De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tussenstand onderzoek Bedrijfsvoering Licom 1 juli 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tussenstand onderzoek Bedrijfsvoering Licom 1 juli 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Tussenstand onderzoek Bedrijfsvoering Licom 1 juli 2011

2 Informatie verzamelen VragenlijstInterviews Schriftelijk materiaal Voortgang: -Vragenlijst afdoende beantwoord -Interviews afgerond -Voorlopige bevindingen doorgesproken met Licom -Voorbereidingen voor doorrekening van scenario`s

3 Oorzaken huidige situatie Er zijn wel goede plannen geweest met betrekking tot de beweging van binnen naar buiten en met betrekking tot innovatie maar ze zijn nooit echt uitgevoerd Relatief grote afstand tussen directie en business units: eilandenrijk Directie hield zich vooral bezig met vastgoed, overname/verkoop bedrijven en minder met bedrijfsvoering en wettelijke doelstellingen Weerstandsvermogen verzwakt door terugkerende tekorten (geen grip op afwijkingen t.o.v. budgetten) Tegenover activering stille reserves zijn grote financiële verplichtingen ontstaan (onvoldoende gecommuniceerd) Checks & balances intern onvoldoende (toezicht, p&c)

4 Huidige risico`s Onvoldoende duurzame SW-plaatsingen (noodzaak tot omvangrijke herplaatsing op ander werk) Veel onzekerheden omzetontwikkeling Licombedrijven Financiële claims uit deelnemingen (libol, tuincentra, taxivervoer) Kostenstijging door professionalisering (noodzaak tot versterking middenkader, vervanging door niet-SW) Gemiddelde loonkosten blijven hoog door historie inschaling en onvoldoende uitstroom / nieuwe instroom Verandervermogen laag / hoge frictiekosten (noodzaak tot drastische koerswijziging)

5 Licom terug naar beschut binnen Routes: (1) saneren door directie Licom (met steun AvA) of (2) ontbinding NV door Aandeelhouders (vereffenaar) Noodzaak tot regeling met claimholders op Licom NV Noodzaak tot verwerven meer passend werk (in-/extern) Drastische reorganisatie: minder overhead, hogere productiviteit, borgen kwaliteit uitvoering (ratio SW-CAO) Investeren in middenkader/systemen (marges onder druk) Meer duurzame plaatsingen SW (minder ziekteverzuim) Meer nieuwe instroom (daling gemiddelde loonkosten SW)

6 Bezuinigingsmogelijkheden (Meer focus zetten op omzetverhoging) Binnen huidige organisatie minimaal (RESET optimaliseert) Wel door afstoten activiteiten + vervangen door meer rendabele activiteiten (met hogere toegevoegde waarde) Kansen door samen te werken op taakonderdelen met collegabedrijven in de regio Kansen door met partnerbedrijven samen te investeren in settings voor beschut werk Door omzetverhoging te combineren met meer efficiency Door meerjarige opdrachtrelaties te ontwikkelen

7 Loongebouw Gering te beïnvloeden door afschaffen bestaande bedrijfsregelingen (weerstand, demotivatie) Terugdringen ziekteverzuim is mogelijk (onder voorwaarde van een duidelijk toekomstperspectief) Hoog loonkostenniveau SW door veel SW-ers op leidinggevende en staftaken Vervanging van SW-ers door CAO-ers levert wel kwaliteitsverhoging maar geen daling loonkosten Demotie heeft geleid tot veel discrepanties, alleen af te bouwen door echte uitstroom (BW of natuurlijk verloop) Noodzakelijke reorganisaties zullen kosten tijdelijk verhogen door onvermijdelijke frictiekosten

8 Taakstellingen Taakstelling zaak van GR WOZL Veel overgedragen Wsw-ers worden aan GR teruggegeven Licom gaat nog teveel uit van vacatures en beschikbaar werk ipv beschikbare competenties Wsw-werknemers (willen shoppen op de wachtlijst) Licom zou iedere Wsw`er passende werkplek moeten kunnen aanbieden (BU-development en jobcarving richten op actuele behoefte aan beschut werk)

9 Beoordeling Plan `Reset`(1) Over (h)erkennen van problematiek: kan scherper! Omzetdaling grootste probleem Mismatch (gebrek aan duurzame SW-plaatsingen) Implementatie/monitoren van plannen zwak Gebrek innovatievermogen (anticipatie op toekomst) Molensteen van historische verplichtingen Externe afhankelijkheid door 0 weerstandsvermogen Onvoldoende vertrouwen van stakeholders

10 Beoordeling Plan `Reset`(2) Over voorgestelde oplossingsrichtingen: te mager! Opleidingsbedrijf: Geen corebusiness, zaak ROC Arbeidsmarktpartner:Geen corebusiness, waar blijft WWNV Licom voor beschut: Verstandig Huis op orde: Terechte prioriteit Talentenhuis: Bijdrage aan bedrijfsdoelstellingen Licom? Business Development: Komt niet uit de verf. Leunt zwaar op gemeenten en maatschappelijk veld. Waar blijft MKB?

11 Beoordeling Plan `Reset`(3) Meer aandacht nodig voor: PMC analyses OrganigramOntwikkelplanReorganisatieplan Verbeteren relatie gemeenten Nadenken over rechtsvorm Verbetering toezicht

12 Expertise Gemeenten WetInhoud uitvoering BedrijfOpmerkingen AvAHH- RvCHH+Vooral bedrijfsvoering Directie+++ GR Ambtelijk++- Gemeenten ambtelijk ++-Verspreid bij meerdere ambtenaren


Download ppt "Tussenstand onderzoek Bedrijfsvoering Licom 1 juli 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google