De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst Agrarisch Groen Private aanvulling WW en WGA: wat en hoe? Albert Smolenaers Woerden, 9 juni 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst Agrarisch Groen Private aanvulling WW en WGA: wat en hoe? Albert Smolenaers Woerden, 9 juni 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst Agrarisch Groen Private aanvulling WW en WGA: wat en hoe? Albert Smolenaers Woerden, 9 juni 2016

2 Agenda 1.Wettelijk kader  Aanleiding en uitleg wijzigingen 2.Uitvoering  Uitgangspunten  Inrichtingsprincipes  Schema landelijke uitvoering  Tijdpad 3.Waar staan we nu? 4.Samengevat… 5.Vragen en discussie

3 Opbouw en maximale duur Verlaging maximale duur Wijzigingen WW en loongerelateerde WGA Afspraken Sociaal Akkoord Wettelijk kader

4 Nieuwe opbouw wordt vanaf 1 januari 2016 voor iedereen verlaagd (vanaf elf jaar arbeidsverleden 0,5 maand per gewerkt jaar). Reeds opgebouwde rechten worden gerespecteerd, maar maximale duur wordt voor iedereen geleidelijk teruggebracht (met een maand per kwartaal). De maximale duur wordt bepaald op moment dat iemand werkloos / arbeidsongeschikt wordt; deze wordt dan gerespecteerd (dus geen last gedurende werkloosheid / arbeidsongeschiktheid van verdere verlaging) Opbouw en maximale duur

5 31-12-2015: 38 mnd. 01-01-2016: 37 mnd. 01-04-2016: 36 mnd. 01-07-2016: 35 mnd. 01-10-2016: 34 mnd. 01-01-2017 : 33 mnd. 01-04-2017: 32 mnd. 01-07-2017: 31 mnd. 01-10-2017: 30 mnd. 01-01-2018: 29 mnd. 01-04-2018: 28 mnd. 01-07-2018: 27 mnd. 01-10-2018: 26 mnd. 01-01-2019: 25 mnd. 01-04-2019: 24 mnd. Verlaging maximale duur

6 01-10-2017: 30 mnd. 01-01-2018: 29 mnd. 01-04-2018: 28 mnd. 01-07-2018: 27 mnd. 01-10-2018: 26 mnd. 01-01-2019: 25 mnd. 01-04-2019: 24 mnd. Wijzigingen WW en loongerelateerde WGA

7 Werkloos in 2016: arbeidsverleden tot en met 2015 2017: arbeidsverleden tot en met 2016 In 2017 Alleen mensen met 11 en 12 jaar arbeidsverleden die bovendien ergens tussen 1 januari en 15 februari werkloos of gedeeltelijk arbeidsongeschikt worden. Eerste uitkeringen eind 2017

8 Reparatie van opbouw en duur middels private aanvulling, af te spreken in cao’s. Financiering wettelijke en aanvullende WW / WGA op 50/50-basis. Kabinet zegt toe dergelijke cao’s algemeen verbindend te verklaren. Afspraken Sociaal Akkoord

9 Uitgangspunten Inrichtingsprincipes Schema landelijke uitvoering Tijdpad Uitvoering

10 Regeling Uniforme voorwaarden Geen verrekening met bestaande bovenwettelijke afspraken of transitievergoeding Langere looptijd cao-afspraak Premie Uniform Uit brutoloon (werknemerspremie) en bruto- uitkering waarover belasting ingehouden wordt Premie wettelijke WW blijft voor rekening werkgever. Zo eenvoudig mogelijk maken voor cao-partijen, werkgevers en werknemers / werklozen. Uitgangspunten

11 Transparant, compliant, lean & mean (kostenefficiënt) Eén financieel vehikel (fonds) met sterke betrokkenheid sociale partners Uitbesteding (operationele) uitvoering aan professionele organisatie Indien wettelijk toegestaan: voorkomen c.q. beperken van toezicht Let op: indien niet naar de letter, dan wel naar de geest!! Inrichtingsprincipes

12 FONDS LANDELIJKE UITVOERINGSORGANISATIE Schema landelijke uitvoering

13 Keuze uitvoeringsorganisatie jan-feb 2016 Proeftuin (3 cao’s)mrt-jun 2016 Live-gaan uitvoeringjuli 2016 Uitrol vanaf juli 2016 Eerste uitkeringeneind 2017 Tijdpad

14 Randvoorwaardelijk: avv én status fonds in relatie tot toezicht Fonds: Stichting Private Aanvulling WW en WGA Paritair samengesteld bestuur (kwartiermakers) Statuten Oprichting op korte termijn Technische werkgroep Inhoud en samenhang van cao-tekst, statuten, regeling, reglementen, uitvoeringsbesluiten Proeftuin: presentatie Raet Waar staan we nu?

15 Onderlinge juridische verhoudingen

16 Er wordt door alle betrokkenen heel hard gewerkt om de in het Sociaal Akkoord d.d. 11 april 2013 gemaakte afspraken te realiseren. Er zijn echter nog enkele belangrijke randvoorwaarden die ingevuld moeten worden; dit heeft hoge prioriteit binnen de Stichting van de Arbeid. Het is zaak is om kamerbreed momentum te behouden, zodat op korte termijn een ‘compleet pakket’ aan de diverse cao-tafels aangeboden kan worden. En dan is het uiteraard aan cao-partijen….!! Samengevat…

17 Vragen en discussie


Download ppt "Informatiebijeenkomst Agrarisch Groen Private aanvulling WW en WGA: wat en hoe? Albert Smolenaers Woerden, 9 juni 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google