De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini
notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini Baarn, 12 oktober 2011

2 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2010-2011)
Sinterklaas Ook in 2010 volgde de Montinischool het Sinterklaas journaal op de voet. De onderbouw klassen waren rondom het thema Pepernotenfabriek versierd. Zo konden de kleuters het verhaal van de, in de pepernotenfabriek zoekgeraakte, sleutelbos van Hoofdpiet helemaal meebeleven. De sleutelbos was namelijk terecht gekomen in het pepernoten beslag! Gelukkig werd de belangrijkste sleutel tussen de pepernoten terug gevonden op de Montinischool, namelijk die van de pakjeskamer! Daarom was er op 3 december voor iedereen toch nog een cadeautje. De overige klassen en de centrale hal waren versierd naar het thema Sinterklaasliedjes. De versieringen in de hele school waren dit jaar aan strengere regels gebonden dan voorheen, in verband met de brandveiligheid. Maar de Sinterklaassfeer was er niet minder om! Op vrijdag 3 december bracht Sint met maar liefst 3 pieten een bezoek aan de Montini. De Sint werd door showman Bart Bosch met een muzikale show welkom geheten in de centrale hal door alle kinderen! Ondanks dat ouders daardoor niet aanwezig konden zijn bij het onthaal van de goedheiligman was het een groot succes voor Sint en de kinderen, en zeker voor herhaling vatbaar!

3 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2010-2011)
Kerst Op 8 december 2010 werd met hulp van vele ouders de school in kerstsfeer gebracht. Het thema was dit jaar 'licht' en de gangen en de hal werden uitbundig versierd met zelfgemaakte gouden en zilveren sterren en heel veel kerstboomlichtjes. De kerstviering zelf vond weer volgens de beproefde formule plaats. De kinderen voerden twee keer een kerstvoorstelling op waarin alle stamgroepen na elkaar hun interpretatie van het kerstverhaal lieten zien aan de ouders die in twee groepen waren verdeeld. Tijdens de uitvoering genoten de Montinikinderen in hun stamgroep van een feestelijk diner waarvoor iedereen iets lekkers te eten had meegebracht. Terwijl binnen de kerstviering aan de gang was, konden de andere ouders in het Kangoeroelokaal terecht voor een kerstborrel. Dit jaar heeft de feestcommissie naast de gebruikelijke zaken - materialen voor kerststukjes en voor de versiering van de school, benodigdheden voor het kerstdiner in de groepen, inkopen en aankleding ouderborrel - een aantal zaken nieuw aangeschaft. Zoals de adventskrans met (kunst)kaarsen, figuren voor de kerststal en kerstbomen voor zes stamgroepen.

4 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2011-2012)
Avond-4-daagse In mei heeft de Montinischool met een record aantal leerlingen en ouders deelgenomen aan de Avondvierdaagse. Er liepen 174 leerlingen mee en dat is 35% meer dan vorig jaar. Kinderen uit groep 3 t/m 5 lopen de 5 km met een verplichte individuele begeleider. Groep 6 t/m 8 lopen per avond 10 km. In totaal liepen ruim 100 begeleiders mee. De bijdrage van de Feestcommissie bestond uit: het organiseren van de inschrijvingen en aanmeldingen van alle deelnemers. het regelen van ouders die langs de route willen helpen met uitdelen van drinken/eten en de inkoop hiervoor. communicatie met school, zodat alles goed verloopt! schooljaar middenbouw bovenbouw totaal deelnemers 95 79 174 aantal leerlingen 106 109 215 % 89,6% 72,5% 80,9%

5 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2010-2011)
Eindfeest Op 10 juni was het eindfeest weer in de Kuil van Drakensteyn. Een zekere Harry en Willemien Kemp waren daar een ‘camping’ begonnen en vroegen de Montinischool om ze te helpen. Alle spelletjes pasten in dit thema: bellen blazen bij de afwas, je verkleden in een tentje en een kamplied instuderen. Aan het eind van de dag werd de naam van de camping onthuld en zongen de kinderen samen het kamplied. De onderbouwkinderen deden spelletjes in gemengde groepjes op het kleinere veld. De midden- en bovenbouwkinderen hadden, ook in gemengde groepjes, het grote veld tot hun beschikking. De opening, lunch en afsluiting waren gemeenschappelijk bij de grote cateringtent van Feelgood TentEvents. In totaal hebben 97 ouders en 16 teamleden dit eindfeest mogelijk gemaakt! :-))

6 Realisatie 2010-2011 Begroting 09-10 Realisatie 09-10 Begroting 10-11
Begroting 09-10 Realisatie Begroting 10-11 Realisatie Begroting euro Inkomsten Ouderbijdrage 14.500,00 13.945,00 14.000,00 13.805,00 Verg. continurooster Sticht 2.000,00 1.900,00 2.100,00 rente 340,00 426,12 400,00 425,55 Verg. zakelijke kosten Sticht 279,00 262,00 375,00 totaal inkomsten 17.119,00 16.533,12 16.762,00 16.705,55 16.875,00 Uitgaven Sinterklaas 1.450,00 1.322,11 1.197,37 Kerst 750,00 529,13 600,50 1.000,00 Excursies/projecten OB-MB-BB 1.500,00 1.531,55 Carnaval 100,00 94,70 125,00 Pasen 200,00 93,75 St Maarten 126,59 75,09 Avond4daagse 175,00 193,17 220,89 Eindactiviteiten groep 8 600,00 200,75 53,11 500,00 Bovenbouwkamp 628,67 650,00 796,60 1.150,00 Eindfeest 2009 135,90 Tweedaags eindfeest 2010 11.732,36 Eindfeest 2011 3.500,00 1.733,98 Eindfeest 2012 7.500,00 Catering / Ouderactiviteiten 62,18 Cadeau's / verjaardagen 130,00 Kosten spreker ouderavond 350,00 Speeldoos Sportactiviteiten 300,00 28,42 92,06 Lokaalinrichting Bankkosten 69,46 78,55 Klein inventaris Onvoorzien Zakelijke lasten 250,00 298,91 634,03 Continu rooster 2.005,00 1.907,50 1.905,00 totaal uitgaven 22.105,00 17.458,90 11.750,00 9.113,43 17.225,00 exploitatieresultaat 4.986,00- 925,78- 5.012,00 7.592,12 -350,00

7 Begroting 2011-2012 Begroting 2011-2012 euro Inkomsten Ouderbijdrage
Begroting euro Inkomsten Ouderbijdrage 14.000,00 vergoeding Continurooster Sticht 2.100,00 rente 400,00 Vergoeding zakelijke kosten Sticht 375,00  Totaal inkomsten 16.875,00 Uitgaven Sinterklaas 1.450,00 Kerst 1,000,00 Excursies en projecten OB-MB-BB 1.500,00 Carnaval 125,00 Pasen 200,00 St Maarten 100,00 Avond4daagse Eindactiviteiten groep 8 500,00 Bovenbouwkamp Eindfeest 2012 7.500,00 Catering / Ouderactiviteiten Cadeau's / verjaardagen Sportactiviteiten Bankkosten Onvoorzien 300,00 Zakelijke lasten Continu rooster Totaal uitgaven 17.225,00 exploitatieresultaat -350,00

8 Mededelingen Kascommissie
Op 11 oktober 2011 heeft de kascommissie bestaande uit : Frank Moors Sander Honingh aan de hand van de aanwezige boekingsbescheiden en dagafschriften het financieel jaarverslag schooljaar van de oudervereniging van de Montinischool te Baarn gecontroleerd. De kascommissie heeft vastgesteld dat: de saldo’s van de bankafschriften voor zover overlegd, op een correcte wijze in het financieel verslag verwerkt zijn; dat het een getrouw beeld geeft van de uitgaven en inkomsten van de ouderraad. De kascommissie stelt voor: Om de penningmeester te bedanken voor de gedane arbeid, het financiële verslag zoals voorgelegd aan de kascommissie goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De aanwezige ouders gaan akkoord met dit voorstel.

9 Kascommissie Dit jaar treedt er niemand van de Kascommissie af.
De kascommissie bestaat voor het boekjaar ook weer uit: Frank Moors Sander Honingh

10 Mededelingen Bestedingscommissie
In hadden de volgende personen zitting in de Bestedingscommissie: Monique Lodewijks ouder moeder van Tamara Jeroen Scheelbeek ouder vader van Bas en Olivier Kirsten van Miltenburg ouder moeder van Jelle, Thijs en Steijn Olaf Nieuwenhuis ouder vader van Jente en David Jennifer Walker ouder moeder van Tiegan Charles vd Horst teamlid Monique vd Linden OR moeder van Ryan en Dean

11 Mededelingen Bestedingscommissie
Dit jaar gaat één lid van de Bestedingscommissie stoppen, omdat zij geen kinderen meer heeft op de Montini: Monique Lodewijks Cindy Vermulst meldt zich aan als nieuw lid van de Bestedingscommissie.

12 Montinifonds 2010-2011 Montinifonds 2010-2011 inkomsten uitgaven
beginsaldo 2010 3.240,26 ontvangsten 2.940,00 Af: Bibliotheek in depot 350,00 Af: Klimrek schoolplein 2.968,00 subtotalen 6.180,26 3.318,00 eindsaldo 2011 2.862,26

13 Bestuur – rooster aftreden
Het (dagelijks) bestuur van de Oudervereniging Montini wordt gevormd door: Ronald Kiel – Voorzitter – aftredend 2013 Astrid van Rooijen – Secretaris – aftredend 2013 Monique van der Linden – Penningmeester – aftredend herkiesbaar Uit het rooster van aftreden blijkt dat de bestuurstermijn van de penningmeester verstreken is. Monique stelt zich herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor herverkiezing in deze functie. Conform artikel 12 van de statuten wordt een bestuursverkiezing gehouden op de eerste vergadering van het verenigingsjaar. In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2011 zijn leden gevraagd zich uiterlijk op 11 oktober 2011 als kandidaten aan te melden. Hierop zijn geen reacties ontvangen. De aanwezige leden zijn het unaniem eens dat Monique herbenoemd wordt voor de functie van Penningmeester.

14 Feestcommissie 2011-2012 Dit jaar zijn drie FC-leden gestopt:
Jennifer Walker Inge Kaasschieter Sonja Meijaard

15 Voorstel samenstelling Oudervereniging 2011-2012
Dagelijks Bestuur Feestcommissie Henning Orthofer Voorzitter Ronald Kiel Voorzitter Yolanda van der Linden Hanneke Kiel Jeroen Boss Claire Wintraecken Monique vd Linden Penningmeester Lutz ten Zende Jorien Hakvoort Catherine Poorthuis Sander Honingh Astrid van Rooijen Secretaris Alies Dorgelo Kim van Ingen Jessica van Essen Elsbeth van Beek

16 Oudervereniging De aanwezige ouders zijn akkoord gegaan met de samenstelling van de Oudervereniging

17 Oudervereniging 2011-2012 Projectgroepen: Sint Maarten Sinterklaas
Kerst Pasen Carnaval Avond4daagse Eindfeest Montini ouderfeest

18 Vaststelling Ouderbijdrage 2011-2012
Bij de oprichting is afgesproken om voor de contributieverhoging de algemene inflatiecijfers te volgen. Omdat gebleken is uit de realisatie dat het niet noodzakelijk is om de ouderbijdrage te verhogen, blijven de bedragen van het afgelopen jaar gehandhaafd. Voorstel contributie:  1e kind blijft 59 2e, 3e of meer kinderen blijft 46 per kind

19 Vaststelling Ouderbijdrage 2011-2012
De aanwezige ouders gaan akkoord met de voorgestelde ouderbijdrage voor , alsmede met de begroting voor

20 Voorstel reserve oudervereniging
Al enige jaren bestaat er binnen de oudervereniging een reserve aan financiële middelen. Ten tijde van de nieuwe huisvestingsplannen is besproken dat dit bedrag ten goede zou kunnen komen aan extra activiteiten rondom de opening van een nieuw schoolgebouw en/of de aankleding van het nieuwe schoolplein of schoolgebouw en/of bestedingen die nu al ten goede kunnen komen aan de leerlingen en ook meegenomen kunnen worden naar de nieuwe huisvesting. Helaas laat de nieuwe huisvesting nog op zich wachten. Tijdens de ledenvergadering van 12 oktober 2011 is voorgesteld door de ouders een gedeelte (€ ) van de reserve alvast over te hevelen naar het Montinifonds zodat er al eerder een bestemming voor gezocht kan worden en de leerlingen van de Montinischool er nu al van kunnen genieten. Bij iedere besteding zal gekeken worden door de bestedingcommissie en het DB van de oudervereniging of de aanschaf ook “meegenomen” kan worden naar de nieuwe huisvesting. Ouders (leden van de oudervereniging) die dit idee niet ondersteunen, krijgen tot 15 december de tijd om tegen deze beslissing in bezwaar te gaan met het volgende formulier.

21 Bezwaarschrift Hierbij maak ik …………………..… ouder van ……………. groep …. bezwaar tegen het voorstel dat gedaan is op de algemene ledenvergadering d.d. 12 oktober 2011 om € ,-- uit de reserve van de financiële middelen van de oudervereniging over te hevelen naar het Montinifonds ter besteding van uitgaven die ook ten goede komen aan extra activiteiten rondom de opening van een nieuw schoolgebouw en/of de aankleding van het nieuwe schoolplein of schoolgebouw en/of bestedingen die nu al ten goede kunnen komen aan de leerlingen en ook meegenomen kunnen worden naar de nieuwe huisvesting. De reden die ik heb om bezwaar te maken is ………….. Plaats: Datum: Handtekening: Graag deponeren in de groene brievenbus bij mededelingenbord bij de hoofdingang.


Download ppt "Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini"

Verwante presentaties


Ads door Google