De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 2009/2010 Oudervereniging de Hazesprong Woensdag 21 oktober 2009.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 2009/2010 Oudervereniging de Hazesprong Woensdag 21 oktober 2009."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 2009/2010 Oudervereniging de Hazesprong Woensdag 21 oktober 2009

2 Agenda 1.Opening 2.Mededelingen 3.Verslag ALV 29 oktober 2008 4.Jaarverslag 2008 – 2009 5.Jaarrekening 2008/2009 & Begroting 6.Verkiezing nieuwe leden Ouderraad 7.Jaarprogramma 2009/2010 8.Rondvraag en sluiting Pauze SPORTIEVE SCHOOL

3 Rol OR Klankbord ouders school Intermediair ouders en school en ouders – MR Filterende en signalerende functie Geen MR-achtige onderwerpen Goede samenwerking MR

4 Verslag ALV 29 oktober 2008 statutenwijziging schoonmaken

5 Jaarverslag 2008 / 2009 Activiteiten in commissies Algemene Ouderavond Schoonmaak Website Schooltijden / vrije dagen Slotavond Regulier overleg: –SOOS (overblijven) –Leerlingenraad –OR vergaderingen

6 Jaarrekening 2008 / 2009

7

8 Balans Activa Passiva 31-7-200931-7-200831-7-200931-7-2008 Voorraad T-shirts (41 à 4,=)164492Eigen vermogen1223413257 Vaandels 2008 (4 stuks)100 Reservering schoolplein09500 Relatiepennen OR (400 á 1,=)400 Reservering superschoolreis00 Giro6111177 Rentemeerrekening1095921088 12234227571223422757

9 Kascommissie: Verslag kascommissie Nieuwe leden komend jaar

10 Begroting 2009 / 2010

11

12 Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage Was: € 35 /kind/jaar Voorstel: € 40 /kind/jaar Bijdrage schoolkamp Onderhoud schoolplein

13 Verkiezing nieuwe bestuursleden Nieuw: –Marcel van Hest, Ton de Beukelaer Reeds gekozen: –Paul van der Wel (voorzitter) –Angelina van den Ende (secretaris) –Marc Maliepaard (penningmeester) –Dione van der Heiden –Lisette Baltussen –Rob Holland –Sonja Jansen –Tom Hooft van Huysduynen –Fons Tesser Teruggetreden: –Wilke Fortuin, Bart de Bruin

14 Jaarprogramma 2009 / 2010 Bekendheid en bereikbaarheid OR Website (communicatie) Schoonmaak Verkeerveiligheid ICT

15 Rondvraag & Sluiting

16 Na de pauze:


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 2009/2010 Oudervereniging de Hazesprong Woensdag 21 oktober 2009."

Verwante presentaties


Ads door Google