De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

2 DECEMBER 2014 COÖRDINEREND PLATFORM ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT.

Verwante presentaties


Presentatie over: "2 DECEMBER 2014 COÖRDINEREND PLATFORM ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT."— Transcript van de presentatie:

1 2 DECEMBER 2014 COÖRDINEREND PLATFORM ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT

2 PARTNERS 2014 Overheid : Provincie, Gemeente, SW bedrijven UWV Onderwijs : 2 HBO en 3 ROC’s Ondernemers: VNO/NCW/MKB Werkgevers/Werknemers: O& O fondsen en Metaal Unie Gerelateerd aan onderwijs en bedrijfsleven, non –profit instellingen : SBB/Kenniscentra, Ventura Plus

3 COÖRDINEREND PLATFORM Hoe kijken we op de afgelopen 2 jaren terug? De partijen hebben elkaar beter weten te vinden Platform heeft een informerend karakter Concrete zaken : Opstellen en up to date houden van arbeidsmarktanalyse, Actieplan jeugdwerkeloosheid i.s.m. partners, Rol van scholingsmakelaar-leren/werken –leer/werkbanen Empatec- vraag werkgever m.b.t. onderwijs Ventura Plus-HRM managers ontmoeten MBO/HBO studenten Financiële regelingen voor werkgevers in Friesland in kaart gebracht

4 VERANDERINGEN Komst van Werkbedrijf,positionering BP en CP Decentralisatie van ( arbeidsmarkt) beleid door rijk naar gemeenten Noodzaak publieke-private samenwerking Veranderde rol van SBB Benodigde werknemers vaardigheden voor de 21 ste eeuw De toekomst valt moeilijk te voorspellen

5 TYPERING VAN HET HUIDIGE ARBEIDSMARKTBELEID Veel overleg Veel banenplan Veel geld beschikbaar –Banenplan Noord (52 miljoen) voor stimuleren,reduceren en realiseren Wie is de eigenaar van het arbeidsmarktbeleid? Waar vindt de afstemming plaats ? Waar worden verbindingen en keuzes gemaakt ? Wat willen we dan bereiken ?

6 ARBEIDSMARKTVRAAGSTUKKEN Ieder arbeidsmarktvraagstuk is verbonden aan een mismatch ( vraag-aanbod) Hoe krijgen we meer transparantie m.b.t. vraag en aanbod? Hoe zit het met de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt voor lager opgeleiden ? Verdringing van banen door hoger opgeleiden Kennisintensivering, opleidingsniveau stijgt, maar er zijn ook 70.000 laag geletterden in Friesland Hoe zetten we leren en werken naar de groeisectoren neer op de kaart ? Is er in Friesland behoefte aan een ondernemers academie ? Hoe kunnen we de expertise van HBO instellingen inzetten bij arbeidsmarktvraagstukken?

7 ORGANISATIE 2015 Voorstel : Deelnemers CP werken een arbeidsmarktvraagstuk uit en leggen dit voor aan het BP Bestuurlijk Platform maakt afspraken m.b.t. arbeidsmarktbeleid Coördinerend Platform werkt de algemene/boven sectorale vraagstukken uit en levert deze aan bij het Bestuurlijk Platform Sectortafels,werken de sectorale vraagstukken uit, daarin zijn ook de 3 O’s vertegenwoordigd


Download ppt "2 DECEMBER 2014 COÖRDINEREND PLATFORM ECONOMIE EN ARBEIDSMARKT."

Verwante presentaties


Ads door Google