De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jacqueline Reijerink algemeen directeur SPSZN Symposium 23 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jacqueline Reijerink algemeen directeur SPSZN Symposium 23 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Jacqueline Reijerink algemeen directeur SPSZN Symposium 23 mei 2016

2 Landelijke ontwikkelingen DIN 2.0 Monitor 2014 Aanleveren gegevens via HL7v3 Kwaliteitstoetsen Toekomst prenatale screening

3 Monitor 2014 Doel monitor: – Bestuderen en beschrijven van landelijke en regionale gegevens aan de hand van indicatoren. – Regionale vergelijkingen, toetsing aan landelijke kwaliteitseisen, beoordeling regionale volledigheid, vergelijking tussen jaren. Op basis van gegevens in Peridos.

4 Bron: monitor 2014 – screeningsprogramma downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek

5

6 NIPT mogelijk als vervolgonderzoek vanaf april 2014 !

7 Bron: monitor 2014 – screeningsprogramma downsyndroom en structureel echoscopisch onderzoek

8

9 Conclusies Gegevens in Peridos steeds vollediger. Door ontbreken van data over de NIPT, zijn data over CT lastig te interpreteren. Uitkomst zwangerschap nog niet in Peridos. Verrichtingsnormen zorgverleners in monitor niet gecorrigeerd voor werkzame maanden en status echoscopist. Monitor 2014 N.B. Evaluatie van screeningsprogramma staat of valt met de kwaliteit van de gegevens die door de zorgverleners vastgelegd en aangeleverd worden.

10 Aanleveren gegevens via HL7v3 Counselinggegevens via Orfeus en Onatal. Orfeus werkt met triggermomenten: na vullen a terme datum en na 24 weken staan berichten klaar. Onatal werkt niet met triggermomenten: per bericht versturen. In Peridos zijn attenderingen/waarschuwingen zichtbaar (net als bij excel). Voorlopig aantal keer excel opvragen voor controle: volledigheid en juistheid data. Gesprekken met Astraia lopen, onzekerheid overige systemen. -Periodiek terugkoppelen bevindingen. -Zorginstellingbeheerder controleren zelf de data in Peridos.

11 Kwaliteitstoetsen Landelijk format kwaliteitstoets counseling. Landelijke kwaliteitsbeoordeling opleidingen counseling, NT en SEO. Landelijk format kwaliteitstoets echocentra en kwaliteitsbeoordeling NT/SEO. Landelijk format kwaliteitstoets laboratorium.

12 Kwaliteitstoetsen Standaardisatie en evaluatie op landelijk niveau. Waar nodig en mogelijk aanscherpen kwaliteitscriteria (bijvoorbeeld 75% bij beeldbeoordeling SEO en wijzigingen counselingscriteria in discussie). Alle regionale centra toetsen op basis van de landelijk protocollen. Standaard rapporten (voor bijvoorbeeld kwaliteitsaudit echocentra) op basis van gegevens uit Peridos. Benchmarking door gegevens/resultaten regionale centra met elkaar te vergelijken.

13 Toekomst prenatale screening Gezondheidsraad brengt eind van dit jaar advies uit over de inrichting van de prenatale screening – Hoe kan het prenatale screeningsprogramma op erfelijke en aangeboren afwijkingen het beste worden ingericht gezien recente en te verwachten ontwikkelingen? Ethische kaders Test aanbod Counseling Context met andere screeningsprogramma’s rond de zwangerschap – Hoe verhoudt zich het ideale screeningsprogramma tot het huidige programma, welke veranderingen zijn wenselijk en mogelijk en op welke termijn?

14 Toekomst prenatale screening NIPT: verlenging vergunning Trident-1 tot 1 april 2018 als vervolgonderzoek bij een verhoogde kans op trisomie 21. Vanaf 2017? Invoering Trident-2? – Waarschijnlijk als eerste test beschikbaar. – Nog niet duidelijk of de NIPT in het basispakket komt. Counseling belangrijk – Digitale counselingsmodule in de maak. – Aanscherpen landelijke kwaliteitseisen counselors.

15 Regionale ontwikkelingen Implementatie workflow combinatietest Kwaliteitstoets counseling Kwaliteitstoetsing echoscopie Bijeenkomsten

16 Implementatie workflow combinatietest Eisen rondom privacy gegevens. Volledigheid en betrouwbaarheid gegevens. Gestart met praktijken die werken met Orfeus of Onatal. Mogelijkheden bespreken in gebied met echocentrum. Komende maanden hele regio over. Alternatieven Astraia: zorgmail? Overige systemen.

17 Kwaliteitstoets counseling Vragenlijst gebaseerd op landelijk format. Geautomatiseerd in limesurvey. Uitgezet op 18 april 2016. Ingevulde vragenlijsten retour: 24 mei 2016. Verbeterpunt(en) -> Verbetertraject.

18 Kwaliteitstoets echoscopie Vragenlijst gebaseerd op landelijk format voor echoscopiepraktijken. Vragenlijst geautomatiseerd in Limesurvey. Toetsing per echopraktijk. Aanlevering van de logboeken via een privé account op beveiligde SPSZN- site, t.b.v. beeldbeoordelingen. Rapport met conclusies per praktijk, inclusief individuele toetsingen NT+ SEO. Binnen half jaar monitor op afhandeling alle evt. verbeterpunten / adviespunten.

19 Bijeenkomsten Oktober/november2 x themabijeenkomst NIPT 15 november 2016 Casuïstiekbespreking Erasmus MC

20 Vragen?


Download ppt "Jacqueline Reijerink algemeen directeur SPSZN Symposium 23 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google