De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini Baarn, 12 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini Baarn, 12 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini Baarn, 12 oktober 2011

2 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2010-2011) Sinterklaas Ook in 2010 volgde de Montinischool het Sinterklaas journaal op de voet. De onderbouw klassen waren rondom het thema Pepernotenfabriek versierd. Zo konden de kleuters het verhaal van de, in de pepernotenfabriek zoekgeraakte, sleutelbos van Hoofdpiet helemaal meebeleven. De sleutelbos was namelijk terecht gekomen in het pepernoten beslag! Gelukkig werd de belangrijkste sleutel tussen de pepernoten terug gevonden op de Montinischool, namelijk die van de pakjeskamer! Daarom was er op 3 december voor iedereen toch nog een cadeautje. De overige klassen en de centrale hal waren versierd naar het thema Sinterklaasliedjes. De versieringen in de hele school waren dit jaar aan strengere regels gebonden dan voorheen, in verband met de brandveiligheid. Maar de Sinterklaassfeer was er niet minder om! Op vrijdag 3 december bracht Sint met maar liefst 3 pieten een bezoek aan de Montini. De Sint werd door showman Bart Bosch met een muzikale show welkom geheten in de centrale hal door alle kinderen! Ondanks dat ouders daardoor niet aanwezig konden zijn bij het onthaal van de goedheiligman was het een groot succes voor Sint en de kinderen, en zeker voor herhaling vatbaar!

3 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2010-2011) Kerst Op 8 december 2010 werd met hulp van vele ouders de school in kerstsfeer gebracht. Het thema was dit jaar 'licht' en de gangen en de hal werden uitbundig versierd met zelfgemaakte gouden en zilveren sterren en heel veel kerstboomlichtjes. De kerstviering zelf vond weer volgens de beproefde formule plaats. De kinderen voerden twee keer een kerstvoorstelling op waarin alle stamgroepen na elkaar hun interpretatie van het kerstverhaal lieten zien aan de ouders die in twee groepen waren verdeeld. Tijdens de uitvoering genoten de Montinikinderen in hun stamgroep van een feestelijk diner waarvoor iedereen iets lekkers te eten had meegebracht. Terwijl binnen de kerstviering aan de gang was, konden de andere ouders in het Kangoeroelokaal terecht voor een kerstborrel. Dit jaar heeft de feestcommissie naast de gebruikelijke zaken - materialen voor kerststukjes en voor de versiering van de school, benodigdheden voor het kerstdiner in de groepen, inkopen en aankleding ouderborrel - een aantal zaken nieuw aangeschaft. Zoals de adventskrans met (kunst)kaarsen, figuren voor de kerststal en kerstbomen voor zes stamgroepen.

4 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2011-2012) Avond-4-daagse In mei heeft de Montinischool met een record aantal leerlingen en ouders deelgenomen aan de Avondvierdaagse. Er liepen 174 leerlingen mee en dat is 35% meer dan vorig jaar. Kinderen uit groep 3 t/m 5 lopen de 5 km met een verplichte individuele begeleider. Groep 6 t/m 8 lopen per avond 10 km. In totaal liepen ruim 100 begeleiders mee. De bijdrage van de Feestcommissie bestond uit: het organiseren van de inschrijvingen en aanmeldingen van alle deelnemers. het regelen van ouders die langs de route willen helpen met uitdelen van drinken/eten en de inkoop hiervoor. communicatie met school, zodat alles goed verloopt! schooljaar 2010 - 2011middenbouwbovenbouwtotaal deelnemers9579174 aantal leerlingen106109215 %89,6%72,5%80,9%

5 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2010-2011) Eindfeest Op 10 juni was het eindfeest weer in de Kuil van Drakensteyn. Een zekere Harry en Willemien Kemp waren daar een ‘camping’ begonnen en vroegen de Montinischool om ze te helpen. Alle spelletjes pasten in dit thema: bellen blazen bij de afwas, je verkleden in een tentje en een kamplied instuderen. Aan het eind van de dag werd de naam van de camping onthuld en zongen de kinderen samen het kamplied. De onderbouwkinderen deden spelletjes in gemengde groepjes op het kleinere veld. De midden- en bovenbouwkinderen hadden, ook in gemengde groepjes, het grote veld tot hun beschikking. De opening, lunch en afsluiting waren gemeenschappelijk bij de grote cateringtent van Feelgood TentEvents. In totaal hebben 97 ouders en 16 teamleden dit eindfeest mogelijk gemaakt! :-))

6 Realisatie 2010-2011 Begroting 09-10Realisatie 09-10Begroting 10-11Realisatie 10-11Begroting 11-12 euro Inkomsten Ouderbijdrage14.500,00 13.945,0014.000,00 13.805,00 14.000,00 Verg. continurooster Sticht 2.000,00 1.900,002.100,00 rente 340,00 426,12400,00 425,55 400,00 Verg. zakelijke kosten Sticht 279,00 262,00 375,00 totaal inkomsten 17.119,00 16.533,1216.762,00 16.705,55 16.875,00 Uitgaven Sinterklaas 1.450,00 1.322,111.450,00 1.197,37 1.450,00 Kerst 750,00 529,13750,00 600,50 1.000,00 Excursies/projecten OB-MB-BB 1.500,00 1.531,55 1.500,00 Carnaval 100,00 94,70 125,00 Pasen 200,00 93,75200,00 St Maarten 100,00 126,59100,00 75,09 100,00 Avond4daagse 175,00 193,17200,00 220,89 200,00 Eindactiviteiten groep 8 600,00 200,75200,00 53,11 500,00 Bovenbouwkamp 600,00 628,67650,00 796,60 1.150,00 Eindfeest 2009 135,90 Tweedaags eindfeest 2010 14.000,00 11.732,36 Eindfeest 2011 3.500,00 1.733,98 Eindfeest 2012 7.500,00 Catering / Ouderactiviteiten 500,00 62,18100,00 200,00 Cadeau's / verjaardagen 100,00 130,00100,00 Kosten spreker ouderavond 350,00 Speeldoos 100,00 Sportactiviteiten 300,00 28,42100,00 92,06 400,00 Lokaalinrichting 100,00 Bankkosten 125,00 69,46100,00 78,55 100,00 Klein inventaris 100,00 Onvoorzien 200,00 300,00 Zakelijke lasten 250,00 298,91300,00 634,03 300,00 Continu rooster 2.005,00 1.907,502.100,00 1.905,00 2.100,00 totaal uitgaven 22.105,00 17.458,9011.750,00 9.113,43 17.225,00 exploitatieresultaat 4.986,00- 925,78-5.012,00 7.592,12 -350,00

7 Begroting 2011-2012 Begroting 2011-2012 euro Inkomsten Ouderbijdrage14.000,00 vergoeding Continurooster Sticht2.100,00 rente400,00 Vergoeding zakelijke kosten Sticht375,00 Totaal inkomsten16.875,00 Uitgaven Sinterklaas1.450,00 Kerst1,000,00 Excursies en projecten OB-MB-BB1.500,00 Carnaval125,00 Pasen200,00 St Maarten100,00 Avond4daagse200,00 Eindactiviteiten groep 8500,00 Bovenbouwkamp1.500,00 Eindfeest 20127.500,00 Catering / Ouderactiviteiten200,00 Cadeau's / verjaardagen100,00 Sportactiviteiten400,00 Bankkosten100,00 Onvoorzien300,00 Zakelijke lasten300,00 Continu rooster2.100,00 Totaal uitgaven17.225,00 exploitatieresultaat-350,00

8 Mededelingen Kascommissie Op 11 oktober 2011 heeft de kascommissie bestaande uit : Frank Moors Sander Honingh aan de hand van de aanwezige boekingsbescheiden en dagafschriften het financieel jaarverslag schooljaar 2010-2011 van de oudervereniging van de Montinischool te Baarn gecontroleerd. De kascommissie heeft vastgesteld dat: de saldo’s van de bankafschriften voor zover overlegd, op een correcte wijze in het financieel verslag verwerkt zijn; dat het een getrouw beeld geeft van de uitgaven en inkomsten van de ouderraad. De kascommissie stelt voor: Om de penningmeester te bedanken voor de gedane arbeid, het financiële verslag zoals voorgelegd aan de kascommissie goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer. De aanwezige ouders gaan akkoord met dit voorstel.

9 Kascommissie Dit jaar treedt er niemand van de Kascommissie af. De kascommissie bestaat voor het boekjaar 2011-2012 ook weer uit: Frank Moors Sander Honingh

10 Mededelingen Bestedingscommissie In 2010-2011 hadden de volgende personen zitting in de Bestedingscommissie: 1.Monique Lodewijksoudermoeder van Tamara 2.Jeroen Scheelbeekoudervader van Bas en Olivier 3.Kirsten van Miltenburgoudermoeder van Jelle, Thijs en Steijn 4.Olaf Nieuwenhuisoudervader van Jente en David 5.Jennifer Walkeroudermoeder van Tiegan 6.Charles vd Horstteamlid 7.Monique vd LindenORmoeder van Ryan en Dean

11 Mededelingen Bestedingscommissie Dit jaar gaat één lid van de Bestedingscommissie stoppen, omdat zij geen kinderen meer heeft op de Montini: Monique Lodewijks Cindy Vermulst meldt zich aan als nieuw lid van de Bestedingscommissie.

12 Montinifonds 2010-2011 inkomstenuitgaven beginsaldo 20103.240,26 ontvangsten 2010-20112.940,00 Af: Bibliotheek in depot 350,00 Af: Klimrek schoolplein2.968,00 subtotalen6.180,263.318,00 eindsaldo 20112.862,26

13 Bestuur – rooster aftreden Het (dagelijks) bestuur van de Oudervereniging Montini wordt gevormd door: Ronald Kiel – Voorzitter – aftredend 2013 Astrid van Rooijen – Secretaris – aftredend 2013 Monique van der Linden – Penningmeester – aftredend 2011 - herkiesbaar Uit het rooster van aftreden blijkt dat de bestuurstermijn van de penningmeester verstreken is. Monique stelt zich herkiesbaar en wordt door het bestuur voorgedragen voor herverkiezing in deze functie. Conform artikel 12 van de statuten wordt een bestuursverkiezing gehouden op de eerste vergadering van het verenigingsjaar. In de uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering op 12 oktober 2011 zijn leden gevraagd zich uiterlijk op 11 oktober 2011 als kandidaten aan te melden. Hierop zijn geen reacties ontvangen. De aanwezige leden zijn het unaniem eens dat Monique herbenoemd wordt voor de functie van Penningmeester.

14 Feestcommissie 2011-2012 Dit jaar zijn drie FC-leden gestopt: Inge KaasschieterJennifer Walker Sonja Meijaard

15 Voorstel samenstelling Oudervereniging 2011-2012 Ronald Kiel Voorzitter Monique vd Linden Penningmeester Dagelijks Bestuur Astrid van Rooijen Secretaris Alies Dorgelo Yolanda van der Linden Hanneke Kiel Jeroen Boss Henning Orthofer Voorzitter Lutz ten ZendeJorien Hakvoort Kim van IngenJessica van Essen Elsbeth van Beek Feestcommissie Claire Wintraecken Catherine PoorthuisSander Honingh

16 Oudervereniging 2011-2012 De aanwezige ouders zijn akkoord gegaan met de samenstelling van de Oudervereniging 2011-2012.

17 Oudervereniging 2011-2012 Projectgroepen:  Sint Maarten  Sinterklaas  Kerst  Pasen  Carnaval  Avond4daagse  Eindfeest  Montini ouderfeest

18 Vaststelling Ouderbijdrage 2011-2012 Bij de oprichting is afgesproken om voor de contributieverhoging de algemene inflatiecijfers te volgen. Omdat gebleken is uit de realisatie 2010-2011 dat het niet noodzakelijk is om de ouderbijdrage te verhogen, blijven de bedragen van het afgelopen jaar gehandhaafd. Voorstel contributie: 1e kind blijft 59 2e, 3e of meer kinderenblijft 46per kind

19 Vaststelling Ouderbijdrage 2011-2012 De aanwezige ouders gaan akkoord met de voorgestelde ouderbijdrage voor 2011-2012, alsmede met de begroting voor 2011-2012.

20 Voorstel reserve oudervereniging Al enige jaren bestaat er binnen de oudervereniging een reserve aan financiële middelen. Ten tijde van de nieuwe huisvestingsplannen is besproken dat dit bedrag ten goede zou kunnen komen aan extra activiteiten rondom de opening van een nieuw schoolgebouw en/of de aankleding van het nieuwe schoolplein of schoolgebouw en/of bestedingen die nu al ten goede kunnen komen aan de leerlingen en ook meegenomen kunnen worden naar de nieuwe huisvesting. Helaas laat de nieuwe huisvesting nog op zich wachten. Tijdens de ledenvergadering van 12 oktober 2011 is voorgesteld door de ouders een gedeelte (€ 10.000) van de reserve alvast over te hevelen naar het Montinifonds zodat er al eerder een bestemming voor gezocht kan worden en de leerlingen van de Montinischool er nu al van kunnen genieten. Bij iedere besteding zal gekeken worden door de bestedingcommissie en het DB van de oudervereniging of de aanschaf ook “meegenomen” kan worden naar de nieuwe huisvesting. Ouders (leden van de oudervereniging) die dit idee niet ondersteunen, krijgen tot 15 december de tijd om tegen deze beslissing in bezwaar te gaan met het volgende formulier.

21 Bezwaarschrift Hierbij maak ik …………………..… ouder van ……………. groep …. bezwaar tegen het voorstel dat gedaan is op de algemene ledenvergadering d.d. 12 oktober 2011 om € 10.000,-- uit de reserve van de financiële middelen van de oudervereniging over te hevelen naar het Montinifonds ter besteding van uitgaven die ook ten goede komen aan extra activiteiten rondom de opening van een nieuw schoolgebouw en/of de aankleding van het nieuwe schoolplein of schoolgebouw en/of bestedingen die nu al ten goede kunnen komen aan de leerlingen en ook meegenomen kunnen worden naar de nieuwe huisvesting. De reden die ik heb om bezwaar te maken is ………….. Plaats: Datum: Handtekening: Graag deponeren in de groene brievenbus bij mededelingenbord bij de hoofdingang.


Download ppt "Notulen Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini Baarn, 12 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google