De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Water en waterschappen Presentatie Patrick Poelmann op het eerste Nederlandse Duurzaam!Golf Symposium, 17 maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Water en waterschappen Presentatie Patrick Poelmann op het eerste Nederlandse Duurzaam!Golf Symposium, 17 maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Water en waterschappen Presentatie Patrick Poelmann op het eerste Nederlandse Duurzaam!Golf Symposium, 17 maart 2012

2 21/07/20142 Wat is een waterschap? Een waterschap is een overheid met een afgebakende taak: zorgen voor droge voeten, schoon water en veilige waterkeringen

3 21/07/20143 Water: wanneer, hoeveel en waarvoor? Waterschappen zijn in de middeleeuwen ontstaan en waren de eerste democratische bestuursvorm in Nederland Na een grote fusiegolf zijn er nu nog 25 waterschappen Droge voeten Schoon water Veilige waterkeringen

4 21/07/20144 De plaats van de Waterschappen Overheid Provincies WaterschappenGemeenten

5 21/07/20145 Als de waterschappen er niet zouden zijn…

6 Taken van de waterschappen: 21/07/20146 Onderhoud dijken en andere (zee)waterkeringen Aan- en afvoer van water Vasthouden en bergen water Zuiveren van afvalwater Verantwoordelijk voor schoon oppervlaktewater en ontwikkeling natuurvriendelijke oevers Zorg voor vaarwegen (enkele waterschappen) Zorg voor wegen (enkele waterschappen)

7 21/07/20147 Zonder duinen en dijken ligt Noordwijk in zee De duinen en dijken (waterkering) moeten bestand zijn tegen: Klimaatverandering Bebouwing Muskusratten

8 21/07/20148 Water op peil: meer dan alleen maar pompen Stuwen en gemalen houden het water op peil Regenwater moeten we zo lang mogelijk vasthouden zodat we minder vaak te maken hebben met piekafvoeren en bodemdalingen

9 Droge voeten en schoonwater 21/07/20149 Maatregelen tegen wateroverlast en droogte kunnen we slim combineren met maatregelen voor het verbeteren van de waterkwaliteit

10 21/07/201410 Het mag schoon, schoner of schoonst Door middel van: Waterzuiveringsinstallaties Baggeren Aanleggen natuurvriendelijke oevers Regenwater apart opvangen

11 Het lab waakt over schoon maken en schoon houden 21/07/201411 Waterschappen hebben fysische, chemische en hydrobiologische laboratoria

12 Wij kiezen zelf voor water 21/07/201412 Algemeen bestuur (hoogste orgaan van het waterschap) Elke vier jaar verkiezingen Dagelijks bestuur Gekozen uit Algemeen bestuur Dijkgraaf Benoemd door de kroon voor termijn van zes jaar

13 Kentallen waterschappen 21/07/201413 Aantal werknemers ca. 11.500 Lengte primaire waterkeringen ca. 3.650 km Lengte belangrijke waterlopen ca. 57.000 km Lengte wegen ca. 7.000 km Aantal zuiveringsinstallaties ca. 365 Aantal gezuiverde ca. 22 miljoen vervuilingseenheden

14 Kentallen waterschappen 21/07/201414 Belastingopbrengsten in 2009 (miljoenen euro's) Naar belastingsoort: ingezetenenbelastingen 394 belastingen gebouwd 532 belastingen ongebouwd 127 belastingen natuur1 verontreinigingsheffing 12 zuiveringsheffing1.100 Totaal 2.165 Naar taak: watersysteem/ en wegenbeheer 1.065 zuiveringsbeheer 1.100 Totaal 2.166 Een gezin van 4 personen met een eigen woning met een waarde van 200.000 euro betaalt in 2009 gemiddeld 275 euro aan waterschapsbelastingen. Dit is inclusief de belastingen die door zes waterschappen voor hun wegentaak worden geheven.

15 Droge voeten, duurzame golfbanen 21/07/201415 Samenwerking NGF en Unie van Waterschappen Eerste resultaat: rapport Droge voeten, duurzame golfbanen (2011) Doelen waterschappen en golfbanen kunnen elkaar versterken Waterschappen en golfbanen moeten elkaars kennis delen, elkaar weten te vinden voordat plannen worden uitgevoerd, elkaar bijstaan in het dagelijkse beheer Win/win situaties: verbeteren waterhuishouding, mooiere banen, besparen investerings- en exploitatiekosten Eerst elkaar leren kennen én waarderen

16 De Stichtse Rijnlanden 21/07/201416 Acht golfbanen Eerste halfjaar 2012: dijkgraaf bezoekt de acht exploitanten, samen met hydroloog en regiobeheerder watersysteem Doel: vertrouwen winnen, elkaar weten te vinden, elkaar bijstaan

17 Eerste bevindingen 1 21/07/201417 Amelisweerd: -Kennis gedeeld over situatie direct rond de baan -Afspraken tussen greenkeeper en systeembeheerder -Op orde brengen vergunningen -Samen kijken naar verbeteringen waterhuishouding in de baan -Waterschap verrast over enorme diepte centrale vijver -Exploitant verrast over open houding waterschap -Afspraken over handhaving waterbeheer direct rond de baan

18 Eerste bevindingen 2 21/07/201418 De Haar: -terugblik op historie baan en Kasteel De Haar -uiteenzetting systeembeheerder waterschap over aanstaande veranderingen wateraanvoer kasteel en baan -verrassing bij waterschap dat middelste vijver 14 meter diep is door zandwinning kasteelheer in jaren vijftig -afspraak consequenties veranderingen wateraanvoer en diepte vijver te bespreken met architect Bruno Steensel voor project aanleg tweede 9 -afspraken tussen systeembeheerder en greenkeeper

19 Samenwerking Nederland breed 21/07/201419 Voorjaar 2012 collega’s informeren over eerste bevindingen implementatie rapport Droge Voeten, Duurzame Golfbanen Aansporing naar collega’s tot kennismakingsronde Kan natuurlijk ook van golfbanen uitgaan Vertrouwen in elkaar ontwikkelen Hoewel waterschap overheid is, regels opstelt en die handhaaft zijn wij er niet op uit bestaande situaties te compliceren, wij hebben elkaar juist iets te bieden Nut en noodzaak samenwerking golfbanen en waterschappen: werkende weg voordeel met elkaar gaan ervaren

20 Vragen? Ik ben er klaar voor! Gemaakt door, overkoepelende organisatie van alle waterschappen in heel Nederland


Download ppt "Water en waterschappen Presentatie Patrick Poelmann op het eerste Nederlandse Duurzaam!Golf Symposium, 17 maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google