De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 25 november 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 25 november 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 25 november 2010

2 Agenda 1. Opening en mededelingen 1. Opening en mededelingen 2. Notulen vorige vergadering 2. Notulen vorige vergadering 3. Ingekomen stukken 3. Ingekomen stukken 4. Jaarverslag secretaris 4. Jaarverslag secretaris 5. Terreincommissie 5. Terreincommissie 6.Jaarverslag activiteitencommissie 6.Jaarverslag activiteitencommissie 7. Jaarverslag leesmap 7. Jaarverslag leesmap 8. Jaarverslag penningmeester 8. Jaarverslag penningmeester 9. Verslag kascommissie 9. Verslag kascommissie 10. Begroting 2010-2011 10. Begroting 2010-2011 11. Bestuurswisseling 11. Bestuurswisseling 12.Verkiezing kascommissie 12.Verkiezing kascommissie 13. Jaarplanning verenigingsjaar 2010-2011 13. Jaarplanning verenigingsjaar 2010-2011 14. Rondvraag 14. Rondvraag 15. Sluiting 15. Sluiting

3 Opening en Mededelingen Voorzitter Lief en leed Van de PV (Bijeenkomst, ALV)‏ Andere memorabele zaken Agendapunt 5 Terreincie: voorstel vrijdag herzien

4 Notulen vorige ALV 26-11-2009 Secretaris leest voor Secretaris leest voor Op- of aanmerkingen Op- of aanmerkingen

5 Ingekomen stukken 75 jarig bestaan Enschedese Watersport Vereniging, 18 september 2010 75 jarig bestaan Enschedese Watersport Vereniging, 18 september 2010 E-mail Thales mbt aansprakelijkheid bij schade WSV en ponystal: bestuur gaat dit behandelen E-mail Thales mbt aansprakelijkheid bij schade WSV en ponystal: bestuur gaat dit behandelen

6 E-mail 16-07-2010 Geachte heer Menninga, Tijdens de storm van afgelopen maandag 12-07-2010 is een boom omgewaaid op het terrein van de ponystal en heeft schade veroorzaakt aan een trailerkap. Ik heb het contract tussen Thales en de ponystal opgezocht en hierin staat duidelijk vermeld dat de ponystal verantwoordelijk is voor het onderhoud aan de grond en de opstallen. Hieronder vallen ook de bomen. In 2007 heeft dhr. Ter Heide schade geclaimd aan zijn boot door het vallen van een boom. Deze schade heeft Thales vergoed, omdat wij op dat moment geen contracten konden vinden. Als er in de toekomst schade ontstaat aan boten, doordat een boom omvalt of doordat er takken uit de bomen vallen, moeten jullie de ponystal aansprakelijk stellen, aangezien zij verantwoordelijk zijn voor het onderhoud. Ik weet niet hoe de ponystal is verzekerd, misschien is het een idee om dat in overleg met de ponystal uit te zoeken. Een andere oplossing is om de boten zelf te verzekeren. Wilt u dit bekend stellen aan alle leden van de botenclub, zodat iedereen op de hoogte is. Thales aanvaard geen enkele aansprakelijkheid als schade ontstaat. m.vr.gr. Peter Wolf Treasury & Export Finance Thales Nederland B.V. E-mail: peter.wolf@nl.thalesgroup.competer.wolf@nl.thalesgroup.com Tel.:+31 74 2482036 Unclassified

7 Jaarverslag Secretaris Jaarverslag secretaris Periode: 1 september 2009 t/m 31 augustus 2010 Periode: 1 september 2009 t/m 31 augustus 2010 Overzicht ledenaantal Overzicht ledenaantal Het aantal leden is van 46 naar 43 gegaan, hiervan zijn er 6 (7-1) buitenlid en 19 (21-2) met vut /pensioen en 18 werkzaam binnen Thales. Opzegging : Fam Dijkstra, Piet Van der Meulen, Boers Succesvol 30 jarig jubileum Succesvol 30 jarig jubileum Introductie nieuwe website, www.wsvthales.nl Introductie nieuwe website, www.wsvthales.nl Toegangsweg verbeterd Toegangsweg verbeterd Bestuur heeft 5 maal vergaderd Bestuur heeft 5 maal vergaderd Optimalisatie hijsen goed verlopen (zie elders)‏ Optimalisatie hijsen goed verlopen (zie elders)‏ pm: Nieuw gastliggers: Harrie Stevens, Rein Noteboom

8 Jaarverslag Terreincommissie (1)‏ 2009 - 2010 Schoonmaakdag di. 30 maart 2010 Schoonmaakdag di. 30 maart 2010 Terrein wordt onderhouden door Fa.Donkers Terrein wordt onderhouden door Fa.Donkers 36 sleutels in omloop 36 sleutels in omloop Loods: nieuwe dakplaat Loods: nieuwe dakplaat Ponystal Ponystal toegangsweg verbeterd (gesprek nog gaande)‏ toegangsweg verbeterd (gesprek nog gaande)‏ zandberg (gesprek nog gaande)‏ zandberg (gesprek nog gaande)‏ Aantal schepen per 30-10-2010: Aantal schepen per 30-10-2010: 20 boten op de wal, waarvan 3 langdurig 20 boten op de wal, waarvan 3 langdurig 4 in loods 4 in loods 5 trailerboten 5 trailerboten

9 Jaarverslag Terreincommissie (2)‏ 2009 – 2010 Evaluatie hijsen 30-10-2010 Evaluatie hijsen 30-10-2010 Algemeen: Hijsen ging goed! Algemeen: Hijsen ging goed! Iedereen was op tijd aanwezig Iedereen was op tijd aanwezig Meeste Plekken waren schoon, enkele konden beter Meeste Plekken waren schoon, enkele konden beter Voorbereiding (hijsplan) was goed: 2 plekken hijsen, 1x verplaatsing kraan Voorbereiding (hijsplan) was goed: 2 plekken hijsen, 1x verplaatsing kraan Hijstijd goed 8.25 uur excl. pauze (was in okt 2009 10 uur) Hijstijd goed 8.25 uur excl. pauze (was in okt 2009 10 uur) Afhandeling op bok kan soms nog wat sneller Afhandeling op bok kan soms nog wat sneller Watertanks geleend van ponystal, werkt prima Watertanks geleend van ponystal, werkt prima Extra hogedrukspuit van Jan Berteler geleend Extra hogedrukspuit van Jan Berteler geleend We gaan géén nieuwe spuit aanschaffen gezien deze ervaringen We gaan géén nieuwe spuit aanschaffen gezien deze ervaringen Voorstel: volgende bezuiniging door op vrijdag te hijsen 150 -> 100% Voorstel: volgende bezuiniging door op vrijdag te hijsen 150 -> 100%

10

11 Jaarverslag Aktiviteitencommissie Activiteiten in het afgelopen seizoen (2009 – 2010)‏ 10 jan 2010: nieuwjaarsborrel; goed bezocht, ca. 20 man 10 jan 2010: nieuwjaarsborrel; goed bezocht, ca. 20 man 19 feb 2010: Lustrum 30 jaar WSV 19 feb 2010: Lustrum 30 jaar WSV Barbecue, Toespraak voorzitter, Presentatie nieuwe (Internet) Website Barbecue, Toespraak voorzitter, Presentatie nieuwe (Internet) Website Lezing Anje Valk Oost-Engeland Lezing Anje Valk Oost-Engeland Goed bezocht, ca. 40 personen. Goed bezocht, ca. 40 personen. 24 april 2010: barbecue, grote opkomst ca. 28 personen, mede dankzij kwaliteit slagerij Koekenberg te Hengelo 24 april 2010: barbecue, grote opkomst ca. 28 personen, mede dankzij kwaliteit slagerij Koekenberg te Hengelo 28 aug 2010: Zeilevenement PV-WSV, Klippertocht Lelystad-Enkhuizen vv. ‘Aldebaran’, goed ontvangen binnen/buiten het bedrijf 28 aug 2010: Zeilevenement PV-WSV, Klippertocht Lelystad-Enkhuizen vv. ‘Aldebaran’, goed ontvangen binnen/buiten het bedrijf

12

13 Jaarverslag Leesmap (5)‏ (3)‏ (6)‏ (7)‏ (5)‏ (9)‏ Vorig jr. (5)‏6 Practical Boatowner (6)‏6 Yacht (5)‏4 Motorboot (4)‏7 Spiegel der Zeilvaart (7)‏7 Zeilen (6)‏ 6 Waterkampioen Abonnementen: Iedere deelenemer leest gemiddeld vier bladen (10)‏ 10 Aantal deelnemers 2 jaar geledenActueel Voorstel: Yacht (112 euro) eruit en daarvoor in de plaats PalStek (6 nr’s 36 euro)

14 Jaarverslag Penningmeester Penningmeester overzicht Penningmeester overzicht

15

16 Verslag Kascommissie Verslag KasCie ALV 2009: Verslag KasCie ALV 2009: Tom Staal Tom Staal Geert van Bockel Geert van Bockel Jan Houttuin (reserve)‏ Jan Houttuin (reserve)‏ Decharge penningmeester over boekjaar 2009-2010 Decharge penningmeester over boekjaar 2009-2010

17 Begroting 2010-2011 Penningmeester toelichting Penningmeester toelichting Bedankjes uitreiken Bedankjes uitreiken

18

19 Bestuurswisseling Aftredend Aftredend Penningmeester: (2010: Rob van Ockenburg)‏ Penningmeester: (2010: Rob van Ockenburg)‏ Activiteiten com: (2010: Dick Ringenier)‏ Activiteiten com: (2010: Dick Ringenier)‏ Zittend bestuur Zittend bestuur Voorzitter: Harry Menninga Voorzitter: Harry Menninga Secretaris: Clemens van der Beek Secretaris: Clemens van der Beek Terrein com: Jan Berteler Terrein com: Jan Berteler Verkiezing Verkiezing Geen kandidaten door de leden voorgesteld Geen kandidaten door de leden voorgesteld Op voordracht van het bestuur: Op voordracht van het bestuur: Herbenoemen: Herbenoemen: Penningmeester: Rob van Ockenburg Penningmeester: Rob van Ockenburg Activiteiten com: Dick Ringenier Activiteiten com: Dick Ringenier

20 Verkiezing Kascommissie Kascommissie Kascommissie Geert van Bockel Geert van Bockel Jan Houttuin Jan Houttuin Reserve Reserve Johan Kuhlman Johan Kuhlman

21 Jaarplanning 2010-2011 (1)‏ Donderdag 24 november 2011 Zaterdag 22 oktober 2011 Vrijdag 29 april 2011 Zaterdag 23 april 2011 Zaterdag 26 maart 2011 Vrijdag 18 februari 2011 Zaterdag 8 januari 2011, 16:00 Pasen! Barbecue Schepen in het water Schepen uit het water ALV Terreindag Winterlezing Zaterdag! Nieuwjaarsborrel

22 Jaarplanning 2010-2011 (2)‏ Geplande activiteiten winterperiode Helper(s)‏Datum Deur vd loods schilderen Verlichting in orde maken Kajuit schoonmaken Terrein schoonmaken Bestraten en/of doorliggers verplaatsen

23 Rondvraag

24 En nu ….. Biertje? Biertje? De Zegger! De Zegger!


Download ppt "Algemene ledenvergadering Watersportvereniging donderdag 25 november 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google