De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Netwerk voor Cultuur en Natuur Afdrachtensystematiek Afdelingen Voorzittersoverleg 22 oktober 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Netwerk voor Cultuur en Natuur Afdrachtensystematiek Afdelingen Voorzittersoverleg 22 oktober 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Netwerk voor Cultuur en Natuur Afdrachtensystematiek Afdelingen Voorzittersoverleg 22 oktober 2011

2 Netwerk voor Cultuur en Natuur 2 Historie Voor 2003: –Gekoppeld aan ledenaantal afdeling Na 2003: –Besluit Op basis van wat nodig is, dus begroting Geen grote reserves, fondsvorming

3 Netwerk voor Cultuur en Natuur 3 Huidige situatie Maar –Begrotingen werden niet altijd gemaakt –Begrotingen werden niet beoordeeld/goedgekeurd Gevolg –Afdracht werd een vast bedrag Geen relatie met activiteiten Geen relatie met (dalend) ledental –In de afdeling zelf –Landelijk Onduidelijkheid over de fondsen/potjes bleef bestaan

4 Netwerk voor Cultuur en Natuur 4 Afdrachten Daarom veranderen

5 Netwerk voor Cultuur en Natuur 5 Uitgangspunten voor verandering Simpele methodiek Continuïteit Budgettair neutraal Rekening houden met grootte afdeling Rekening houden met echte afdelings kosten Activiteiten kostendekkend Mogelijkheden voor extra’s

6 Netwerk voor Cultuur en Natuur 6 Nieuw regeling Basis –Bestuur- en organisatiekosten op basis van grootte bestuur –Uitgaven publiciteit/communicatie minimaal 1 x per jaar contact met elk lid/adres –Jaarlijkse ledenvergadering Aanvullend budget –Aanvraag (op basis van begroting) Experimenten Risicokosten activiteiten Speciale doelgroepen Jubilea Overgangsregeling Kaderactiviteiten

7 Netwerk voor Cultuur en Natuur 7 Totale post afdrachten 15 % van de contributie inkomsten Begroting 2012 –Afdracht: €108.000 –€30.000 meer dan afdracht 2011 Samenstelling afdracht –Basis ~ €75.000 –Aanvullend budget ~ €33.000

8 Netwerk voor Cultuur en Natuur 8 Het proces Elke afdeling maakt begroting –Basis –Aanvullend budget –Activiteiten Geen begroting/aanvraag, geen aanvullend budget Afdelingen beoordelen gezamenlijk de aanvragen aanvullend budget –Penningmeesters overleg, Voorzittters overleg Afdelingen stellen gezamenlijk een advies op. Centraal Bestuur besluit over de aanvragen –Goedkeuring/afkeuring/aanpassing –Advies van de afdelingen is zwaarwegend advies.

9 Netwerk voor Cultuur en Natuur 9 Werkgroep: per tafel Is het nieuwe systeem helder en duidelijk Zijn er vragen/onduidelijkheden –Alvast met elkaar beantwoorden –Rest opschrijven Tips voor de invulling van het aanvullende budget Zijn we dingen vergeten


Download ppt "Netwerk voor Cultuur en Natuur Afdrachtensystematiek Afdelingen Voorzittersoverleg 22 oktober 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google