De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering 2009/2010

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering 2009/2010"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering 2009/2010
Oudervereniging de Hazesprong Woensdag 21 oktober 2009

2 Agenda Opening Mededelingen Verslag ALV 29 oktober 2008
Jaarverslag 2008 – 2009 Jaarrekening 2008/2009 & Begroting Verkiezing nieuwe leden Ouderraad Jaarprogramma 2009/2010 Rondvraag en sluiting Pauze SPORTIEVE SCHOOL

3 Rol OR Klankbord ouders school
Intermediair ouders en school en ouders – MR Filterende en signalerende functie Geen MR-achtige onderwerpen Goede samenwerking MR

4 Verslag ALV 29 oktober 2008 statutenwijziging schoonmaken

5 Jaarverslag 2008 / 2009 Activiteiten in commissies Algemene Ouderavond
Schoonmaak Website Schooltijden / vrije dagen Slotavond Regulier overleg: SOOS (overblijven) Leerlingenraad OR vergaderingen

6 Jaarrekening 2008 / 2009

7 Jaarrekening 2008 / 2009

8 Jaarrekening 2008 / 2009 Balans Activa Passiva 31-7-2009 31-7-2008
Balans Activa Passiva Voorraad T-shirts (41 à 4,=) 164 492 Eigen vermogen 12234 13257 Vaandels 2008 (4 stuks) 100 Reservering schoolplein 9500 Relatiepennen OR (400 á 1,=) 400 Reservering superschoolreis Giro 611 1177 Rentemeerrekening 10959 21088 22757

9 Kascommissie: Verslag kascommissie Nieuwe leden komend jaar

10 Begroting 2009 / 2010

11 Begroting 2009 / 2010

12 Vaststelling vrijwillige ouderbijdrage
Was: € 35 /kind/jaar Voorstel: € 40 /kind/jaar Bijdrage schoolkamp Onderhoud schoolplein

13 Verkiezing nieuwe bestuursleden
Marcel van Hest, Ton de Beukelaer Reeds gekozen: Paul van der Wel (voorzitter) Angelina van den Ende (secretaris) Marc Maliepaard (penningmeester) Dione van der Heiden Lisette Baltussen Rob Holland Sonja Jansen Tom Hooft van Huysduynen Fons Tesser Teruggetreden: Wilke Fortuin, Bart de Bruin

14 Jaarprogramma 2009 / 2010 Bekendheid en bereikbaarheid OR
Website (communicatie) Schoonmaak Verkeerveiligheid ICT

15 Rondvraag & Sluiting

16 Na de pauze:


Download ppt "Algemene Ledenvergadering 2009/2010"

Verwante presentaties


Ads door Google