De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

5 oktober Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van de klimaatsveranderingen Korte terugblik op resultaten middag dr. Mathijs Kok van het bureau HKV.

Verwante presentaties


Presentatie over: "5 oktober Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van de klimaatsveranderingen Korte terugblik op resultaten middag dr. Mathijs Kok van het bureau HKV."— Transcript van de presentatie:

1 5 oktober Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van de klimaatsveranderingen Korte terugblik op resultaten middag dr. Mathijs Kok van het bureau HKV Lijn in water drs. Ton Garritsen van het RIZA Stedenbouwkundige Bart Stoffels van Atelier IJmeer

2 1.We lopen al veel risico door het wonen op de diepste plekken van de polder. Moeten we daar mee doorgaan? 2.We kunnen ons watersysteem niet inrichten op extremen; 3.Is de trits vasthouden, bergen en afvoeren wel het meest optimale watersysteem? 4.Leg je de prioriteit bij veiligheid of bij overlast? 5.Wie betaalt de schade? Degene die schade lijdt of degene die de normen stelt? Waterbeheer dr. Mathijs Kok van het bureau HKV Lijn in water 5 oktober Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van de klimaatsveranderingen

3 5 oktober 2004 Kaderrichtlijn Water en meer...3 Kaderrichtlijn Water drs. Ton Garritsen van het RIZA Terugmelding uit de Groene Groep: Kaderrichtlijn water en meer …

4 5 oktober 2004 Kaderrichtlijn Water en meer...4 Doelstelling Kaderrichtlijn Water KRW artikel 4: “ de lidstaten beschermen, verbeteren en herstellen alle oppervlaktewateren … teneinde uiterlijk na 15 jaar … een goede toestand van het oppervlakte-water te bereiken.. “ Idem voor grondwaterlichamen Goede toestand oppervlaktewater = goede chemische toestand en goede ecologische toestand Goede toestand grondwater = goede chemische toestand en goede kwantitatieve toestand Bevorderen duurzaam gebruik! Schoon water, met alles erop en eraan, om eerlijk en blijvend te gebruiken!

5 5 oktober 2004 Kaderrichtlijn Water en meer...5 Planning van en voor de KRW Wat gebeurt wanneer? Is het opstellen van het SGBP een “Droge exercitie”? Weten we wel genoeg om in 2009 een zinnig plan vast te stellen? En verongelukken we niet in 2015? Kwantiteitsdoelen lopen voor, is dat wel goed? Wat gebeurt er tussen 2000 en 2015? Negen jaar studeren en plannen maken om in 6 jaar de doelen te halen? Onbalans! De KRW gaat gewoon over het transparant en evenwichtig maken van het waterbeheer. Ter vergelijk: de kwaliteitsborging van de Europese machinerichtlijn. Wie is de objectieve trekker van het SGBP? Voor Rijn Midden is de Gedeputeerde van Flevoland de bestuurlijke trekker. Kan een trekker uit een van de betrokken partijen wel voldoende onafhankelijk zijn?

6 5 oktober 2004 Kaderrichtlijn Water en meer...6 Eerlijk stellen van normen Wie bepaalt de normen en doelen, wie controleert op het halen er van? Er is een behoefte aan een onafhankelijke waterautoriteit voor dito informatie. Is er behoefte aan een Europese Zalm-norm voor water? Krijgt een Poolse boer het met de Kaderrichtlijn makkelijker dan de Nederlandse? Op welke manier moet er, bij het stellen van normen, worden uitgegaan van financiële draagkracht? Waarborgt een provinciaal omgevingsplan-proces de Public Participation zoals voorgeschreven door de EU? Kwel tempert ambitie, rijke polderklei ook. Basis voor derogatie (doelen lager of later stellen).

7 5 oktober 2004 Kaderrichtlijn Water en meer...7 En dan … 2050! Bereiken we met de Kaderrichtlijn, zoals die er nu ligt, in 2050 wat we willen bereiken? Wat willen we bereiken in 2050, wat voor waterkwaliteit en gebruik in Flevoland willen we dán hebben? (Daar hebben we het niet over gehad.) Evenzeer is ongewis hoe de Kaderrichtlijn, of de bestuurlijke inrichting van waterbeherend Nederland er dan uit ziet …

8 1.Waterberging in de polder is onze grotere zorg; 2.De dijk als parelsnoer van watergebonden woonmilieus; 3.Zet niet alles in op één model; 4.Het geluk van de tuin: lang leve landelijk wonen in Flevoland! De Verbeelding Stedenbouwkundige Bart Stoffels van Atelier IJmeer 5 oktober Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van de klimaatsveranderingen


Download ppt "5 oktober Watergebruik/waterbeheer en de gevolgen van de klimaatsveranderingen Korte terugblik op resultaten middag dr. Mathijs Kok van het bureau HKV."

Verwante presentaties


Ads door Google