De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Agenda ALV 2015 Opening Mededelingen Financiën

Verwante presentaties


Presentatie over: "Agenda ALV 2015 Opening Mededelingen Financiën"— Transcript van de presentatie:

1 Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini, 22 september 2015

2 Agenda ALV 2015 Opening Mededelingen Financiën
Samenstelling Bestuur OV Samenstelling Feestcommissie Installatie en decharge bezetting oudervereniging Verslag Feestcommissie Activiteiten feestcommissie 2015/2016 Ouderbijdrage en begroting: stemming

3 Financieel Verslag 2014-2015 Realisatie 2014-2015
Balans per Overzicht Montinifonds Voorstel dotatie Montinifonds Budget Verslag Kas Commissie Vaststelling cijfers

4 Realisatie 2014-2015 & Budget RESULTATENREKENING 2014-2015 Realisatie
Verschil Budget '15´16 Inkomsten Ouderbijdrage € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 Vergoeding continurooster 't Sticht € ,00 Vergoeding zakelijke kosten 't Sticht € ,00 € ,00 € ,00 Rente € ,07 € ,00 € ,93 Totaal inkomsten € ,07 € ,00 € ,93 € ,00 Uitgaven Sinterklaas € ,00 € ,00 € ,00 € ,00 Kerst € ,22 € ,00 € ,78 Excursies en projecten OB-MB-BB € ,65 € ,00 € ,35 Carnaval € ,60 € ,00 € ,60 € ,00 Pasen € ,00 St Maarten Avond4daagse € ,85 € ,00 € ,15 Eindactiviteiten groep 8 € ,00 Bovenbouwkamp € ,01 € ,99 Eindfeest € ,15 € ,00 € ,85 Catering / ouderactiviteiten € ,00 € ,00 Cadeaus verjaardagen / jubilea / afscheid € ,40 € ,60 Sportactiviteiten € ,00 € ,00 Bankkosten € ,51 € ,51 € ,00 Onvoorzien € ,00 € ,00 Zakelijke kosten € ,37 € ,63 Kosten continurooster € ,10 € ,90 Totaal uitgaven € ,86 € ,00 € ,14 € ,00 Exploitatieresultaat € ,21 € ,00 € ,21 € ,00

5 Balans per 31 augustus 2015 BALANS 31-8-2015 31-08-2014 ACTIVA
Liquide middelen Kas € ,96 € ,86 Postbank betaalrekening € ,43 € ,62 Postbank spaarrekening € ,55 - Oudervereniging € ,78 - Montinifonds € ,01 € ,71 Overlopende activa Vooruitbetaalde kosten Nog te ontvangen gelden € ,00 Totaal activa € ,95 € - € ,97 PASSIVA Eigen vemogen Kapitaal € ,83 € ,72 Resultaat boekjaar € ,21 € ,89 Montinifonds MR reserve € ,84 € ,87 Overlopende passiva Nog te betalen kosten € ,06 € ,56 Totaal passiva

6 Overzicht Montinifonds
Beginsaldo € ,00 Bij: Dotatie € ,00 Bij: Stortingen door ouders / giften € ,00 Af: aanschaf bankjes kleuters € ,00 Af: Aanschaf kerstboom doeken € ,00 Af: Nemo excursie € ,00 Af: Aanschaf kindershow € ,00 Eindsaldo € ,00

7 Verslag kascommissie Op 14 september j.l heeft de kascommissie bestaande uit: Sander Honingh Edwin de Waal aan de hand van de aanwezige boeking bescheiden en dagafschriften het financieel jaarverslag schooljaar van de Oudervereniging van de Montinischool te Baarn gecontroleerd. De kascommissie heeft vastgesteld dat: De saldo’s van de bankafschriften voor zover overlegd, op een concrete wijze in het financieel verslag verwerkt zijn De administratie een getrouw beeld geeft van de uitgaven en uitkomsten van de Oudervereniging Montinischool. De kascommissie stelt voor om de penningmeester zeer te bedanken voor de gedane arbeid, het financiële verslag zoals voorgelegd aan de kascommissie goed te keuren en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. Baarn, 14 september 2015 De kascommissie Edwin de Waal, Sander Honingh

8 Feestcommissie Dit jaar stoppen als lid van de Feestcommissie: Hanneke Kiel Tineke Tilstra Claire de Vos Nieuwe leden zijn: Michiel Naus - Elvira Maor

9 Samenstelling Oudervereniging 2015-2016
Dagelijks Bestuur Feestcommissie Melchior Mekel Voorzitter Frank Moors Voorzitter Kim van Ingen Penningmeester Yolanda van der Linden Jeroen Boss Arnout Baas Marcel Birkhoff Ankie van Lint Secretaris Annemarie Geneuglijk Michiel Naus Carla Jong Wilma Mout

10 Vaststelling Ouderbijdrage 2015-2016 en begroting
Bij de oprichting is afgesproken om voor de contributieverhoging de algemene inflatiecijfers te volgen. Omdat gebleken is uit de realisatie dat het niet noodzakelijk is om de ouderbijdrage te verhogen, blijven de bedragen van het afgelopen jaar gehandhaafd. Voorstel contributie: 1e kind blijft 59 2e, 3e of meer kinderen blijft 46 per kind De aanwezigen zijn akkoord met de voorgestelde begroting en ouderbijdrage.


Download ppt "Agenda ALV 2015 Opening Mededelingen Financiën"

Verwante presentaties


Ads door Google