (taal) en Nele Van Oosten SG Anker: Bart Jaminé, Chris Ligtvoet, Dirk Herrygers, Luk Waterschoot Omnibus: Jef Stappaerts en Chris Ligtvoet De springplank: Karin Van Dommelen, Bart Delanghe, Marcel Van Lommel De zandloper en klavertje 3: Karin Van Dommelen, Dirk Herrygers, Hilde Hendrickx Tongelsbos: Bart Jaminé en Ingrid Van den Hout

3 Aanvraag ondersteuning

4 Aanbodgericht www.nascholing.be regio Antwerpen
Identiteit en pastoraal > aanbod godsdienst Bewegingsopvoeding Krachtige leeromgeving Leren leren Muzische opvoeding Nederlands Schoolbeleid en communicatie Wereldoriëntatie Wiskunde Zorg ZILL Inforonden: 8 maart, 15 maart, 26 april, 3 mei en 17 mei 2017 provinciaal vormingscentrum Oostmalle. Doel: zoveel mogelijk personeelsleden breed informeren.

5 Regionale info: maandelijks h@llo
in uw mailbox en rechtstreeks in die van uw team? inschrijven via  Begeleidingsdienst

6 Data volgend schooljaar
25 januari 2017 – Dag van de kleuter: 'ik wil zo graag'. We bekijken dit vanuit het perspectief van de kleuter en van de leerkracht. Provinciaal Vormingscentrum Oostmalle 22,23,24 maart 2017 – Driedaagse basisonderwijs Floreal Blankenberge Hoe organiseren we ons onderwijs van de toekomst en connectie met ZILL? Aandacht voor maatschappij, onderwijs, instrumenten, veranderingen

7 Waarborgregeling: co-teaching en BuO als DuO
Regionale infodag School Instituut mevrouw Govaerts (Heist-op-den-Berg) Co-teaching VIBO De Brem (Oud-Turnhout) Bubao in duo met bao VIBO De Ring (Turnhout) BuBaO Sint-Rafaël (Sint-Job-in-‘t-Goor) Sint-Jozefinstituut (Antwerpen) BuBaO Berkenbeek (Wuustwezel)

8 stand van zaken en implementatietraject ZIn in leren! Zin in leven!
21 april 2016 Stand van zaken en implementatie CUR team BaO - Anne Verhoeven

9 Een geïnspireerd, net-eigen leerplan
MOTIVATIE INSPIRATIE Unieke van elke mens, hoop en geloof, kansen tot groei, brede zorg en inbreng vanuit diversiteit, katholieke dialoogschool, de leraren als team Benadruk ook de vertrekbasis: OKB en katholieke dialoogschool zodat vernieuwde leerplan meteen ook verdieping/tot leven brengen van het eigen opvoedingsproject kan zijn BETEKENISVOL LEREN

10 Een harmonische ontwikkeling van elk kind
CULTUUR Essentie van het leerplan is ‘alle kinderen in ontwikkeling brengen en ontwikkelingsgericht onderwijs stimuleren’ Twee kinderen: Vormen de kern van het concept Samen leren Ontwikkelkracht van kinderen benutten : interactie coachen Belang van de schaduw: kind ontwikkelt in wij-jij-ik relatie met anderen (uniciteit in verbondenheid) Wereldbol: Brede definitie van cultuur: wetenschap, taal, wiskunde, kunst en cultuur, godsdienst, … Cultuurgebonden ontwikkelvelden vormen de buitenschil, = evocatie van de wereld waarin kinderen leven, vandaar ook op vorige dia de nadruk op betekenisvol leren PERSOON

11 proeftuinsessie 12 mei 2016 Er zijn 10 ontwikkelvelden 4 in de kern Hier zeker aangeven: ontwikkelveld (begripsvorming) 6 in de buitenschil Kern en buitenschil zijn in voortdurende interactie = bewijs van harmonische ontwikkeling Witruimte = speelveld van kinderen (in de kern) en van leerkrachten en leerlingen tussen kern en buitenschil. Bevattelijke ordening van de harmonische ontwikkeling Het kader accepteren en er in thuis komen Let op de interactie (uniciteit in verbondenheid, eigen ontwikkeling maar nooit ten koste van anderen) Opvoeden en onderwijzen gebeurt in relatie: kind komt tot leren door interactie met andere kinderen, ouders, leerkrachten, opvoeders thuis en op school… In het katholiek onderwijs verwijzen we hierbij ook naar de Ander, God. De ontwikkelvelden zijn geen leergebieden. Om aan ontwikkeling te werken kunnen scholen kiezen om vanuit leergebieden te werken, bewust leermiddelen in te zetten, projectmatig te werken, ervaringsgericht onderwijs te stimuleren,…: dat zijn telkens onderwijsarrangementen in het witte speelveld waarbij verbindingen gelegd worden tussen de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling en tussen meerdere velden. Leerplanmaker biedt een overzicht van de leerinhouden aan: de ingrediënten Leerplanmaker biedt niet de verpakking aan. Receptuur = eigenaarschap van de school Daardoor ruimte voor eigenaarschap: projectwerk, werken vanuit leergebieden, werken op maat, … Deze ordening biedt meer en gevarieerdere oefenkansen dan bvb. leerplan volgens leergebied: heeft perceptie dat de ontwikkeling enkel binnen een leergebied geldt. Inzet: gevarieerde oefenkansen bieden, door een variatie in het aanbod en de clustering van inhouden. Curriculum en Vorming

12 ONTWIKKELVELD Ontwikkelthema’s generieke doelen leerlijn
Titel samenkomst 28 april 2017 ONTWIKKELVELD Ontwikkelthema’s generieke doelen leerlijn ontwikkelstappen Structuur spreekt voor zich. OP de vorige dia zagen jullie de ontwikkelvelden. Elk ontwikkelveld wordt verder uitgerold in ontwikkelthema’s met generieke doelen, leerlijnen en ontwikkelstappen. De kleur van de kaders verwijst ook naar de kaders die terugkomen in de applicatie. Proeftuinscholen zullen – zodra ze thuis zijn in het kader- deze applicatie ook uittesten. Bij de leerlijn kan je eventueel ook vertellen: ontwikkelstappen die verbonden zijn aan referentieperiodes op basis van leeftijden.  ze documenteren de ontwikkeling doorheen de basisschool. Naam van de spreker of dienst

13 stand van zaken en implementatietraject ZIn in leren! Zin in leven!
21 april 2016 september 2016 Huidige leerplannen + proeftuinen Zin in leren! Zin in leven! 1 september 2017 Zin in leren! Zin in leven! of huidige leerplannen schooljaar 1 leerplan: Zin in leren! Zin in leven! Hier kan je vertellen dat we momenteel volop in doorontwikkeling zijn en het leerplan bij inspectie indienen in januari 2017. Na goedkeuring kan het vanaf september 17 gebruikt worden als geldend leerplan Dit leerplan is er niet zo maar gekomen maar is ontstaan na een sterke consultatie van het werkveld over de huidige leerplannen (reeds bevraagd), ronde tafels met gebruikers, ontwikkelgroepen met gebruikers, lerarenopleiders en begeleiders, aftoetsen van kader en inhouden aan experten, kortom dit leerplan zou een sterk gedragen visie moeten weerspiegelen, Vertel meteen ook dat de doorontwikkeling van de leerlijnen dit najaar op het programma staat, dat bubao in de proeftuinen wil ontdekken welke meerwaarde zill voor elke bubaoschool kan hebben. Vertel hier ook hoe scholen de volgende jaren met leerplannen omgaan: Kiezen voor huidige leerplannen en verkennen nieuwe leerplan achter de schermen Kiezen meteen in sept 17 voor invoering zill Zill wordt meteen ingevoerd van 2,5 tot 12 jaar, een school zou eventueel kunnen opteren om in sept 17 te starten in de kleuterschool en een jaar later met de lagere school. Het eigenaarschap ligt bij de school (op een moment van doorlichting zal de school aan de inspectie moeten aangeven met welk leerplan/welke leerplannen ze werken) Voor BUBao is zill alleen een kader, maar komt er geen goedkeuring. Zij blijven werken met de ontwikkelingsdoelen. CUR team BaO - Anne Verhoeven

14 Tijdspad implementatie
stand van zaken en implementatietraject ZIn in leren! Zin in leven! 21 april 2016 Tijdspad implementatie -info aug. ‘15 -najaar: directie + gangmakers -start proeftuinen -proeftuinen -aanbod nascholing in koepelkrediet (zin krijgen in…) -colloquia -applicatie en materialen -applicatie en materialen -colloquia -PB: ondersteuning verdere schooleigen implementatie -uitbreiden nascholingen Vanaf sept. 2019 Ondersteuning PB vanuit Zin in leren! Zin in leven! Alle scholen werken met leerplan Hier wijst de dia zichzelf uit; benadruk dat er volgend jaar proeftuinen zijn en een aanbod nascholing via koepelkrediet. Vertel ev dat je op het colloquium directies hierop verder werkt (aan beleidsvoerend vermogen of andere randvoorwaarden of zeer concreet aan zill) CUR team BaO - Anne Verhoeven

15 Tot slot: een mooi einde schooljaar en aansluitend een deugddoende vakantie.


Download ppt "Regionale info basisonderwijs"

Verwante presentaties


Ads door Google