De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatiebijeenkomst inzake subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 29 februari 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatiebijeenkomst inzake subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 29 februari 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Informatiebijeenkomst inzake subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 29 februari 2016

2 Programma 19:30 – 20:00 : Nadere toelichting over de subsidieregeling 20:00 – 20:30: Vooruitblik op het proces 20:30 – 21:00: Vragen

3 Doelstellingen Cultuurbrief 2017-2020 Samenhangend cultuurstelsel in de stad Dynamiek – samenwerking tussen instellingen en sectoren Anders met dezelfde middelen – ombuigen naar verdeling 80/20, dus meer flexibel kunnen inspelen op actualiteit Transparante procedure over verdeling van middelen met advisering van Cultuurraad

4 Subsidieregeling(en) 2017-2020 Vier pijlers: BIS - Inschrijven op functie (4 jaar) PLUS – programma’s (meerjarig mogelijk) PLUS - projecten Snelgeldfonds Ruimte voor aanvraag in PLUS regeling ook voor BIS-instellingen, mits in samenwerkingmet niet BIS instellingen uit Eindhoven

5 Financiële aspecten Berekening subsidieplafonds: BIS: totaal in 4 jaar 69,7 miljoen (daling naar 80% van totaal budget in 2020 hierin verwerkt). Totaal bedrag voor BIS over vier jaar is € 4,3 miljoen lager dan continueren van huidige subsidies Bepaling subsidieplafonds in de regeling laat ruimte voor flexibiliteit

6 Criteria en vereisten Criteria: artistieke kwaliteit, publieksbereik, meerwaarde voor de stad Eindhoven en ondernemerschap Vereisten: co creatie / samenwerking PLUS 4 programma’s: bijzondere programma’s/producties, domeinoverschrijding, talentontwikkeling, cultuureducatie en bijzonder vrijetijdsaanbod

7 Indiening van aanvragen Deadline PLUS: 1 oktober 2016 Samenwerkingsafspraken met BIS al in het voorjaar PLUS programma’s: ieder jaar 1 oktober PLUS projecten: 3 keer per jaar (1 maart, 1 juni, 1 oktober) Snelgeldfonds – altijd mogelijk, de enige regeling die open staat voor natuurlijke personen

8 Aanvraag Activiteitenplan / Projectplan Begroting met dekkingsplan en toelichting Cultuur Eindhoven subsidieert maximaal 80% van de subsidiabele kosten Prestatiegegevens Formele stukken: zoals statuten, KvK e.d.

9 Vooruitblik op het proces Formats – nu in ontwikkeling, in maart 2016 bekend Subsidiesysteem voor digitale indiening per 1 mei beschikbaar Werving en werkwijze Cultuurraad start in maart Beoordeling en besluitvorming – 13 weken

10 Vragen, verwachtingen en ideeën?


Download ppt "Informatiebijeenkomst inzake subsidieregeling Cultuur Eindhoven 2017-2020 29 februari 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google