De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 17 november 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 17 november 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 17 november 2011

2 Agenda 1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen 2.In Memoriam Harry Menninga 2.In Memoriam Harry Menninga 3. Notulen vorige vergadering 3. Notulen vorige vergadering 4. Ingekomen stukken 4. Ingekomen stukken 5. Jaarverslag secretaris 5. Jaarverslag secretaris 6. Terreincommissie 6. Terreincommissie 7.Jaarverslag activiteitencommissie 7.Jaarverslag activiteitencommissie 8. Jaarverslag leesmap 8. Jaarverslag leesmap 9. Jaarverslag penningmeester 9. Jaarverslag penningmeester 10. Verslag kascommissie 10. Verslag kascommissie 11. Begroting 2011-2012 11. Begroting 2011-2012 12. Bestuurswisseling 12. Bestuurswisseling 13.Verkiezing kascommissie 13.Verkiezing kascommissie 14. Jaarplanning verenigingsjaar 2012 14. Jaarplanning verenigingsjaar 2012 15. Rondvraag 15. Rondvraag 16. Sluiting 16. Sluiting

3 Opening en Mededelingen Opening door de Voorzitter

4 In memoriam Harry Menninga

5 Opening Lief en Leed In gesprek met de PV

6 Notulen vorige ALV 25 november 2010 Secretaris leest voor Secretaris leest voor Op- of aanmerkingen Op- of aanmerkingen

7 Ingekomen stukken Correspondentie betreffende doorliggers Correspondentie betreffende doorliggers

8 Jaarverslag Secretaris Periode: 1 september 2010 t/m 31 augustus 2011 Periode: 1 september 2010 t/m 31 augustus 2011 Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2011: Overzicht ledenaantal per 31 augustus 2011: Het aantal leden is 44, hiervan zijn er 5 buitenlid, 18 gepensionneerd en 21 werkzaam binnen Thales. Nieuw lid: Paul Lamain Bestuur heeft 6 maal vergaderd Bestuur heeft 6 maal vergaderd Nieuw lid per oktober: Peter Olde Damink Nieuw lid per oktober: Peter Olde Damink

9 Jaarverslag Terreincommissie (1)‏ Schoonmaakdag 26 maart 2011 Schoonmaakdag 26 maart 2011 Vanwege bezuinigingen bij Thales, wordt het terrein niet meer onderhouden door Fa.Donkers. Het onderhoud nu zelf uitvoeren Vanwege bezuinigingen bij Thales, wordt het terrein niet meer onderhouden door Fa.Donkers. Het onderhoud nu zelf uitvoeren Hierdoor extra schoonmaakdagen: 1e op 19 nov. a.s. Hierdoor extra schoonmaakdagen: 1e op 19 nov. a.s. 36 sleutels in omloop 36 sleutels in omloop Loods: toegangsdeuren buiten geschilderd, binnen nog afmaken Loods: toegangsdeuren buiten geschilderd, binnen nog afmaken Kozijnen van de kajuit: eveneens geschilderd Kozijnen van de kajuit: eveneens geschilderd Ponystal Ponystal toegangsweg iets verbeterd (gesprek zal opnieuw worden aangegaan)‏ toegangsweg iets verbeterd (gesprek zal opnieuw worden aangegaan)‏ zandberg (gesprek nog gaande)‏ zandberg (gesprek nog gaande)‏ Aantal schepen per 30-10-2010: Aantal schepen per 30-10-2010: 19 boten op de wal, waarvan 3 langdurig 19 boten op de wal, waarvan 3 langdurig 5 boten in de loods 5 boten in de loods 7 boten op trailer 7 boten op trailer

10 Jaarverslag Terreincommissie (2)‏ Evaluatie Takeldag op 22 oktober: Evaluatie Takeldag op 22 oktober: Algemeen: Hijsen ging goed. Algemeen: Hijsen ging goed. Iedereen was op tijd aanwezig Iedereen was op tijd aanwezig Meeste plekken waren schoon, enkele kunnen beter Meeste plekken waren schoon, enkele kunnen beter Hijsplan liep niet zoals bedoeld. Kraan (120 ton) was te groot Hijsplan liep niet zoals bedoeld. Kraan (120 ton) was te groot Hijstijd 7,5 uur [12 schepen] (was in okt 2010 8,5 uur [17 schepen]) Hijstijd 7,5 uur [12 schepen] (was in okt 2010 8,5 uur [17 schepen]) Watertanks (nog steeds) geleend van ponystal, werkt prima, maar er komt toch een aftakking van de waterleiding vanuit de loods ponnystal naar onze loods plus twee extra aftappunten. Realisatie: voorjaar 2012 Watertanks (nog steeds) geleend van ponystal, werkt prima, maar er komt toch een aftakking van de waterleiding vanuit de loods ponnystal naar onze loods plus twee extra aftappunten. Realisatie: voorjaar 2012 Extra hogedrukspuit (opnieuw) van Jan Berteler geleend Extra hogedrukspuit (opnieuw) van Jan Berteler geleend Defecte hogedrukspuit: blijkt alsnog te repareren Defecte hogedrukspuit: blijkt alsnog te repareren Aanschaf nieuw materiaal: Aanschaf nieuw materiaal: 2e steiger 2e steiger 1 bosmaaier 1 bosmaaier Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement) Gasflessen: geen flessen aan boord of op het terrein (zie reglement)

11 Jaarverslag Aktiviteitencommissie Activiteiten in het afgelopen seizoen: 8 jan 2011: Nieuwjaarsborrel. Bezocht door 25 leden/ partners 8 jan 2011: Nieuwjaarsborrel. Bezocht door 25 leden/ partners 10 feb 2011: Winterlezing. Deze keer in het Van der Valk Hotel i.v.m. gesloten PV-home wegens modernisering. Lezing van Edo Ankum over zijn zeilreis met zijn gezin rondom Afrika. Werd goed bezocht door 35 personen. 10 feb 2011: Winterlezing. Deze keer in het Van der Valk Hotel i.v.m. gesloten PV-home wegens modernisering. Lezing van Edo Ankum over zijn zeilreis met zijn gezin rondom Afrika. Werd goed bezocht door 35 personen. 23 april 2011: Barbecue. Grote opkomst: 33 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo 23 april 2011: Barbecue. Grote opkomst: 33 leden/ partners. Weer goed verzorgd door slagerij Koekenberg in Hengelo

12 Jaarverslag Leesmap Het aantal leden van de leesmap is dit jaar helaas met 1 lid verminderd. Er zijn op dit moment, in totaal nog 10 bladen (uitgave 2011) in de omloop, welke al geretourneerd hadden moeten zijn. De doorlooptijd (is 3 dagen) van een leesmap is nu gemiddeld; Motorboot:103 dagen~26 dagen p/l Pratical Boatowener:107 dagen~22 dagen p/l Palstek:132 dagen~26 dagen p/l Spiegel der Zeilvaart: 81 dagen~13 dagen p/l Waterkampioen: 69 dagen~14 dagen p/l Zeilen:116 dagen~16 dagen p/l

13 Jaarverslag Leesmap (6)‏ (4)‏ (7)‏ (6)‏ (10)‏ Vorig jr. (5)‏ 5 Practical Boatowner (5)‏ 5 Palstek (Yacht) (3)‏ 4 Motorboot (6)‏ 6 Spiegel der Zeilvaart (7)‏7 Zeilen (5)‏ 5 Waterkampioen Abonnementen: Iedere deelnemer leest gemiddeld vier bladen (9)‏ 9 Aantal deelnemers 2 jaar geleden Actueel Yacht (112 euro) is vervangen door het 2 maandelijkse blad Palstek (36 euro)

14 Jaarverslag Penningmeester Penningmeester: financieel overzicht 2010 -2011 Penningmeester: financieel overzicht 2010 -2011

15 Financieel overzicht 2010 -2011

16 Verslag Kascommissie Verslag KasCie ALV 2011: Verslag KasCie ALV 2011: Geert van Bockel Geert van Bockel Jan Houttuin Jan Houttuin Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2010-2011 Decharge bestuur m.b.t. financieel beleid boekjaar 2010-2011

17 Begroting 2010-2011 Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel Penningmeester: toelichting op het begrotingsvoorstel

18 Begroting 2011 - 2012

19 Bestuurswisseling Huidig bestuur Huidig bestuur Voorzitter a.i.: Hugo de Groot Voorzitter a.i.: Hugo de Groot Secretaris: Clemens van der Beek Secretaris: Clemens van der Beek Penningmeester: Rob van Ockenburg Penningmeester: Rob van Ockenburg Terrein comm.: Jan Berteler Terrein comm.: Jan Berteler Activiteiten comm.: Dick Ringenier Activiteiten comm.: Dick Ringenier Aftredend: Aftredend: Clemens van der Beek Clemens van der Beek Jan Berteler Jan Berteler beiden stellen zich herkiesbaar (Clemens stelt zich beschikbaar als de mogelijke nieuwe voorzitter) beiden stellen zich herkiesbaar (Clemens stelt zich beschikbaar als de mogelijke nieuwe voorzitter) Op voordracht van het bestuur: Op voordracht van het bestuur: Voorzitter: Clemens van der Beek Voorzitter: Clemens van der Beek Secretaris: Niels van Breederoode Secretaris: Niels van Breederoode Terrein comm.:Jan Berteler Terrein comm.:Jan Berteler

20 Verkiezing Kascommissie Kascommissie Kascommissie Jan Houttuin Jan Houttuin Johan Kuhlmann Johan Kuhlmann Reserve Reserve......

21 Jaarplanning 2011-2012 (1)‏ Donderdag 15 november 2012 Zaterdag 27 oktober 2012 Vrijdag 27 april 2012 Zaterdag 21 april 2012 1e: Zaterdag 19 november 2011 2e: Zaterdag 24 maart 2012 nog niet bekend Zondag 8 januari 2012 Barbecue Schepen in het water Schepen uit het water ALV Terreindagen Winterlezing Nieuwjaarsborrel

22 Jaarplanning 2011-2012 (2)‏ Geplande activiteiten winterperiode Kajuit en loods schoonmaken Terrein schoonmaken, grasmaaien Waterleiding aanleggen Hogedrukspuiten repareren en nazien

23 Rondvraag

24 En nu ….. Biertje? Biertje? De Zegger! De Zegger!


Download ppt "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 17 november 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google