De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stagecoördinatoren MAART 2016 Verslag. 2 Vorig verslag Bedenkingen en aanvullingen: Samen komen met stagebegeleiders: enkel IMB is vragende partij Alle.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stagecoördinatoren MAART 2016 Verslag. 2 Vorig verslag Bedenkingen en aanvullingen: Samen komen met stagebegeleiders: enkel IMB is vragende partij Alle."— Transcript van de presentatie:

1 Stagecoördinatoren MAART 2016 Verslag

2 2 Vorig verslag Bedenkingen en aanvullingen: Samen komen met stagebegeleiders: enkel IMB is vragende partij Alle materiaal RTC is verkocht! Lln KZ dienen stage te lopen in BKO en groepsopvang (zie leerplan p 66) Min 4 lesuren op schooljaarbasis = 4 x 36 schoolweken = 144 lesuren van 50 minuten = 120 uren van 60 minuten (10% afwijking kan wel)

3 3 Stage binnen KZ Min. (4u) in BKO (kan ook vergadering, voorbereiding team, week in vakantie,… omvatten) Opm: combinatie met peuterklas (kleuterafdeling) is niet de bedoeling Min. 4u groepsopvang Nog 2u voor andere setting (zie leerplan p. 25) Opm: lukt het niet om voldoende groepsopvang te voorzien => mogelijkheid om gezinsopvang op te nemen. Verschil settings leerplan en settings stage!

4 4 Duaal leren projecten Arbeidsrijpe leerlingen op werkvloer vormen (60%)– enkel zorgkundigen MMI Kortmark: spoor 2 (project school) – 7 de jaar – leerlingen komen uit personenzorg Nog veel vragen, maar weinig antwoorden. Leerlingen ontvangen getuigschrift + diploma is identiek zoals reguliere circuit. Kortrijk: spoor 3 ESF. 5 de VZ - 5 leerlingen gestart – 1 ½ dag op school. Krijgen afzonderlijk les – op stage begeleid door begeleiders en mentoren. Ervaring: veelal leerlingen die schoolmoe zijn. Informatie omtrent duaal leren via link website personenzorg - directievergaderinglink

5 5 STEM STEM staat voor Science – Technology – Engineering – Mathematics en bundelt een waaier aan technologische en exacte wetenschappen. Mogelijkheid vb. omtrent zorgtechnologie Geen geïntegreerde leerplannen Integratie via projectmatig werken

6 6 Stage lopen binnen eigen scholengemeenschap Is nu mogelijk (zie mededeling en omzendbrief ivm stage …). Laatste versie op site!

7 7 Vragen vanuit de scholen Menen: hoe wordt dit aangepakt in andere scholen: de opvolging van arbeidsgeneeskundige onderzoeken en vooral de goedkeuring én toediening van vaccins (hepatitis A &/of B). Rondvraag: Administratie is vaak kafkaiaans + geen controle omwille van bescherming privacy / beroepsgeheim (wanneer toegediend? => in functie van goedkeuring vb. i.f.v. stage familiezorg) Verschil ingeënt worden en immuniteit (via bloedonderzoek nagaan) = verschillend in regio’s! Wie ent in? De huisarts – arbeidsgeneeskundige dienst (verschillend per regio =mogelijkheid onderhandelen over pakket diensten) Veel administratie voor leerlingen en school Specifieke regelgeving wordt opgevraagd bij Brussel, zie bijlage!

8 8 Vragen vanuit de scholen IMB 1) Graag meer duiding bij de vernieuwde stageovereenkomsten, toevoeging verzekering + geen stagereglement meer + nieuwe overeenkomsten stage, observatie activiteit en praktijk op verplaatsing http://data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14891http://data- onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=14891 Verschil edulex (= ministerie van onderwijs = wetgeving) en documenten verbond (= aanbevelingen) Alle documenten (laatste versies) via volgende link op onze website Mogelijkheid om jaarovereenkomsten maken (voor alle mogelijke studierichtingen binnen school). Alles (stage, observatieactiviteiten, praktijk op verplaatsing) valt daaronder.

9 9 2) Eindevaluatie thuiszorg in 7TBZ: hoe kan deze optimaal gebeuren? Stagebegeleidster zit al samen met leerling en mentor om de criteria te bekijken maar punten die gegeven worden vanuit de TZ zijn soms zeer hoog of zeer laag. Stagebegeleidster zelf kan hierover moeilijk oordelen. Doen alle lln 7TBZ/Z stage in gezinszorg? Geen problemen meer. Bij problemen (enkel voor 7 de jaars) laten weten aan begeleiding => VIVO inschakelen Rondvraag: Door stage gezinszorg te spreiden over 3 periodes lukt het om voldoende stageplaatsen te voorzien. Stageplaats kan voorstel punten geven, maar school geeft uiteindelijke cijfer. Niet enkel tussentijdse en eindevaluatie bijwonen, contacten daarnaast ook belangrijk Wekelijks opbellen door stagebegeleider Vraag om onmiddellijk op te bellen / te mailen bij moeilijke stage Leerlingen komen op afspraak naar school (of andere plaats dichtbij) elke week om stage te bespreken. Belang van goede begeleiding Tijdens terugkomdag bespreken van gezinszorg. Probleem: geen bespreking door stagebegeleider Thuiszorg ziet het niet zitten om de evaluatiedocumenten in te vullen. – Dit hoeft niet, voorbereiding is belangrijk (op hun manier). Ze hoeven niets af te geven. – Ze hoeven niet te tekenen. Belangrijk: naast tussentijdse en eindevaluatie ook coachingsgesprekken met ll en stagebegeleider ondermeer aan de hand van stageopdrachten!

10 10 Opdrachten thuiszorg (rondvraag) Je kent de bewoner niet = moeilijk Een gezin volgen – situatieschets van geven – visie – stage-ervaringen Stagebegeleider kijkt best opdrachten na. Werken met verbetersleutels. Doel = stage beter ondersteunen. Niet te veel, maar wel met diepgang Stageopdrachten hoeven niet aan GIP gekoppeld worden Belang van teamoverleg (afstemmen op lesinhoud). Verschillende gezinnen per dag. Is niet altijd constant. => niet vooraf kunnen plannen. In gesprek gaan – reflecteren over andere mogelijkheden (zie methodisch handelen) – het zijn casussen Hoe meer contact met de leerlingen, hoe makkelijker om stage in te schatten. In kaart brengen van enkele gezinnen aan de hand van Gordon en ICF (zie informeren in methodisch handelen) en zorg plannen vanuit de wens en nood van gezin! Stageschrift dient om beter stage te kunnen lopen door reflectie en bijsturing!

11 11 Vragen van scholen 3) Wat met inhaalstage? Leerlinge doet 1 periode stage bij kinderen en 1 periode stage bij OZV, plant een niet- dringende operatie en kan geen 3e stageperiode meer doen. Mogen we er dan vanuit gaan dat zij de competenties voor 6VZ behaald heeft (is geslaagd voor de beide stages)? Jawel Idee: als je voldoende informatie hebben of men voldoet aan de leerplandoelstellingen. => bij deliberatie niet tegenhouden omwille van te weinig uren Scholen leggen inhaalstage op (om misbruik te voorkomen) – zaterdag (maandag thuis!)/ na examenperiode / schoolvakantie (voor eind juni): zie mededeling 25/11/2015 ‘reglementaire aspecten van de organisatie van leerlingenstage in het voltijds onderwijs’

12 12 Vragen van scholen Oostende Wat met leerlingen die geen attest van goed gedrag en zeden kunnen voorleggen omwille van niet-Belgische identiteit? Kan alleen naar stageplaats waar ze hiermee akkoord gaan … Aangekaart in Brussel (daar is men zich bewust van deze vorm van discriminatie en blijft men dit aankaarten!)

13 13 Registratie zorgkundige Via Vlaanderen, http://www.zorg-en- gezondheid.be/zorgkundigenhttp://www.zorg-en- gezondheid.be/zorgkundigen Enkel bij bezit diploma (inscannen)/ digitaal. Leerlingen bij begeleiden Scholen: inscannen – kaartlezen (of met token werken) = ook doelstelling binnen leerplan (cfr. AD7). Kan ook opgenomen worden tijdens lessen.

14 14 Vragen van scholen Beroepsgeheim zie antwoord Brussel – Staat uitdrukkelijk in leerplannen: daar mee leren omgaan – Niet opsommen, maar in algemene termen omschrijven Zwangere ll Zie antwoord Brussel - Mogelijkheid om schooljaar te spreiden over 2 schooljaren. - Opnieuw idee: als je voldoende informatie hebben of men voldoet aan de leerplandoelstellingen. - Recht op les aan huis tijdens zwangerschaps- en moederschapsrust

15 15 Visie op stage? IMB Nieuwe visie pedagogisch raamwerk, Gordon en ICF is niet altijd integreerbaar op stageplaatsen omdat zij (nog) niet werken met de nieuwe visie. Vb in KDV werken we niet meer met thema's maar KDV eist om rond thema Pasen te werken. + zie volgende dia’s

16 16 Wat merken we als begeleiders (KZ)? Soms geen rekening houden met visie voorziening Soms geen rekening houden met wensen, noden van kinderen: verplichte gezamenlijke activiteiten zoals zelfde knutselwerkje Onvoldoende documenteren of in kaart brengen van wensen … past bij gegevens verzamelen in methodisch handelen

17 17 Wat merken we als begeleiders (TBZ) Verschillende systemen naast elkaar: methodisch handelen – activiteitenfiche – animatiefiche – ICF / GORDON => integratie binnen methodisch handelen. Dus best éénzelfde systeem hanteren om info te verzamelen zowel voor huishoudelijke, zorgende als animatieve activiteiten bv. Gordon en ICF voor volwassenen, ervaringsgebieden of ontwikkeling, welbevinden voor kinderen, dit alles in het kader van rekening te houden met de persoon zelf! Werken met een volgpersoon is zinvol (om het rekening houden met mogelijk te maken). Activiteiten (in ruime zin) uitwerken die aansluiten bij de wensen en behoeften van die volgpersoon. ICF / Gordon begrijpen binnen het proces van methodisch handelen (informatiefase) =cyclisch (zie schema).

18 18 Gordon en ICF Belangrijk om te starten vanuit de patronen zodat ll totaalbeeld (en zicht op waar zorg rekening moet mee houden) krijgt van persoon via observatie ed. ICF dient om vanuit bovenstaande gegevens de samenhang tussen alle gegevens in kaart te brengen met het accent op wat de zv wenst om daarop dan de zorg af te stemmen.

19 19 Tips uit de groep coördinatoren TBZ Eerst observeren de 1 e 2 weken (weten waarom ze wat aanbieden). Vanaf 3 e week een activiteit individueel met zorgvrager die afgestemd is op wat zv wenst(vb. ZV die graag auto’s bekijkt, naar buiten gaan). Andere ZV’s betrekken bij activiteit. Hoeveel activiteiten? Afhankelijk van het aantal weken + in functie van afstemming, dus niet om de activiteit op zich. Animatieve grondhouding speelt een rol bij alle dagelijkse activiteiten (bij wassen, maaltijd,…)! Volgen van bewoner tijdens GIP (vb. levensboek, vervullen van ‘wens’). GIP moet haalbaar blijven (om op te volgen door de leraren en voor de leerlingen). Kwaliteit in plaats van kwantiteit. Opgeven hoeveel keer ze moeten contact maken met volgpersoon. Stageopdrachten hierrond maken ter begeleiding. WZC kiest volgpersonen

20 20 Visie op stage Rondvraag: Pedagogisch raamwerk -Nog in de kinderschoenen bij KDV’en: leerlingen zien weinig voorbeelden. Mogelijkheid om met voorbeelden op internet te werken tijdens de lessen (vb. KDV bijendans Gent; via pedagogisch dossier KDV link)link -Leerlijnen, dus starten vanuit 5-6 zijn belangrijk! -Visie en uitwerking pedagogisch raamwerk zit vervat in huidig leerplan. -Werken met stagerugzakje: -5 e jaar: expressieve basistechnieken -Werken aan vertrouwen / creativiteit van leerlingen (vb. improvisatietechnieken) -Leren observeren en documenteren in leerlijn Afstemmen van begeleiding / zorg - zelfde verhaal als bij KDV Waarom werken we ermee in leerplan? Zal meer en meer geïmplementeerd worden. Leerplan is vooruitstrevend! Cfr. link zorgwijzer – ICF / Gordon nascholingzorgwijzer

21 21 Link afstemmen - methodisch handelen Zie document begeleiding ‘aanvulling’ Per 4 document doornemen en vragen en bedenkingen formuleren? Plenum

22 22 Stage activiteitenlijsten en evaluaties Zie voorbeelden ooit opgemaakt binnen werkgroep dpb! Link moet helder zijn en op basis van leerplan en lessen.

23 23 Stage activiteitenlijst en evaluatielijst Groepjes per SR! 1Vergelijken met eigen systeem? Klopt eigen systeem met leerplan en met lessen? 2 Is er link stageactiviteitenlijst en evaluatielijst? 3 Zijn er heldere criteria geformuleerd in bv. handleiding? 4 Is er een groeilijn over de jaren? 5 Suggesties ter ‘verbetering’ van voorbeeld? 6 Andere bedenkingen? Plenum

24 24 Nog meer ivm stage evaluaties Belang van tsst bespreking en eindevaluatie met de drie partijen adhv zelfde leidraad Voorbereiding door ll Individuele voor en nabespreking ll- stagebegeleider met feedback en feedforward Wat over lessen en stages heen? (AD 7?)

25 25 Uitwisseling scholen Voordeel om gelijkaardig te werken over scholen heen. Uitbreiding van het document in een uitgeschreven vademecum / handleiding Met competentiemeter: veel uitgebreider – uitsplitsing volgens AD’s (tot op niveau onderliggende doelen) Ieper – Roeselare – Spes Jaarplan met link aan LPD doelen of zelfs onderliggende doelen binnen smartschool

26 26 Stage opdrachten 1 Ondersteunen het stage lopen 2 Kunnen toegelicht, voorbereid, uitgewisseld worden in de lessen, bv geïntegreerd werken … 3 Link met stage activiteiten, evaluatie en lessen? 4 Hoe is methodisch handelen ingebed? 5 Hoe wordt (ped)agogische visie waargemaakt?

27 27 Stageopdrachten Per SR uitwisseling eigen opdrachten aan de hand van kijkwijzer vorige dia Plenum

28 28 Verdere afspraken en varia Graduaat verpleegkunde via HBO5 en Professionele Bachelor verpleegkunde? Bachelor verpleegkunde wordt 4 jaar studieduur omwille van groot aantal stageuren volgens Europese regelgeving. HBO5 blijft op drie jaar met 2300 stage uren …


Download ppt "Stagecoördinatoren MAART 2016 Verslag. 2 Vorig verslag Bedenkingen en aanvullingen: Samen komen met stagebegeleiders: enkel IMB is vragende partij Alle."

Verwante presentaties


Ads door Google