De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams provinciale informatiesessie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams provinciale informatiesessie."— Transcript van de presentatie:

1 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams provinciale informatiesessie

2 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap2 Inleiding MKE: kwaliteitsvolle dienstverlening staat centraal Provinciale infosessies: - overzicht en verduidelijking MKE - vragenrondes - infobundel voor teams Samenwerking VAPH – MDT

3 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap3 I. MKE inzake de werking als team

4 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap4 I. MKE inzake de werking als team ervaring binnen het team min. 4 jaar professionele ervaring werken met pmh vorming opleidingen aangeboden door het VAPH overleg tussen team en VAPH bilateraal overleg in functie van bijsturing

5 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap5 I. MKE inzake de werking als team recht op inspraak - face to face contact met aanvrager - gezamenlijk tot een oplossing komen - niet-consensus weergeven in verslag

6 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap6 I. MKE inzake de werking als team respectvolle bejegening - respect voor persoonlijke levenssfeer - enkel noodzakelijke gegevens - gegevensoverdracht aan derden - geen onderscheid cliënten eigen basiswerking

7 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap7 I. MKE inzake de werking als team inzagerecht - bewaartermijn van 5 jaar - van toepassing zijnde regelgeving

8 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap8 I. MKE inzake de werking als team klachtenprocedure interne klachtenbehandeling bij het MDT

9 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap9 I. MKE inzake de werking als team informeren van de aanvrager – doelgroep, ondersteuningsvormen en procedure VAPH – recht op inspraak van aanvrager – recht op inzage van aanvrager – bijstaan door persoon naar keuze – afspraken met aanvrager – klachtenprocedure – geen vergoeding voor opstellen verslagen

10 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap10 I. MKE inzake de werking als team indienen aanvraag (A001): duidelijke afspraken procedure van verwijzing doorlooptijden - vanaf 1 januari 2011: 4 maanden - vanaf 1 januari 2014: 3 maanden overmacht

11 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap11 VRAGENRONDE

12 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap12 II. MKE inzake het verslag

13 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap13 II. MKE inzake het verslag gemotiveerd voorstel van indicatiestelling - beoordeling persoon met een handicap - beoordeling gevraagde ondersteuning - beschrijving alternatieven - motivering voorgestelde ondersteuning

14 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap14 II. MKE inzake het verslag duidelijk en integraal beeld van de pmh beperkingen, behoeften, noden, zorgorganisatie actuele diagnostische gegevens wie? discipline? welke diagnose? wanneer? welke testversie? noodzakelijke gegevens schoolse vaardigheden, schoolloopbaan, werkverleden multidisciplinair tot stand gekomen

15 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap15 II. MKE inzake het verslag niet-consensus weergeven geen tegenstrijdigheden - in het verslag - tussen het verslag en bijgevoegde documenten in te vullen data – datum van aanmelding – datum intakegesprek motivering bij herziening

16 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap16 III. MKE inzake de werking als IMB-team

17 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap17 III. MKE inzake de werking als IMB-team hulpmiddelendeskundige in IMB team ergotherapeut of bachelor met ervaring in adviesverlening IMB huisbezoek - noodzakelijk in functie van de mobiliteit van de persoon, ondersteuning in en rond de woning - huisbezoek = verplicht tenzij gemotiveerd

18 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap18 III. MKE inzake de werking als IMB-team verslag huisbezoek - contactgegevens teamlid - gedetailleerde beschrijving mogelijkheden en problemen i.v.m. toegang tot de woning, circulatie rond de woning, gebruik van de noodzakelijke ruimten

19 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap19 III. MKE inzake de werking als IMB-team uittesten hulpmiddel - indien werkzaamheid of doelmatigheid onzeker is - verplicht tenzij gemotiveerd

20 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap20 III. MKE inzake de werking als IMB-team testverslag: - contactgegevens teamlid - plaats, tijdspanne, omgeving test - beschrijving vaardigheden, beperkingen, prognose pmh - beschrijving verloop van de test - houding van de pmh

21 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap21 VRAGENRONDE

22 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap22 EINDE


Download ppt "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap1 Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams provinciale informatiesessie."

Verwante presentaties


Ads door Google