De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom in deze kerkdienst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom in deze kerkdienst"— Transcript van de presentatie:

1 Welkom in deze kerkdienst
. . Welkom in deze kerkdienst In deze dienst wordt door ouderling Jan Douw een preek gelezen van Ds. Jos Douma te Haarlem Voorlezer: Clement Remijnse We lezen 1 Petrus 2 : 11 – 25 Psalm 13 De preek gaat over Psalm 13 Alle liederen worden in deze dienst geprojecteerd Van deze preek zijn een samenvatting en een leeswijzer verkrijgbaar. Deze kunt u opvragen door een mail te sturen naar Het eerste lied: Psalm 42: 1, 3, 5 . .

2 Votum (175b) Zegengroet De zegengroet mogen we beantwoorden met het gezongen amen Zingen: Psalm 42: 1, 3, 5

3 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar 't genot
Psalm 42: 1, 3, 5 Heer, een hert in dorre streken smacht niet sterker naar 't genot van de koele waterbeken dan mijn ziel naar U, o God. Ja, ik dorst naar God, die leeft, God, die gunst en liefde geeft. Wanneer zal ik met de zijnen voor Gods aangezicht verschijnen?

4 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust?
Psalm 42: 1, 3, 5 O mijn ziel, zozeer verslagen, waarom bent u zo ontrust? Hoop op God, uw heil zal dagen, vind weer in zijn lof uw lust. Ook al treft u smaad en spot, uw verlosser is uw God. Hoop op Hem en zie naar boven, want ik zal mijn God nog loven.

5 Maar de HEER zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt.
Psalm 42: 1, 3, 5 Maar de HEER zal uitkomst geven, die bij dag zijn gunst gebiedt. Dit vertrouwen doet mij leven, dat vermeld ik in mijn lied. Daarom zing ik zelfs bij nacht, want bij Hem verstilt mijn klacht. 'k Zal de God mijns levens prijzen, biddend Hem mijn dank bewijzen.

6 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 42:1, 3, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4, 7 Gebed Lezen: 1 Petrus 2 : 11 – 25 Zingen: Liedboek 252: 1, 2 Lezen: Psalm 13 Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 Preek over Psalm 13 Gebed als Amen op de preek Zingen: Psalm 62: 1, 3, 4

7 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen.
Psalm 86: 4, 7 Leer mij naar uw wil te handlen, laat mij in uw waarheid wandlen. Voeg geheel mijn hart tezaam tot de vrees van uwen naam. HEER mijn God, ik zal U loven, heffen 't ganse hart naar boven. Ja, uw naam en majesteit loof ik tot in eeuwigheid.

8 Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen.
Psalm 86: 4, 7 Laat mij leven voor uw ogen, sterk uw knecht door uw vermogen. Maak Gijzelf voor hem vrij baan, die U dient van jongs af aan. Toon uw hulp mij door een teken, dat mijn vijanden verbleken, als zij zien dat Gij het zijt, die mij troost en mij bevrijdt.

9 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 42:1, 3, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4, 7 Gebed Lezen: 1 Petrus 2 : 11 – 25 Zingen: Liedboek 252: 1, 2 Lezen: Psalm 13 Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 Preek over Psalm 13 Gebed als Amen op de preek Zingen: Psalm 62: 1, 3, 4

10 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 42:1, 3, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4, 7 Gebed Lezen: 1 Petrus 2 : 11 – 25 Zingen: Liedboek 252: 1, 2 Lezen: Psalm 13 Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 Preek over Psalm 13 Gebed als Amen op de preek Zingen: Psalm 62: 1, 3, 4

11 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest?
Liedboek 252: 1, 2 Wat zijn de goede vruchten, die groeien aan de Geest? De liefde en de vreugde, de vrede allermeest, geduld om te verdragen en goedertierenheid, geloof om veel te vragen, te vragen honderd uit;

12 en zijn lankmoedigheid.
Liedboek 252: 1, 2 geloof om veel te geven, te geven honderd-in, wij zullen leren leven van de verwondering: dit leven, deze aarde, de adem in en uit, het is van Gods genade en zijn lankmoedigheid.

13 Votum en Zegengroet Zingen: Psalm 42:1, 3, 5 Wet Zingen: Psalm 86: 4, 7 Gebed Lezen: 1 Petrus 2 : 11 – 25 Zingen: Liedboek 252: 1, 2 Lezen: Psalm 13 Zingen: Psalm 43: 3, 4, 5 Preek over Psalm 13 Gebed als Amen op de preek Zingen: Psalm 62: 1, 3, 4

14 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht
Psalm 43: 3, 4, 5 O Here God, kom mij bevrijden, zend mij uw waarheid en uw licht die naar uw heilge berg mij leiden, waar Gij mij woning wilt bereiden. Geef dat ik door U opgericht kom voor uw aangezicht.

15 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid.
Psalm 43: 3, 4, 5 Dan ga ik op tot uw altaren, tot U, o bron van zaligheid. Dan mag mijn ziel uw heil ervaren en dankbaar ruisen alle snaren voor U die al mijn vreugde zijt en eindloos mij verblijdt.

16 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen,
Psalm 43: 3, 4, 5 Mijn ziel, hoe zijt gij zo verslagen, mijn hart, wat kwelt gij u zozeer? Vertrouw op 's Heren welbehagen. Hij doet weldra de morgen dagen. ja, ik zal zingen tot zijn eer: mijn redder is de Heer.

17 Mijn ziel gekweld door zorgen
Tekst: Psalm 13 Mijn ziel gekweld door zorgen Hoe gaat het met je ziel?

18 ……landschap van onze ziel…
Tekst: Psalm 13 ……landschap van onze ziel…

19 Tekst: Psalm 13 “Ziel”? Wat bedoel je?

20 Tekst: Psalm 13 “Boeddha rukt op”

21 “De spiritualiteit van het dagelijks werk ”
Tekst: Psalm 13 “De spiritualiteit van het dagelijks werk ”

22 Tekst: Psalm 13 Hoe gaat het met je ziel?

23 Zielzorg - weten we hoe dat moet? - wie helpt ons daarbij?
Tekst: Psalm 13 Zielzorg - weten we hoe dat moet? - wie helpt ons daarbij?

24 “Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten?”
Tekst: Psalm 13 “Hoe lang nog, HEER, zult u mij vergeten?”

25 “Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen?”
Tekst: Psalm 13 “Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen?”

26 Wat is de ziel? Waar zit je ziel?
Tekst: Psalm 13 Wat is de ziel? Waar zit je ziel?

27 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2

28 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9

29 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13
Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13

30 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10
Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10

31 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2

32 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3

33 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5

34 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5

35 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5 - Psalm 62: 6

36 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5 - Psalm 62: 6 - Psalm 63: 6

37 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5 - Psalm 62: 6 - Psalm 63: 6 - Psalm 63: 9

38 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5 - Psalm 62: 6 - Psalm 63: 6 - Psalm 63: 9 - Psalm 94: 19

39 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5 - Psalm 62: 6 - Psalm 63: 6 - Psalm 63: 9 - Psalm 94: 19 - Psalm 103: 1

40 Tekst: Psalm 13 - Psalm 13: 2 - Psalm 16: 9 - Psalm 30: 13 - Psalm 31: 10 - Psalm 42: 2 - Psalm 42: 3 - Psalm 42: 5 - Psalm 43: 5 - Psalm 62: 6 - Psalm 63: 6 - Psalm 63: 9 - Psalm 94: 19 - Psalm 103: 1 - Psalm 131: 2

41 1. …kwetsbare binnenruimte
Tekst: Psalm 13 1. …kwetsbare binnenruimte

42 1. …kwetsbare binnenruimte 2. …de plaats van onze gevoelens
Tekst: Psalm 13 1. …kwetsbare binnenruimte 2. …de plaats van onze gevoelens

43 Tekst: Psalm 13 1. …kwetsbare binnenruimte 2. …de plaats van onze gevoelens 3. …van waaruit we bij de ander kunnen zijn

44 Tekst: Psalm 13 van klagen

45 Tekst: Psalm 13 van klagen via vragen

46 van klagen via vragen naar vertrouwen
Tekst: Psalm 13 van klagen via vragen naar vertrouwen

47 Tekst: Psalm 13 van klagen via vragen naar vertrouwen van klagen via vragen naar je laten dragen

48 Tekst: Psalm 13 Klagen - vers 2-3

49 Klagen - vers 2-3 Vragen - vers 4-5
Tekst: Psalm 13 Klagen - vers 2-3 Vragen - vers 4-5

50 Klagen - vers 2-3 Vragen - vers 4-5 Vertrouwen - vers 6
Tekst: Psalm 13 Klagen - vers 2-3 Vragen - vers 4-5 Vertrouwen - vers 6

51 Jezus Christus: de ware herder van mijn ziel.
Tekst: Psalm 13 Jezus Christus: de ware herder van mijn ziel.

52 Gebed als Amen op de preek
Zingen: Psalm 62: 1, 3, 4 Gebed Collecte Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG81) Zegen

53 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots.
Psalm 62: 1, 3, 4 Voorwaar, ik keer mij stil tot God. Hij is mijn heil, mijn vaste rots. Een schuilplaats wil Hij voor mij wezen. Alleen hij Hem is hulp in nood. Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, ik zal niet vrezen.

54 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God.
Psalm 62: 1, 3, 4 Wees stil, mijn ziel, keer u tot God. Voorwaar, Hij is mijn vaste rots, van Hem blijf ik mijn heil verwachten. Alleen bij Hem is hulp in nood, Hij is mijn burcht, zijn macht is groot, ik wankel niet, Hij schenkt mij krachten.

55 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer,
Psalm 62: 1, 3, 4 In God is al mijn heil, mijn eer, mijn sterke rots is God, de Heer, mijn schuilplaats is Hij in het lijden. Vertrouw op Hem, o volk, in smart. Stort voor Hem uit geheel uw hart. God is een toevlucht t' allen tijde.

56 Gebed als Amen op de preek
Zingen: Psalm 62: 1, 3, 4 Gebed Collecte Zingen: Gezang 160: 1, 2 (NG81) Zegen

57 COLLECTE Vandaag De collecte is voor de kerk
Na de collecte zingen we: Gezang 160: 1, 2 (NG81)

58 COLLECTE Vandaag de 1e collecte is voor de Diakonie “de Driehoek”
de 2e collecte is voor de Kerk Bloemenbezorging: Vandaag: Maaike Joosse Volgende week: Johan Marsman Na de collecte zingen we: Gezang 160: 1, 2 (NG81)

59 Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader.
Gezang 160: 1, 2 (NG81) Groot is uw trouw, o Heer, mijn God en Vader. Er is geen schaduw van omkeer bij U. Ben ik ontrouw, Gij blijft immer dezelfde Die Gij steeds waart; dat bewijst Gij ook nu Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

60 Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden,
Gezang 160: 1, 2 (NG81) Gij geeft ons vrede, vergeving van zonden, en uw nabijheid, die sterkt en die leidt: Kracht voor vandaag, blijde hoop voor de toekomst. Gij geeft het leven tot in eeuwigheid. Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer, Iedere morgen aan mij weer betoond. Al wat ik nodig had, heb Gij gegeven, Groot is Uw trouw, o Heer, aan mij betoond.

61 Zegen De zegen mogen we beantwoorden met het gezongen amen (182c)

62 De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om 16. 30 uur
De volgende kerkdienst is, zo de Here wil, vanmiddag om uur. Van harte welkom.


Download ppt "Welkom in deze kerkdienst"

Verwante presentaties


Ads door Google