De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C."— Transcript van de presentatie:

1 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

2 Voorganger: ds. J. Geersing (‘s Hertogenbosch) Welkom in deze dienst

3 Mededelingen kerkenraad Diensten 16:30 voorganger: ds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Broeder en zuster Van der Velden hebben een attestatie aangevraagd in verband met hun voorgenomen vertrek naar de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Utrecht (Noordwest). Ds. van der Velden blijft als legerpredikant aan onze gemeente verbonden.

4 Mededelingen kerkenraad In verband met de vervulling van de ontstane vacatures voor 2 ouderlingen en een diaken heeft de kerkenraad geen dubbeltallen kunnen stellen, zij zullen daarover vergaderen in de kerkenraadsvergadering van 13 juni. In verband met kerkvisitatie die op maandag 13 juni zal plaatsvinden, verzoekt de kerkenraad u, als u zaken onder de aandacht van de visitatoren wilt brengen deze, per brief of mail, tot uiterlijk 12 juni in te dienen bij de scriba br. David van Harten.

5 Mededelingen kerkenraad De collecte is bestemd voor ZOA-Vluchtelingenzorg: een christelijke organisatie die tot doel heeft hulp te verlenen aan vluchtelingen en ontheemden en slachtoffers van rampen – vandaag speciaal voor noodhulp Afrika i.v.m. de droogte aldaar.

6 Agenda 5 juni20 30 receptie belijdenis 7 juni19 30 buddy avond 10 juni19 30 eredienst bruiloft Bas & Carmen GKv Zoetermeer 11 juni19 30 Lidwina in concert Eindexamen masterstudie Chris vd Kuilen 12 juni19 30 Best Life

7 Deze week zijn jarig: 5 juni:Timo Bondt br Leendert Nelemans zr Jeanet Oosterhuis-Stoit 6 juni:zr Willy Kamps-Padding br Mark van Middelkoop zr Teunia van Middelkoop-Bakker 9 juni:Doreen Siesling 10 juni:zr M. van Pijkeren-Bandringa Elise Vonk 11 juni:zr Ellen Jansen Mathilde van de Kuilen

8 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

9 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

10 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

11 LvdK 328: 1 1 Here Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Laat in 't hart dat naar U hoort uw genade binnenstromen. Heilig ons, dat wij U geven hart en ziel en heel ons leven.

12 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

13 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

14 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

15 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

16 Psalm 119: 14, 15 14 Bewaar mijn oog, dat niet de valse schijn, dat niet de lege vreugd mijn hart bewege. Slechts in uw spoor kan leven leven zijn. Vestig mijn aandacht op de rechte wegen. Doe uw beloften onverwrikbaar zijn, immers uw knecht is tot uw dienst genegen.

17 Psalm 119: 14, 15 15 Doe van mij weg de schande en de smaad, want Gij hebt uw geboden mij gegeven dat ik zou onderkennen goed en kwaad door uw gerechtigheid die staat geschreven. Vreugde der Wet! God is mijn toeverlaat. Alleen bij uw bevelen zal ik leven.

18 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

19 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

20

21

22 over simchat thora

23 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

24 Psalm 119: 21 21 De wet, o HEER, die Gij aan mij beveelt, is als een lied mij, als een spel van snaren, dat in den vreemde troostend mij omspeelt. Ik loof uw naam in nacht en in gevaren. Uw trouw hebt Gij, o HEER, mij toebedeeld, omdat ik uw geboden blijf bewaren.

25 de wet is om van te zingen!

26 de aanhef …

27 ik ben de HEER uw God, ik heb u bevrijd

28 over rabbi Bunam …

29 God maakt van slaven vrije mensen

30 de geboden zijn niet los verkrijgbaar

31 tóen sprak God

32 dat was ná de verlossing

33 en na een hele hoop gedoe

34 het evangelie in het woordje 'toen'

35 wij plaatsen de Sinaï zomaar in Egypte

36 geen andere goden

37 een opluchting

38 is dat actueel?

39 de grootste afgod

40 de grootste afgod ben jezelf

41 geloof me, vertrouw me

42 ik heb je lief, hou toch ook van mij

43

44 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

45 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu.

46 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

47 Gezang 160, NG81: 1, 2 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid.

48 Gezang 160, NG81: 1, 2 Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven. Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

49 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

50 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

51 Gezang 161, NG82: 1, 4 1 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U: blijf mij nabij.

52 Gezang 161, NG82: 1, 4 4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht. U die via duizend wegen ons hier samenbracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods Rijk.

53 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

54 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

55 El Niño treft Afrika Collecte: Noodhulp Afrika i.v.m. droogte

56 Hongersnood in Afrika In grote delen van Afrika voltrekt zich een grote humanitaire ramp door de gevolgen van El Niño. Na maanden zonder regen is er een groot watertekort, waardoor de oogst mislukt en vee sterft. Honger dreigt voor miljoenen mensen.

57 De leden van het Christelijk Noodhulpcluster waren al actief in de getroffen gebieden en hebben extra noodhulpprogramma’s opgestart om de bevolking te helpen. Meer info: zoa.nl/noodhulp-oost-afrika-0 Hongersnood in Afrika

58 Hoe helpen we? Het noodhulpcluster geeft voedselhulp, water en medische zorg. Met partners werken we ook aan structurele oplossingen voor het steeds terugkerende droogteprobleem.

59 dat er een einde aan de droogte in Afrika mag komen. voor de slachtoffers van de droogte voor goede voortgang van de hulp vanuit het Christelijk Noodhulp- cluster Wilt u bidden…

60 Helpt u mee? Hartelijk bedankt!

61 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

62 Psalm 43: 3, 4 3 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

63 Psalm 43: 3, 4 4 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

64 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

65 Gezang 182C

66 Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C. Zondag34: Psalm119:21 Gezang160: Gezang161:1, 4 Psalm43:3, 4 Gezang182C:Amen

67

68 Eindexamen Piano Co-repetitie Chris van de Kuilen Zaterdag 11 juni 2016 19.30-20.45 uur

69 In 2017 bestaat Vrouwen Vocaal Ensemble Sirena 20 jaar. Om dit groots te kunnen vieren willen we met 100 projectzangeressen de Krönungsmesse van Mozart uit gaan voeren in een arrangement voor vrouwenkoor. We zoeken daarom zangeressen die mee willen doen. Interesse? Zie voor informatie onze website: www.sirenakoor.nl


Download ppt "Liturgieds. J. Geersing uit ‘s Hertogenbosch Collecte: ZOA-Vluchtelingenzorg LvdK328:1 L. Psalm119:1 - 8, 33 - 48 Marcus12:28 - 34 Psalm119:14, 15 H.C."

Verwante presentaties


Ads door Google