De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini

Verwante presentaties


Presentatie over: "Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini"— Transcript van de presentatie:

1 Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini
Baarn, 3 november 2010

2 Agenda Opening Presentatie Charles vd Horst
Presentatie Montini Oudervereniging Rondvraag

3 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2009-2010)
Sinterklaas Zoals de kinderen op het jeugdjournaal zagen, was al het pakpapier nat geworden. De kinderen gingen dit jaar daarom aan de slag om zelf papier te maken. In de hal stond een grote open haard waar iedere ochtend het gezellige “houtvuurtje” flonkerde. De klassen waren versierd met een zelf gekozen thema, zo waren er diverse open haarden en stoomboten te bewonderen. Toen de pieten de klassenboeken hadden meegenomen, was het even improviseren in de verschillende klassen! Zoals elk jaar mochten de kinderen weer hun schoen zetten. Voor alle kinderen zat er dit jaar een potlood met poppetje in. De cadeaus voor 4 december inpakken in het zelfgemaakte papier was voor Sint een flinke uitzoekklus, maar de verrassing bij de kinderen was het zeker waard! Ook dit jaar kwam de Sint weer op bezoek; op vrijdag 4 december kwam hij in een echte tuktuk aan. Na het samen zingen ging hij naar binnen voor het optreden van de BB. Vervolgens bezocht Sint alle OB en MB klassen en verrasten de BB ‘ers elkaar met hun surprises en gedichten.

4 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2009-2010)
Kerst Op 7 december 2009 is door vele ouders weer hard gewerkt om de hele school in kerstsfeer te brengen. Het thema was dit jaar “knuffelkerst”. Alle kinderen waren gevraagd om een knuffel mee naar school te nemen die na de kerst naar kinderen in Congo gestuurd kon worden. De kerstboom en de hele school werden daarmee versierd en dat zag er heel gezellig uit! De open haard bleef ook in de kersttijd nog staan. De kerstviering was weer prachtig. Elke stamgroep voerde om de beurt hun deel van het kerstverhaal op. Bijzonder was dit jaar dat de ene groep het verhaal doorgaf aan de volgende groep. Tijdens de opvoering genoten de meeste Montinikinderen van een heerlijk diner in de stamgroep. De kinderen hebben zelf een verdeling gemaakt en heerlijke etenswaren meegenomen naar school. Tijdens het diner werd 2x het kerstverhaal op het toneel voorgedragen voor de aanwezige ouders. Terwijl binnen de kerstviering aan de gang was, genoten de andere ouders in het Kangoeroelokaal van een hapje en een drankje.

5 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2009-2010)
Avond-4-daagse In juni heeft de Montinischool met 129 kinderen aan de Avondvierdaagse deelgenomen en ook 4 ouders liepen mee voor een medaille. Kinderen uit groep 3 t/m 8 konden zich inschrijven: groep 3 t/m 5 lopen de 5 km. met een verplichte individuele begeleider. Groep 6 t/m 8 lopen lopen de route van 10 km. In totaal liepen er 80 begeleiders mee! Dit jaar bestond de bijdrage van de Feestcommissie uit: het organiseren van de inschrijvingen en aanmeldingen van alle deelnemers van de school. Het schrijven van de stickers met de namen, zodat dagelijks gecontroleerd kon worden of iedereen aanwezig was bij vertrek. Het regelen van ouders die langs de route willen helpen met uitdelen van drinken/eten en de inkoop hiervoor. Communicatie met school, zodat alles goed verloopt!

6 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2009-2010)
Pasen Dit jaar hebben de groepen zelf het Paasfeest ingevuld samen met de klassenouders. De Ouderraad heeft zo’n 300 chocolade-eieren gekocht. En ook rekening gehouden met de kinderen met een speciaal dieet.

7 Jaarverslag van de Ouderraad (activiteiten 2009-2010)
Eindkamp Op 16, 17 en 18 juni was dit jaar weer het schoolkamp/eindfeest in De Houtduif bij JBV Austerlitz. Het thema was Los in het Bos en behalve spellen die binnen dit thema pasten, maakten alle kinderen iets voor het nieuwe Groene Schoolplein. Op woensdag kwamen de OB- en MB-ers. In gemengde groepjes deden ze spellen op het sportveld, mochten ze spelen in het bos en maakten ze een eigen insect en een kamertje voor het nieuwe insectenhotel. Hiervoor had aannemer Cees Brölman een prachtige houten kast gemaakt. Na de patat gingen de OB-ers weer met de bus terug. De MB-ers hadden ‘s avonds nog disco en ze bleven slapen. Donderdag kwamen de BB-ers erbij. Samen met de MB-ers deden ze verschillende spellen. Nadat de MB-ers weer met de bus vertrokken waren, was het de beurt aan de BB-ers om in groepjes creatief aan de slag te gaan: ze versierden een boomstam, zetten een vogelhuisje in elkaar en versierden ook die. Met echte buitenverf en met gespaarde kroonkurken! Na het kamp kregen de boomstammen een mooie plek voor het insectenhotel, bij de ingang van de school De vogelhuisjes hangen nu aan het Kangoeroelokaal. Ook voor de BB-ers was er ‘s avonds een disco, na een avondspel en het roosteren van een broodje bij de vuurkorven. De volgende ochtend was er slagbal en bosstratego en daarna bracht de bus iedereen weer naar school.

8 Realisatie 2009-2010 Begroting 08-09 Realisatie 08-09 Begroting 09-10
Begroting 08-09 Realisatie 08-09 Begroting 09-10 Realisatie 09-10 euro Inkomsten Ouderbijdrage 12670,00 14.371,55 14.500,00 13.945,00 vergoeding Continurooster Sticht 1900,00 1.900,00 2.000,00 rente 321,34 340,00 426,12 Vergoeding zakelijke kosten Sticht 277,00 279,00 262,00 14847,00 16.871,89 17.119,00 16.533,12 Uitgaven Sinterklaas 1150,00 1.087,87 1.450,00 1.322,11 Kerst 750,00 621,20 529,13 Carnaval 100,00 - Pasen 200,00 60,67 93,75 St Maarten 37,14 126,59 Avond4daagse 175,00 63,46 193,17 Eindactiviteiten groep 8 500,00 600,00 200,75 Bovenbouwkamp 628,67 Eindfeest 2009 3500,00 2.021,11 135,90 Eindkamp 2010 14.000,00 11.732,36 Catering / Ouderactiviteiten 62,18 Cadeau's / verjaardagen 92,18 130,00 Kosten spreker ouderavond 250,00 350,00 Speeldoos Sportactiviteiten 300,00 29,00 28,42 Lokaalinrichting Bankkosten 104,65 125,00 69,46 Klein inventaris Onvoorzien 1,90 Zakelijke lasten 220,10 298,91 Continu rooster 2005,00 1.970,00 2.005,00 1.907,50 10.330,00 6.309,28 22.105,00 17.458,90  exploitatieresultaat  4.517,00 10.562,61 4.986,00- 925,78- 

9 Begroting 2010-2011 Begroting 2010-2011 euro Inkomsten Ouderbijdrage
Begroting euro Inkomsten Ouderbijdrage 14.000,00 vergoeding Continurooster Sticht 2.100,00 rente 400,00 Vergoeding zakelijke kosten Sticht 262,00  Totaal inkomsten 16.762,00 Uitgaven Sinterklaas 1.450,00 Kerst 750,00 Excursies en projecten OB-MB-BB 1.500,00 Carnaval 100,00 Pasen 200,00 St Maarten Avond4daagse Eindactiviteiten groep 8 Bovenbouwkamp 650,00 Eindfeest 2011 3.500,00 Catering / Ouderactiviteiten Cadeau's / verjaardagen Sportactiviteiten Bankkosten Onvoorzien 300,00 Zakelijke lasten Continu rooster  totaal uitgaven 11.750,00 exploitatieresultaat 5.012,00

10 Mededelingen Kascommissie
Op 30 oktober 2010 heeft de kascommissie bestaande uit : Kirsten van Miltenburg Frank Moors aan de hand van de aanwezige boekingsbescheiden en dagafschriften het financieel jaarverslag schooljaar van de oudervereniging van de Montinischool te Baarn gecontroleerd. De kascommissie heeft vastgesteld dat: de saldo’s van de bankafschriften voor zover overlegd, op een correcte wijze in het financieel verslag verwerkt zijn; dat het een getrouw beeld geeft van de uitgaven en inkomsten van de ouderraad. De kascommissie stelt voor: Om de penningmeester te bedanken voor de gedane arbeid, het financiële verslag zoals voorgelegd aan de kascommissie goed te keuren en de penningmeester decharge te verlenen voor het gevoerde beheer.

11 Kascommissie Dit jaar treedt Kirsten van Miltenburg af. Welke ouder wil zitting nemen in de kascommissie om zo één x per jaar te controleren of de boek-houding van de penningmeester een getrouwe weergave is van de inkomsten en uitgaven van de oudervereniging? Tijdens de vergadering heeft zich aangemeld: Sander Honingh

12 Mededelingen Bestedingscommissie
In hadden de volgende personen zitting in de Bestedingscommissie: 1. Monique Lodewijks ouder moeder van Claudia en Tamara 2. Jeroen Scheelbeek ouder vader van Maarten, Bas en Olivier 3. Kirsten van Miltenburg ouder moeder van Sven, Jelle en Thijs 4. Dineke Bekedam-van Cappellen ouder moeder van Hannah en Marjolein 5. Anje van Schilt teamlid 6. Hanneke Sanders MR 7. Monique vd Linden OR

13 Bestedingscommissie Dit jaar is een aantal leden van de Bestedingscommissie gestopt en zoeken wij nog vervanging voor: Dineke Bekedam-van Cappellen ouder Hanneke Sanders MR De plek van Anje van Schilt namens het team is inmiddels vervuld door Charles. Als afgevaardige namens de ouders hebben zich tijdens de vergadering aangemeld: Jennifer Walker en Olaf Nieuwenhuis

14 Montinifonds 2009-2010 montinifonds 2009-2010 inkomsten uitgaven
beginsaldo 2009 11597,67 ontvangsten 3156,00 camera's 1761,53 bibliotheek 1022,00 natuurlijk speelplein 8578,05 kweekkastjes 86,83 spandoeken 65,00 subtotalen 14753,67 11513,41 eindsaldo 3240,26

15 Feestcommissie Dit jaar gaat een aantal FC-leden stoppen: Minke van Riel Inez Kroon Lianne Rademaker

16 Voorstel samenstelling Oudervereniging 2010-2011
Feestcommissie Festini Dagelijks Bestuur Henning Orthofer Voorzitter FC Yolanda vd Linden Jennifer Walker Jeroen Boss Ronald Kiel Voorzitter DB Monique vd Linden Penningmeester Inge Kaasschieter Catherine Poorthuis Sander Honingh Claire Wintraecken Astrid v Rooijen Secretaris Hanneke Kiel Lutz ten Zende Jorien Hakvoort Sonja Meijaard

17 Oudervereniging 2010-2011 Projectgroepen: Sint Maarten Sinterklaas
Kerst Pasen Carnaval Avond4daagse Eindfeest

18 Vaststelling Ouderbijdrage 2010-2011
Bij de oprichting is afgesproken om voor de contributieverhoging de algemene inflatiecijfers te volgen. Omdat gebleken is uit de realisatie dat het niet noodzakelijk is om de ouderbijdrage te verhogen, blijven de bedragen van het afgelopen jaar gehandhaafd. Voorstel contributie: 1e kind blijft 59 2e, 3e of meer kinderen blijft 46 per kind


Download ppt "Algemene Ledenvergadering Oudervereniging Montini"

Verwante presentaties


Ads door Google