De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Regiobijeenkomst SPSRU ter introductie Peridos 16 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Regiobijeenkomst SPSRU ter introductie Peridos 16 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Regiobijeenkomst SPSRU ter introductie Peridos 16 maart 2010

2 Programma 16 maart 18.30 uur Welkom en toelichting op realisatie Peridos Dr.Ph.Stoutenbeek, directeur SPSRU 18.45 uurDemonstratie Peridos /Contractenbeheer Dhr. R. Buit, projectleider ontwikkeling Topicus Zorg Mw.ir. I.C Velthuis-Hulstein, beleidsmedewerker SPSRU 19.10 uurKoppelingen tussen bronsystemen en Peridos: Huidige stand van zaken en te verwachten ontwikkelingen Ir H.Mekenkamp, Medical Phit 19.30 uurEerste indrukken van het werken met het systeem Mevr. P. Cosijnse, verloskundige –echoscopiste Prenataal Screeningscentrum Gooi en Eemland

3 Vervolg programma 19.35 uurDiscussie olv Hans Mekenkamp 19.50 uurAfsluiting: “Wat krijgt u er voor terug en wat moet u er voor doen?” Dr. Ph. Stoutenbeek, directeur SPSRU 20.00- 20.30Demonstraties en koffie In het Kindertheater (naast collegezaal) zijn een 3-tal computers opgesteld met een demo van Peridos. Ook zijn er medewerkers van Topicus en van de SPSRU aanwezig om uw vragen te beantwoorden. In de collegezaal kan men via een online verbinding een gebruikersnaam en wachtwoord verkrijgen : melden bij Mw. I.C Velthuis

4 REALISATIE LANDELIJKE DATABASE PRENATALE SCREENING Voorgeschiedenis & Verantwoording Dr.Ph.Stoutenbeek Directeur SPSRU

5 Wat is de aanleiding voor LDPS? 2006 Het Ministerie van VWS heeft aan het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB) van het RijksInstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) de opdracht gegeven om de screening in de zwangerschap op nationaal niveau aan te sturen c.q. de regie te voeren bij de kwaliteitsborging van deze prenatale screening.

6 Besluitvorming CVB –Centraal Orgaan “Zonder goede ICT infrastructuur kan er geen betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen partijen plaats vinden” (CVB-RIVM 2007) Besluit: Faciliteren van de ontwikkeling van een nationaal te gebruiken databank

7 Voorlopige naam en functie Deze nationaal te gebruiken databank werd vooralsnog de Landelijke Database Prenatale Screening (LDPS) genoemd. Functie: Registratie zorginhoudelijke gegevens (alleen v/d screening ) Registratie “alles rondom de contracten “ (van diploma’s tot werkplek) > Wie doet wat-waar en hoe?

8 Instemming Centraal Orgaan 2008 Voorwaarden :o.a. – Geen handmatige invoer. – Data opslag binnen Nederland – Webbased systeem Koppeling met de bronsystemen ( bv Orfeus / Micronatal ) voor vastleggen relevante data vanaf start zwangerschap t/m uitkomst zwangerschap ( LVR ). Geen zorgsysteem maar ondersteuning van het screeningsproces

9 Doel LDPS 1.Landelijke evaluatie van alle verzamelde, geanonimiseerde data 2.Faciliteren van de regionale kwaliteitswaarborging op basis van vooraf gedefinieerde kwaliteitsindicatoren 3.Inzage in medische gegevens onder nader te bepalen voorwaarden 4.Registreren van alle contractanten met alle bijbehorende gegevens

10 LDPS wordt onderdeel vh Masterplan E-Perinatologie CVB, PRN en het Nictiz ( Nationaal Informatie- en Communicatie Technologie Instituut in de Zorg ) ontwikkelen een masterplan om de informatievoorziening in en over de perinatale zorgketen te verbeteren met als belangrijkste doel: 1.Eénmalige vastlegging van gegevens aan de bron 2.Eenheid van taal en van gegevensoverdracht 3.Faciliteren onderling berichten verkeer

11 CVB: Formele opdrachtgever LDPS Eind 2008 Werkgroep CVB maakt beschrijving van het functioneel ontwerp van de LDPS. CVB besluit tot Europese aanbestedingsprocedure ivm aard en omvang van de besteding. Zomer 2009 Gunning aan de firma Topicus ;gerealiseerd door intensieve samenwerking met vele vertegenwoordigers uit het veld : opleverdatum 1 maart 2010

12 Op 1 maart een separate bijeenkomst met 5 praktijken voor in gebruikname van Peridos 1.Praktijk Sliedrecht 2.Praktijk Maarsenbroek 3.Praktijk Houten/Zeist 4.Praktijk Westerkade 5.Echo-screeningscentrum Gooi en Eemland Implementatiefase

13 Wat verwachten wij van u voor 2010? 1.Aanleveren van complete data set (counseling/echo en lab) vanaf 1 januari 2010 – Volledige invoer in de bronsystemen en mbv queries aan leveren data zolang geen volledige koppeling 2.Geen combinatie van handmatige invoer en query export. 3.Z.s.m verkrijgen account door praktijkbeheerder > verifieren alle zorgverleners. Bijvoorkeur voor 1 april

14 Wat krijgt u er voor terug? Betere kwaliteit van de screening 1.Vervallen van de noodzaak minimale data set aan te leveren aan de SPSRU 2.(Uiteindelijk) vervallen van de noodzaak om follow up van ingevoerde zwangerschappen te verzamelen. 3.Niet plaats gebonden inzage in individuele medische gegevens van al uw zwangeren (zorgtrajekt) en 4.Betere communicatie tussen eerste / tweede lijn. 5.Inzage in de kwantiteit en kwaliteit van uw handelen via de rapportages 6.Minder (voorbereiding) werk voor visitatie (kan meer op afstand)


Download ppt "Regiobijeenkomst SPSRU ter introductie Peridos 16 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google