De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opbrengstindicatoren in het toezicht mbo Myrthe Frenk Geertje v.d. Wal 23 mei 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opbrengstindicatoren in het toezicht mbo Myrthe Frenk Geertje v.d. Wal 23 mei 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Opbrengstindicatoren in het toezicht mbo Myrthe Frenk Geertje v.d. Wal 23 mei 2016

2 Inhoud van deze presentatie 1.Opbrengsten in het huidige toezicht 2.Inspecteurs aan het woord 3.Pro en Contra JR en DR 4.Analisten aan het woord 5.Nieuwe indicatoren 6.Uit de pilots 7.Meer indicatoren: versmalling of verbreding 8.2.

3 Opbrengsten in het huidige toezicht periodiek toezicht kwaliteitsborging onderwijsproces examinering opbrengsten waarderingskader gebieden, aspecten, indicatoren

4 De twee huidige opbrengstindicatoren toegelicht JR Geeft een maat voor het percentage gediplomeerden in jaar x. Teller: aantal gediplomeerden in jaar x. Noemer: aantal gediplomeerden in jaar x plus aantal ongediplomeerde instellingsverlaters in jaar x. DR Geeft een maat voor het percentage gediplomeerde instellingsverlaters in jaar x. Teller: aantal gediplomeerde instellingsverlaters in jaar x. Noemer: alle instellingsverlaters in jaar x.

5 JR per type instelling en niveau N=12N=42 N=12 bron: 1cijferplusbestanden, aggregatieniveau brin*niveau (2013-2014)

6 DR per type instelling en niveau N=12 N=42 N=12 bron: 1cijferplusbestanden, aggregatieniveau brin*niveau (2013-2014)

7 Beoordeling beroepsopleidingen*niveau bron: 1cijferplusbestanden, aggregatieniveau beroepsopleiding*niveau

8 Vier inspecteurs aan het woord Welke waarde kennen zij toe aan het jaarresultaat en het diplomaresultaat in het toezicht? Kennen de indicatoren ook beperkingen?..\..\Werkgroep\DUO_presentatie_2015\dwh_opbr_1.mp4

9 De pro’s en con’s van het JR en DR op een rij PRO’S. De indicatoren: zijn een objectieve meting van het onderwijsresultaat helpen bij detecteren van risico’s in het onderwijsproces vormen een goed uitgangspunt voor een gesprek over kwaliteit dienen als goede benchmarkinformatie CON’S. De indicatoren: doen niet altijd recht aan bijzondere situaties zijn redelijk technisch en daarom lastig uitlegbaar

10 Aanvullingen op de inspecteurs PRO’S. % gediplomeerden vormen voor de hand liggende maten intern rendement te ontlenen aan BRON beschikbaar voor inspectie en instelling CON’S. alleen inschrijving op teldatum en behaalde diploma worden bepaald geen rekening met de gevolgde (complexe) opleiding maten weerspiegelen inspanningen van een opleiding niet altijd

11 Twee analisten aan het woord Sport en beweging Niveau 3 JR 14-15DR 14-15Aantal studenten 72.230.4522 Wat valt je op? Wat zoek je uit? Wat geef je door?

12 Nieuwe indicator met norm Starters- resultaat Het aandeel van nieuwe instromers in de instelling in een bepaald jaar dat in het eerste jaar gediplomeerd is uitgestroomd of het volgend jaar nog binnen de instelling studeert. Omgekeerde van eerstejaars uitval Benchmark. Gebaseerd op teldata 1-10-t en 1-10-t-1 en behaalde diploma’s. Berekend over drie jaar, landelijk ruim 80 %.

13 Drie nieuwe beschrijvende indicatoren Passende plaatsing De mate waarin de instelling nieuwe instromers plaatst op een opleidingsniveau dat op basis van hun vooropleiding mag worden verwacht. Passend diploma De mate waarin de instelling studenten diplomeert op een opleidingsniveau dat op basis van de vooropleiding mag worden verwacht. Opstroom Het aandeel van de ingeschreven studenten in een bepaald jaar op niveau 1, 2 en 3 dat binnen de eigen instelling opstroomt naar een hoger niveau.

14 Startersresultaat indicatorBRONaandachtsveld Aansluiting opleiding - student 1 e inschrijving op 1-10-14 % dat niet uitvalt na 1 jaar 2e inschrijving op 1-10-15

15 Passende plaatsing indicatorBRONaandachtsveld Aansluiting vo-mbo Opleiding en diploma vo Opleiding mbo op teldatum PassendLagerHoger

16 Passend diploma indicatorBRONaandachtsveld Resultaten Diploma vo Diploma mbo Passend diploma LagerHoger

17 Opstroom bij niveau 1-3 indicatorBRONaandachtsveld Extra resultaten Niveau t-1 Niveau t Hoger niveau?

18 Startersresultaat en opstroom Startersresultaat % (2011-2014) Opstroom % (2011-2014) bron: 1cijferbestanden, aggregatieniveau aggregatieniveau brin*bc*niveau niveau

19 Passend(e) plaatsing en diploma Percentages onder, op en boven niveau van de vooropleiding. Passende plaatsing (2011-2014) Passend diploma (2011-2014) bron: 1cijferbestanden, aggregatieniveau brin*bc*niveau niveau

20 Toegevoegde waarde volgens een analist: “Een hoog JR en laag DR duid ik als veel gediplomeerde doorstroom (JR) en weinig studenten die gediplomeerd uitstromen (laag DR).” “Met de nieuwe indicatoren kunnen we deze veronderstelling staven: hoe hoog is de opstroom? “ “En hoe is de verdeling bij passende plaatsing (is het logisch dat er veel opstroom is) en in lijn hiermee, hoe hoog is het passend diploma bij de betreffende opleiding?” “Hiermee krijg ik iets meer een beeld van de studenten en hun beweging binnen de instelling.”

21 Toegevoegde waarde volgens instellingen (1/2): “Waardevolle managementinfo, sluit beter aan bij de school. Goed dat inspectie breder kijkt.” “JR en DR beter dan de nieuwe indicatoren, want je hebt geen invloed op de nieuwe indicatoren. Er kan worden volstaan met bespreking van in- en uitstroom.” “Vooral startersresultaat geeft nuttige managementinfo.”

22 “Starterssucces mogelijk bruikbaar, maar bij eigen cluster geen aandachtspunt (zeer hoog.)” “Je kunt als instelling niet altijd beïnvloeden waar iemand terecht komt. Bruikbaarheid verschilt per opleiding.” “Opstroom is geen terechte indicator voor het toezicht.’ “Ook passende diplomering is nuttig. We hebben geen behoefte aan een norm op deze opbrengsten, omdat die nogal door context bepaald wordt.” Toegevoegde waarde volgens instellingen (2/2):

23 Discussievragen/stellingen Meer indicatoren in het toezicht: Zakt de inspecteur in het moeras of verbreedt het zijn blik? De nieuwe indicatoren zeggen niets over de kwaliteit van het onderwijs. Een schijnzekerheid óf een verscherpte blik op de werkelijkheid?

24 Slot Op 1 augustus 2017 nieuw toezichtkader Nu nog niet vastgesteld Waarschijnlijk uitbreiding met nieuwe indicatoren


Download ppt "Opbrengstindicatoren in het toezicht mbo Myrthe Frenk Geertje v.d. Wal 23 mei 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google