De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Baggerplan fase 2. inhoud Ligging baggervakken fase 1 en 2 Lering uit baggeren fase 1 Voorbereiding baggeren fase 2 Keuze waar en hoe te baggeren fase.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Baggerplan fase 2. inhoud Ligging baggervakken fase 1 en 2 Lering uit baggeren fase 1 Voorbereiding baggeren fase 2 Keuze waar en hoe te baggeren fase."— Transcript van de presentatie:

1 Baggerplan fase 2

2 inhoud Ligging baggervakken fase 1 en 2 Lering uit baggeren fase 1 Voorbereiding baggeren fase 2 Keuze waar en hoe te baggeren fase 2 Opties voor afzet bagger fase 2 Planning

3 Ligging bagger vakken

4 Lering uit baggeren fase 1 Verontreinigde bagger onder schone bagger Depot nabij kade –geotubes Depots onderhoud en ontmantelen Effect diep baggeren –monitoring –claims afkalving –uitpeilingen Mobiliteit bagger

5 Doel van baggeren fase 2 Aan – en afvoer van water Bevaarbaarheid Waterkwaliteit

6 Voorbereiding baggeren fase 2 Onderzoek omvang bagger Onderzoek kwaliteit bagger –Ondiep en diep –Diergezondheids parameters –verspreidbaarheid Bepalen te maken profiel Bepalen bestemming bagger Optimaliseren binnen budget Afstemmen op werken / gebruik van derden

7

8

9

10 Plaatje DEEP slibdikten plassen

11 Resultaat kwantiteitsonderzoek meest geschikte methode voor peilen bepaald bagger dikte en dichtheid variabel bagger vrij mobiel, ongelijk in profiel verdeeld omvang alleen bij benadering te bepalen contractvorm baggeren op resultaat i.p.v. omvang 150.000 m3 in 55 ha Poel 80.000 m3 in 33 ha Marken 160.000 m3 in 49 ha Zwet 220.000 m3 in 17 km 48 ha tochten 110.000 m3 in 26 km 22 ha brede schouwsloten D 300.000 m3 in 100 ha overig water

12 Resultaat kwaliteitsonderzoek

13 Keuze waar en hoe te baggeren fase 2 Binnen beschikbaar budget zoveel mogelijk bagger vastleggen of verwijderen Vermijden van overlast/schades/overlappend werk Benutten van mobiliteit van bagger Vastleggen bagger in Poel en Marken en deel ‘t Zwet –Vooroevers, geotubes Verwijderen van bagger uit tochten incl. vaarroutes en brede schouwsloten D tot Keurdiepten Overige sloten in eigen beheer via schouw

14

15 Bepalen bestemming bagger Op de kant –Ontvangstplicht –Laagdikten In depots –Totaal ca 40 ha, meerdere locaties –Na rijping afwerken conform optimalisatieplan Mechanisch ontwateren –Klein depotoppervlak –Afzet steekvaste slibkoek

16 Zoeklocaties depots Locatievoorstel 2009 Criteria –draagkracht bodem –kavel grootte –hoogteligging –archeologie en natuurwaarden –grasland optimalisatieplan –afstand woningen - kades

17 Depot zoeklocaties

18 planning Poel, Marken, deel ‘t Zwet –Actualisatiemeting omvang april-mei –Uitwerken onderwaterdepots plassen mrt-aug –Bestek, vergunningen, aanbesteding najaar 2011 –Uitvoering 2012 - 2014 Tochten, brede schouwsloten D, deel ‘t Zwet –Afzet bagger mrt-mei –Bestek, vergunningen, aanbesteding aug-okt –Uitvoering najaar 2011 – 2013

19 Vragen ?


Download ppt "Baggerplan fase 2. inhoud Ligging baggervakken fase 1 en 2 Lering uit baggeren fase 1 Voorbereiding baggeren fase 2 Keuze waar en hoe te baggeren fase."

Verwante presentaties


Ads door Google