De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 20 oktober.

Verwante presentaties


Presentatie over: "FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 20 oktober."— Transcript van de presentatie:

1 FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 20 oktober

2 Gespecialiseerd in “vinden van geld” (= o.a. alle subsidie- en fondsenvraagstukken) Voor bedrijven, overheden, stichtingen, onderwijs enz. Groot netwerk in Zuid-Nederland BUREAU MORE Het Groene Woud 20 oktober 2015

3 Fondsenwerving = “geld inzamelen voor een goed doel”  maar meestal speelt meer! Nationaal / provinciaal / regionaal + Europees? Variatie van brede doelstellingen tot heel specifieke doelstellingen (en doelgroepen) Wereld van “ fondsen” Het Groene Woud 20 oktober 2015

4 Cultuur(participatie) Cultureel erfgoed Zorg & Welzijn  specifieke doelgroepen Sport en Spel Natuur Economie/Innovatie/technologie ………. Onderscheid op hoofdlijnen Het Groene Woud 20 oktober 2015

5 Natuurwaardes/biodiversiteit Cultuurhistorische waarde Gezondheid / buiten spelen enz. Ontmoetingsfunctie Natuur en economie ………. Relaties vanuit Natuur Het Groene Woud 20 oktober 2015

6 Hoe fondsenwerving benaderen Het Groene Woud 20 oktober 2015 Fondsenwerving is niet ………..vragen om geld Maar: het fonds binden aan je project als partner!

7 Op tijd oriënteren op mogelijkheden = minimaal 6 maanden voor start! Vaststellen waarop initiatief zich richt: o Doelgroep (ouderen, mensen met een beperking, kinderen ………) o Inhoud (cultuur, natuur, sociale cohesie, ….) Hoe beginnen? Het Groene Woud 20 oktober 2015

8 Onderzoeken welke fondsen/regelingen daarbij aansluiten (vanuit doel en belang van fonds! Hoe beginnen? Het Groene Woud 20 oktober 2015

9 Veel grotere concurrentie (meer aanvragen terwijl er minder budget is dan eerst) Verdere professionalisering van de werkwijze o Standaardisatie van procedure  quick scan o Verantwoording (incl. accountantsverklaring) Focus op thema’s (kan per jaar iets verschillen) Wat zien we als trends? Het Groene Woud 20 oktober 2015

10 Authentiek! (wees jezelf en realistisch) Compleet  benodigde info voor fonds Inhoud/doelstelling Uit te voeren maatregelen/werkzaamheden Projectplanning Juiste wijze van projectbegroting Hoe totale dekking (inclusief gevraagde bijdrage) Inhoud van kansrijke aanvraag Het Groene Woud 20 oktober 2015

11 KANSEN: NATUURWAARDES EN BIODIVERSITEIT Wanneer kunnen “zaken worden gedaan”: Specifiek voor bijen Groenblauwe diensten Landschapselementen Onderdeel van grotere ontwikkelingen  Provincie / Groen Ontwikkel Bedrijf  Groen en Doen (vouchers)  ……. Het Groene Woud 20 oktober 2015

12 KANSEN: (CULTUREEL) ERFGOED Wanneer kunnen “zaken worden gedaan”: Restauratie van gebouwen (inclusief tuinen/parken) Ontsluiting van erfgoed (publicaties, documentaires) Inrichting van tentoonstellingen en musea Erfgoededucatie In stand houden immaterieel erfgoed (ambachten)  Fonds voor Cultuurparticipatie (nieuwe verbindingen)  VSBfonds  Prins Bernhard Cultuurfonds Het Groene Woud 20 oktober 2015

13 KANSEN: GEZONDHEID/BUITEN SPELEN Vooral ‘activiteiten’-gericht: Meer mensen laten sporten en bewegen Buurtactiviteiten Voorbeelden: Natuurspeeltuin Buurtspeeldagen/wijkactiviteiten  Jantje Beton  Foundations  Gemeente impuls voor groen … Het Groene Woud 20 oktober 2015

14 KANSEN: NATUUR EN ECONOMIE Ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen Bijdragen aan ‘groene economie’ Economische structuurversterking (vestigings- klimaat) Toerisme en recreatie  St. DOEN  Provincie: ondernemen met natuur  Interreg  ANWB Fonds Het Groene Woud 20 oktober 2015

15 KANSEN: LEEFBAARHEID EN ONTMOETEN Aanknopingspunten o.a. bij: Stimuleren van ontmoetingen tussen verschillende generaties / culturen Kleinschalige buurtinitiatieven Bottom-up projecten (actief burgerschap) Verbeteren leefomgeving  Oranje Fonds  VSBFonds  Kon. Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM)  Buurtcultuurfonds  Subsidieregeling doe-budgetten Noord-Brabant Het Groene Woud 20 oktober 2015

16 HOE EEN AANVRAAG AANPAKKEN Goed beeld krijgen “wat het project is” Onderzoeken welk fonds het beste past! (incl. afweging begroting en gevraagde bijdrage) Wie kan het beste aanvraag indienen  SAMENWERKING NUTTIG/NODIG? Draagvlak creëren (niet blind indienen) Het Groene Woud 20 oktober 2015

17 CONTACTINFO Bureau MORE  www.more-projectbegeleiding.nlwww.more-projectbegeleiding.nl Tel.: 0499 – 37 73 65 info@more-projectbegeleiding.nl Het Groene Woud 20 oktober 2015


Download ppt "FONDSENWERVING EN FINANCIERING ALTIJD GELD VOOR EEN GOED IDEE! Marianne Muller, 20 oktober."

Verwante presentaties


Ads door Google