De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van visie naar curriculum

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van visie naar curriculum"— Transcript van de presentatie:

1 Van visie naar curriculum
Kennismaking Visieontwikkeling projectteam Aan de slag met de visietekst Pauze Transfer naar curriculum projectteam Aan de slag: met een hoed in de hand… Aan de slag: plan van aanpak

2 Van visie naar curriculum
Bronnen diversiteit Werkgroep diversiteit (denktank) Interne bevraging: PBKO, PBLO, PJK + Visie kdg breed Resonansoverleg Publicaties - congressen cf. webstek Methode Projectleider curriculum + werkgroep diversiteit In kaart brengen Thema’s op OR  vakgroepwerking Stellingen Curriculumvernieuwing 1,5 jaar aan de gang Proces van vallen en opstaan! Reconstructie van dat proces… 5 ankerpunten  5 werkgroepen  input visie DLR OA’s TC IC De student bekijkt diversiteit breed: sociale, culturele, religieuze, morele en talige diversiteit. De student beschouwt het begeleiden van kinderen uit een grootstedelijke context als een uitdaging die hij wil aangaan. Hij bevordert bij kinderen het leren van elkaar vanuit verschillen. (basiscompetentie 1) De student staat open voor waarden en normen uit andere culturen. (basiscompetentie 2) De student verkent een belangstellingscentrum vanuit diverse perspectieven en integreert hierbij een verscheidenheid aan ervaringen van kinderen. Hij kent de diversiteit in de omgeving van zijn school en kan dit gebruiken ter verrijking van het onderwijs. (basiscompetentie 3) De student neemt het perspectief van het kind en/of de ouders/verzorgers mee in het reflecteren op zijn handelen. (basiscompetentie 5) De student heeft respect voor de culturele en sociale achtergronden en perspectieven van ouders/verzorgers. Hij gaat in dialoog met ouders/verzorgers over hun gedeelde verant­woor­de­lijkheid in opvoeding. De student laat ouders met diverse achtergronden participeren in de klas en/of school. (basiscompetentie 6) De student beschouwt diversiteit binnen het schoolteam als meerwaarde. Hij erkent een verantwoordelijkheid te hebben in het creëren van een schoolbeleid dat consequent aandacht heeft voor diversiteit. (basiscompetentie 7) De student is op de hoogte van de grote diversiteit in de wereld met betrekking tot onderwijs. (basiscompetentie 9) De student engageert zich voor gelijkwaardigheid, mensenrechten en democratie. (basiscom­pe­ten­tie 10) De student is zich bewust van zijn professionele identiteit en de invloed hiervan op zijn professioneel handelen De student is zich bewust van de wisselwerking tussen de persoonlijke identiteit en de professionele identiteit en van de invloed van deze laatste op zijn professioneel handelen. Hij stuurt zijn professioneel handelen bij op basis van inzicht in zijn veranderende professionele identiteit. (basiscompetentie 5) De student begrijpt hoe de eigen professionele identiteit zich verhoudt ten aanzien van de identiteit van de instelling. (basiscompetentie 7) De student is zich bewust van de invloed van de eigen levensbeschouwelijke overtuiging op zijn professioneel handelen. (basiscompetentie 10) SDL Omgaan met diversiteit als sleutelcompetentie als leerkrachtencompetentie als doelstelling van een schoolbeleid Leren in en voor diversiteit + DIVA-website (2011) CoRe: Competence requirements in early childhood education and care in Europe Urban-Vandenbroeck-Peeters Superdiversiteit Maurice Crul, Dirk Geldhof Inspirerende leeslijst over superdiversiteit en interculturaliteit  de kloof, interessante links (bronnen)

3 1 PBKO Conceptuele Lijn Integrale Lijn Praktijk Lijn Kind & leerkracht
Ontwikkelings- psychologie (3SP) Onderwijs in Vlaanderen (3SP) Krachtige leeromgeving Ervaringsgericht onderwijs (3SP) Kleuterdidactiek (3SP) Leraar in de spiegel Professionele identitieit (3SP) Kleuteronderwijs in de maatschappij (3SP) Positief klasklimaat Positief klasklimaat (3SP) Conceptuele Lijn 1 PBKO Kind & leerkracht en krachtige leeromgeving W.O. (3SP) Motorische ontwikkeling (3SP) Wiskunde (3SP) Onderzoeksvaardigheden (3Sp) Leraar in de spiegel en Positief klasklimaat Muzische vorming (6 SP) Taal(3SP) Godsdienst (3SP) Integrale Lijn Nieuw curriculum (1pbko 14-15) waar de leerlijn diversiteit (en kansarmoede) een rode draad vormt tussen de lijnen en de opleidingsjaren…  Geïntegreerd Conceptuele lijn  conceptueel kader (kapstok en handvatten) Integrale lijn  didactische lijn (gereedschapslijn) binnen verschillende domeinen Praktijklijn  toepassen Opleidingsonderdelen Stage  PIO-scholen, contactlectoren Deurne-Merksem (concentratiescholen) 27 studenten/mentor-coach Projecten, ook op niveau van docenten (jobshadowing, 2-daagse, …)  samenspraak met de werkgroep diversiteit Stage, Leertrajectbegeleiding, Didactisch atelier & flex-weken (12+3 SP) Praktijk Lijn Muzische week Taalactiveringsweek Stagevoorbe-reidingsweek

4 2 PBKO Conceptuele Lijn Integrale Lijn Praktijk Lijn
Leren in diversiteit I Kleuter in de stad (4SP) Gezinnen en kansen (4SP) Leren in diversiteit II Brede school (3SP) Klasmanagement en autonomie (3SP) Samen voor kinderen I Partners in onderwijs (3SP) Onderwijs in de wereld (3SP) Samen voor kinderen II Rechten van het kind (3SP) Professionele identiteit/RZL (3SP) Conceptuele Lijn 2 PBKO Leren in diversiteit taal (3SP) wiskunde-WO (3SP) muziek (3SP) Samen voor kinderen onderzoeksvaardigheden (3SP) beweging (3SP) beeld (3SP) Integrale Lijn Stage, Leertrajectbegeleiding, Didactisch atelier & flex-weken Praktijk Lijn


Download ppt "Van visie naar curriculum"

Verwante presentaties


Ads door Google