De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Droge voeten en schoon water “Voldoende en Schoon” Doorlichting van de zorg voor het waterbeheer Informatieve VV 5 september 2006 Projectgroep doorlichting.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Droge voeten en schoon water “Voldoende en Schoon” Doorlichting van de zorg voor het waterbeheer Informatieve VV 5 september 2006 Projectgroep doorlichting."— Transcript van de presentatie:

1 Droge voeten en schoon water “Voldoende en Schoon” Doorlichting van de zorg voor het waterbeheer Informatieve VV 5 september 2006 Projectgroep doorlichting Waterbeheer Droge voeten en schoon water

2 Aanpak doorlichting (1) –5 beleidsvelden  Planvorming  Inrichting en onderhoud watersystemen  Enz. –18 beleidsproducten  Aanleg, verbetering en onderhoud watersysteem  Bouw en exploitatie zuiveringstechnische werken  Enz. –50 beheerproducten  Onderhoud waterlopen  Onderhoud zuiveringsinstallaties  Enz.

3 Droge voeten en schoon water Aanpak doorlichting (2) 11 beheerproducten gekozen voor verdiepingsslag  Thema en gebiedsgerichte plannen  Onderhoud waterlopen  Onderhoud kunstwerken passief waterbeheer  Baggeren  Onderhoud kunstwerken actief waterbeheer  Monitoring waterkwaliteit  Onderhoud transportstelsels  Onderhoud zuiveringsinstallaties  Beheer zuiveringsinstallaties  Onderhoud slibverwerkingsinstallaties  Handhaving keur

4 Droge voeten en schoon water De waterbeheerstaak binnen HHSK Watersysteembeheer –Plannen –Beheer en onderhoud –Peilbesluiten –Leggers –Baggeren –Metingen Waterketenbeheer –Plannen –Transporteren afvalwater –Zuiveren afvalwater –Verwerken slib

5 Droge voeten en schoon water Wat doen we? –Huidig kostenniveau –Buitengewoon onderhoud (baggeren) –Doorlichting Waterbeheer –Waterbeheersplan Hoe doen we het? –Efficiency

6 Droge voeten en schoon water Financiën (1) 100% = € 47.948.000

7 Droge voeten en schoon water Financiën (2)

8 Droge voeten en schoon water Financiën (3)

9 Droge voeten en schoon water Vergelijking met andere waterschappen (Watersysteembeheer)

10 Droge voeten en schoon water Vergelijking met andere waterschappen (Waterketenbeheer)

11 Droge voeten en schoon water Baggeren (1) –Programmering 2007 – 2011 –Meer bagger –Minder afzet op de kant –Te weinig middelen –Achterstand –Structureel programma (legger en cyclus van 10 jaar)

12 Droge voeten en schoon water Baggeren (2) SchielandKrimpenerwaard Hoeveelheden55.000  85.00040.000  65.000 KwaliteitStabiel VerwerkingMinder op de kantStabiel PrijzenStabiel Verrekening kosten Grote verschillenStabiel

13 Droge voeten en schoon water Baggeren (3) Achterstanden baggeren: –Bagger uit schouwvakken 2005 en 2006 –Extra bagger, omdat langer dan 10 jaar geleden is gebaggerd

14 Droge voeten en schoon water Baggeren (4) Vormen afzet

15 Droge voeten en schoon water Baggeren (5) Prijzen verwerking (€)

16 Droge voeten en schoon water Baggeren (6) Jaarlijkse hoeveelheid  Schieland 85.000 m 3  Krimpenerwaard 65.000 m 3  Totaal150.000 m 3

17 Droge voeten en schoon water Baggeren (7) Kosten  Jaarlijks benodigd + schouwca. € 2.650.000,-  Jaarlijkse dotatie + schouw (totaal)ca. € 1.756.000,- –Waterkwaliteitca. € 366.000,- –Waterkwantiteitca. € 1.390.000,-  Extra structurele dotatieca. € 1.193.000,- –Waterkwaliteitca. € 234.000,- –Waterkwantiteitca. € 959.000,-  Achterstand –5 jaarca. € 2.200.000,- –10 jaarca. € 1.100.000,-  Voorjaarsnota 2006ca. € 3.182.000,-

18 Droge voeten en schoon water Scenario’s ambitieniveau (interactief) Interactieve sessie waarbij via stellingen uw mening wordt gevraagd over bepaalde thema’s aangaande het waterbeheer

19 Droge voeten en schoon water Resultaten doorlichting (1)

20 Droge voeten en schoon water Resultaten doorlichting (2)

21 Droge voeten en schoon water Resultaten doorlichting (3)

22 Droge voeten en schoon water 1Samenwerking met externe partijen (1) Thema- en gebiedsgerichte plannen

23 Droge voeten en schoon water 1Samenwerking met externe partijen (2) Thema- en gebiedsgerichte plannen

24 Droge voeten en schoon water 2Beheer en onderhoud (1) Onderhoud waterlopen, onderhoud kunstwerken passief en actief waterbeheer Onderhoud transportstelsels, zuiverings- en slibverwerkingsinstallaties

25 Droge voeten en schoon water 2Beheer en onderhoud (2) Beheer zuiveringsinstallaties

26 Droge voeten en schoon water 3Monitoring waterkwaliteit

27 Droge voeten en schoon water 4Handhaving keur (1)

28 Droge voeten en schoon water 4Handhaving keur (2)

29 Droge voeten en schoon water 5Baggeren


Download ppt "Droge voeten en schoon water “Voldoende en Schoon” Doorlichting van de zorg voor het waterbeheer Informatieve VV 5 september 2006 Projectgroep doorlichting."

Verwante presentaties


Ads door Google