De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016

2 Programma Algemene ledenvergadering 16 maart – uHuishoudelijk deel Welkom door voorzitter Vaststellen verslag ALV 2015 Jaarrekening 2015 Bestuurssamenstelling u Inhoudelijk deel 1 – Actualiteiten pitches: Presentatie glasvezel, door Harrie van der Loo en Eric Daandels Presentatie Prins Bernhard Cultuurfonds inzake subsidieregeling Buurtkerken, door Marloes van de Hei/ Pierre Rutgers, Provincie Noord-Brabant – uPauze

3 Algemene ledenvergadering 16 maart – uInhoudelijk deel 2 – Themaverdieping Burgerparticipatie: Presentatie Burgerparticipatie door Bert van Swam, wethouder gemeente West Maas en Waal Ruimte voor vragen – uInhoudelijk deel 3 – Themaverdieping Sociale veerkracht: Inleiding door voorzitter opgevolgd door interactieve sessie uAfsluiting met hapje en drankje Programma

4 Voorlopige exploitatierekening 2015

5 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 LASTEN2015 Werkelijk 2015 Begroting 2014 Werkelijk Organisatie Organisatie themabijeenkomsten000 BrabantLab Vertegenwoordiging LVKK Brochures05000 Kernkracht Website, nieuwsbrief e.d Advisering000 Deelname netwerken Kennisplatform000 BrabantTuin000 Expert Meetings000 Ledenvergadering Kleine kernen krant Advisering keukentafelgesprekken Activiteitenkosten Projecten Doorbelaste personele kosten Totale kosten

6 Algemene ledenvergadering 16 maart Werkelijk 2015 Begroting 2014 Werkelijk Contributies Kennisplatform000 Digitale communicatie9980 Overige opbrengsten00121 Donateurs Subsidie Provincie Subsidie incidenteel Overlopende subsidie Blijf bij Jezelf Totale opbrengsten OPBRENGSTEN MIN KOSTEN Financiële baten Financiële lasten Resultaat verslagjaar

7 Balans per 31 december 2015

8

9 Begroting 2016

10 Algemene ledenvergadering 16 maart 2016 BATEN2015 Begroting 2016 Begroting Provinciale subsidie * Contributie & Donateurs Totaal LASTEN Personeelskosten Organisatiekosten Activiteitenkosten Totaal * De voorlopige toezegging van de provincie is ontvangen. De beschikking moet nog volgen.

11

12

13

14

15

16 Algemene ledenvergadering 16 maart én op U kunt ons volgen op:


Download ppt "Algemene Ledenvergadering woensdag 16 maart 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google