De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016

2 Programma Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 19.30 – 20.00 uHuishoudelijk deel Welkom door voorzitter Vaststellen verslag ALV 2015 Jaarrekening 2015 Bestuurssamenstelling 20.00 - 20.30 u Inhoudelijk deel 1 – Actualiteiten pitches: Presentatie glasvezel, door Harrie van der Loo en Eric Daandels Presentatie Prins Bernhard Cultuurfonds inzake subsidieregeling Buurtkerken, door Marloes van de Hei/ Pierre Rutgers, Provincie Noord-Brabant 20.30 – 20.45 uPauze

3 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 20.45 – 21.15 uInhoudelijk deel 2 – Themaverdieping Burgerparticipatie: Presentatie Burgerparticipatie door Bert van Swam, wethouder gemeente West Maas en Waal Ruimte voor vragen 21.15 – 22.00 uInhoudelijk deel 3 – Themaverdieping Sociale veerkracht: Inleiding door voorzitter opgevolgd door interactieve sessie 22.00 uAfsluiting met hapje en drankje Programma

4 Voorlopige exploitatierekening 2015

5 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 LASTEN2015 Werkelijk 2015 Begroting 2014 Werkelijk Organisatie19.79717.67118.334 Organisatie themabijeenkomsten000 BrabantLab944.2145.481 Vertegenwoordiging733000 LVKK632600605 Brochures05000 Kernkracht17.38614.50013.968 Website, nieuwsbrief e.d.9.3563.5003.681 Advisering000 Deelname netwerken4.6197.5153.972 Kennisplatform000 BrabantTuin000 Expert Meetings000 Ledenvergadering315500989 Kleine kernen krant1.3003.0002.821 Advisering keukentafelgesprekken2665001.125 Activiteitenkosten Projecten26.02631.54447.794 Doorbelaste personele kosten123.461 120.653 Totale kosten203.325207.805219.423

6 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 2015 Werkelijk 2015 Begroting 2014 Werkelijk Contributies5.6405.5005.325 Kennisplatform000 Digitale communicatie9980 Overige opbrengsten00121 Donateurs150 188 Subsidie Provincie Subsidie incidenteel Overlopende subsidie Blijf bij Jezelf 190.476 11.344 0 190.476 11.344 0 188.773 1.869 10.060 Totale opbrengsten208.608207.470207.334 OPBRENGSTEN MIN KOSTEN5.283-335-12.089 Financiële baten171400435 Financiële lasten1226563 Resultaat verslagjaar5.3320-11.717

7 Balans per 31 december 2015

8

9 Begroting 2016

10 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 BATEN2015 Begroting 2016 Begroting Provinciale subsidie190.476*190.763 Contributie & Donateurs5.6005.834 Totaal196.076196.597 LASTEN Personeelskosten123.462126.719 Organisatiekosten17.00030.000 Activiteitenkosten55.61439.878 Totaal196.076196.597 * De voorlopige toezegging van de provincie is ontvangen. De beschikking moet nog volgen.

11

12

13

14

15

16 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 @iverschuurenvkk én op www.vkknoordbrabant.nl U kunt ons volgen op:


Download ppt "Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google