De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SLO Gedragswetenschappen De opleiding. AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo.

Verwante presentaties


Presentatie over: "SLO Gedragswetenschappen De opleiding. AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo."— Transcript van de presentatie:

1 SLO Gedragswetenschappen De opleiding

2 AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo SLO Gedragswetenschappen / SLO Eco / SLO MWF –Faculteitswebsite –Toledo: zoeken van een stageplaats

3 Website AVL - Algemene universiteitsbrede informatie –Lerarenopleiding en stage: Algemeen stagevademecum studenten / mentoren Contracten preservice en inservice / formulier LIO Registratie stage (2010 – 2011) Lijst mesotaken http://www.kuleuven.be/avl SLO Gedragswetenschappen –Faculteitswebsite: algemene informatie http://ppw.kuleuven.be/onderwijs/opleidingen/slo/ –Toledo: zoeken van een stageplaats |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 Toegang na ‘voorlopig opslaan ISP’

4 Community (2010-2011): (toegang na voorlopig opslaan ISP) –Specifieke informatie stage SLO Gedragswetenschappen –Stagevademecum studenten / mentoren –… Stage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappen

5 Starten met de SLO? 3 situaties : 1.In combinatie met je basisopleiding Masteropleiding, schakelprogramma, of bij mastervakken gelijktijdig met bacheloropleiding 2.Als onderdeel van je basisopleiding sommige tweejarige masteropleidingensommige tweejarige masteropleidingen – als minor 30 SP theoretische vakken SLO 3.Na je basisopleiding Inschrijven SLO 60 SP In één jaar (voltijds) of meerdere academiejaren (deeltijds) Verworven credits => 5 jaar geldig Ev. praktijkgedeelte in LIO

6 Vakken O0A01A/O0B49A Leren en onderwijzen O0A02A/O0A62A Onderwijs, opvoeding en samenleving Keuzevakken (≥ 8 sp) (tweede vakdidactiek mogelijk voor wie in de basisopleiding > 30 sp opo’s uit dat domein kan aantonen) O0A03A Praktijkoriëntatie O0A08A Vakdidactiek gedragswetenschappen O0A09A Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen O0A10B Stage gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage gedragswetenschappen 2

7 IN DE MASTER ‘INGEDAALD’ THEORETISCH DEEL VAN DE SLO

8 Pedagogische wetenschappen, major Onderwijskunde ‘Volledige’ indaling (30 sp) mogelijk Leren en Onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving richtingsstam Onderwijskunde Keuzevakken SLO Praktijkoriëntatie: de leraar als… Vakdidactiek gedragswetenschappen keuzevakken in de master Concretisering van thema’s …

9 Master Pedagogische wet., major Orthopedagogiek, major Sociale en Arbeidspedagogiek en major Pedagogiek ‘Gedeeltelijke’ indaling (< 30 sp) Leren en Onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenlevingvrijstelling mogelijk Keuzevakken SLO (*) Praktijkoriëntatie: de leraar als… Vakdidactiek gedragswetenschappen keuzevakken in de master Concretisering van thema’s … (*)AFHANKELIJK VAN WELKE SLO-KEUZEVAKKEN IS VOLLEDIGE INDALING IN PRINCIPE OOK MOGELIJK

10 Master Psychologie SLO-vakken opgenomen in Keuzevenster SLO Gedragswetenschappen  - ‘volledige’ of ‘gedeeltelijke’ indaling (30 sp) mogelijk voor Schoolpsychologie - geen indaling maar wel mogelijk om universiteitsbreed te kiezen, en dus ook SLO-vakken. Arbeids- en organisatiepsychologie Klinische en gezondheidspsychologie: volwassenen Theorie en onderzoek Zie ook programmagids

11 Master Educatieve Studies Mits toelating van de faculteit mogelijk om ‘Vakdidactiek’ en ‘Concretisering’ ingedaald te volgen. Max 8 stp Inhoudelijk aansluitend op gevolgde of huidige bachelor- of masteropleiding

12 De SLO en de diplomaruimte => Sinds huidig academiejaar 2010-2011 geldt binnen de SLO een nultolerantie: onvoldoendes voor nieuw opgenomen opo’s worden niet getolereerd; toleranties uit 2009-2010 blijven wel nog gelden.  Student kan zich zo vaak herinschrijven als hij/zij wil. => Sinds 2010-2011 moet voor elke herinschrijving opnieuw betaald worden.

13 Welke vakken mag ik later geven? Onderscheid tussen hoger onderwijs en secundair onderwijs In secundair onderwijs: onderscheid –vereiste bekwaamheidsbewijzen –voldoende geachte bekwaamheidsbewijzen –“andere” bekwaamheidsbewijzen –Ond.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzenOnd.vlaanderen.be/bekwaamheidsbewijzen Opgelet! kleuterleider licentiaat of master + onderwijzer = licentiaat of master + SLO “regentaat”

14 WELKE RICHTING VAN DE LERARENOPLEIDING?

15 In principe: aansluitend bij de basisopleiding Bv. psychologie en pedagogische wet.  SLO Gedragswetenschappen Andere richting mogelijk als men in de basisopleiding 40 sp opo’s uit dat domein kan aantonen => moet worden aangevraagd bij de programmadirecteur van de desbetreffende POC

16 MODELTRAJECT

17 Wanneer en hoe afwerken? De lerarenopleiding telt 60 sp en valt onder algemene regeling (o.m. qua studiegeld) Kan in één jaar worden afgewerkt (voltijds) of gespreid over meerdere jaren (deeltijds) Credits voor de lerarenopleiding blijven 5 jaar geldig

18 Programma SLO Gedragswetenschappen: 2010 - 2011 O0A01A/O0B49A Leren en onderwijzen (5 sp) [J. Elen] O0A02A/O0A62A Onderwijs, opvoeding en samenleving (3 sp.) [M. Simons] Keuzevakken (≥ 8 sp) (tweede vakdidactiek mogelijk voor wie in de basisopleiding > 30 sp opo’s uit dat domein kan aantonen) O0A03A Praktijkoriëntatie: de leraar gedrags- en maatschappijwetenschappen als innovator en onderzoeker (6 sp) [samen met SLO Economie en SLO Maatschappijwet. & Filosofie] (onderzoek in onderwijs, in groep en verdediging) O0A08A Vakdidactiek gedragswetenschappen (4 sp) [F. Depaepe] O0A09A Concretisering van thema's uit de vakdidactiek gedragswetenschappen (4 sp) [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren] O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 (15 sp) [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren] O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 (15 sp) [G. Kelchtermans, M. Lacante & praktijklectoren]

19 Volgtijdelijkheid = gelijktijdig Leren en onderwijzen Onderwijs, opvoeding en samenleving Vakdidactiek gedragswetenschappen Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Stage gedragswetenschappen 1 Stage gedragswetenschappen 2

20 O0A09A Concretisering van thema’s uit de vakdidactiek gedragswetenschappen Inzichten en vaardigheden m.b.t. –creëren van een adequate leeromgeving –opmaken en verantwoorden van een lesscenario Organisatie: –9 sessies (6 x 3u en 3 x 2u) in kleine groepen met vaste samenstelling, begeleid door een lectorenduo –1 sessie van 2u over het aanmaken van een elektronisch portfolio –zelfstandig uit te voeren opdracht: uitvoerig verantwoorde en gedocumenteerde lesvoorbereiding Evaluatie: -aanwezigheid op alle sessies -zelfstandig uit te voeren opdracht (feedback in laatste sessie)

21 O0A10B Stage gedragswetenschappen deel 1 O0A11B Stage gedragswetenschappen deel 2 Twee stagedelen van elk 15 studiepunten In twee verschillende onderwijssettings, waarvan één in het secundair onderwijs Drie soorten opdrachten: -“ingroeistage” (lessen observeren) - 10 uren per stagedeel -“lesstage” - 19 lesuren zelf lesgeven en 1uur opstellen van een evaluatieopdracht per stagedeel -verwerven van diverse lerarencompetenties Elektronisch portfolio Stageovereenkomst (en online-registratie)

22 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Modeltraject Analyse eigen sterktes en zwaktes i.f.v. Basiscompetenties Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Bespreking POP met praktijklector Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 1 / Bespreking van POP Stage 2 Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 2 Stage 1 Stage 2

23 Decretaal vastgelegde basiscompetenties van leraren Geordend in 10 typefuncties 1. De leraar als begeleider van leer- en ontwikkelingsprocessen 2. Opvoeder 3. Inhoudelijk expert 4. Organisator 5. Innovator en onderzoeker 6. Partner van ouders of verzorgers 7. Lid van een schoolteam 8. Partner van externen 9. Lid van de onderwijsgemeenschap 10. Cultuurparticipant

24 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Diversiteitsstage in begeleiding- of tutoringsituaties (a rato van 4 sp) (max. 1 per student) 2010 – 2011 1.Buddyproject: studiebegeleiding voor meer kansen in het onderwijs in de Leuvense scholen 2.’t Scharnier: studiebegeleiding aan huis (regio Blankenberge en Knokke) 3.Compass: studiebegeleiding voor allochtone jongeren in Willebroek 4.Link in de Kabel 5.Zalmprogramma Meer informatie: http://www.kuleuven.be/alo/SLO%202007/Stages/Diversiteitsstages.htm

25 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Stage als LIO-baan Student -beschikt reeds over een master- of licentiediploma -is personeelslid van een school voor secundair onderwijs of deeltijds kunstonderwijs of van een centrum voor volwassenenonderwijs -vervult onderwijsopdracht van ≥ 500 lesuren (kan worden gespreid over 2 jaren of aangevuld met pre-service stage) -krijgt begeleiding vanuit de school Specifiek contract tussen de K.U.Leuven en de school Eindbeoordeling gezamenlijk door stageschool en K.U.Leuven Info: http://www.kuleuven.be/alo/SLO%202007/Stages/index.htmhttp://www.kuleuven.be/alo/SLO%202007/Stages/index.htm

26 Administratie Studiegelden SLO: i.f.v. aantal opgenomen studiepunten Inschrijvingen gebeuren via de centrale studentenadministratie. Meer informatie: http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/.http://www.kuleuven.be/studentenadministratie/ Contactpersoon voor alle administratieve aangelegenheden: Christophe VANDEWOUDE Waar? Lokaal VHI 00.53 in Van Den Heuvelinstituut Dekenstraat 2. Wanneer? Maandag en donderdag tussen 11u en 13u, ander moment op afspraak. Telefoon: 016 32 61 10 Email: Christophe.Vandewoude@ppw.kuleuven.beChristophe.Vandewoude@ppw.kuleuven.be

27 SLO Gedragswetenschappen De stage

28 Stagevademecum Toledo-community: (toegang na voorlopig opslaan ISP) Stage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappen

29 Stappenplan stage Na de theoretische component Na of tijdens ‘Concretisering’ Concreet: stappenplan stage –Hoe zoek ik een stageplaats? –Wie is mijn praktijklector? –Welke vakken mag ik geven? –Wat dient er in mijn eportfolio te komen en wanneer? –Welke formulieren? –Welke opdrachten? –Problemen / vragen /...

30 Algemeen Stagedeel 1Stagedeel 2 Verplichte opdrachtenKeuzeopdrachten

31 Algemeen Twee afzonderlijke stagedelen In verschillende onderwijscontexten Afzonderlijk gequoteerd

32 O0A10B Stage Gedragswetenschappen 1 O0A11B Stage Gedragswetenschappen 2 Modeltraject Analyse eigen sterktes en zwaktes i.f.v. Basiscompetenties Opstellen van een persoonlijk ontwikkelingsplan (POP) Bespreking POP met praktijklector Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 1 / Bespreking van POP Stage 2 Stagebezoek met opname van les door de praktijklector Bespreking van opgenomen les Afsluitende bespreking Stage 2 Stage 1 Stage 2

33 Hoe zoek ik een stageplaats? Stagescholen contacteren - zorg dat je zelf het stagevademecum voor studenten en voor de stageschool hebt doorgenomen - stappenplan Toledo: |O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 *indien de school waar je stage wenst te lopen in deze lijsten voorkomt, zo stap voor stap de juiste aanmeldingsprocedure volgen *indien de stageschool waar je stage wenst te lopen niet in de lijsten voorkomt, neem je gewoon zelf contact op met de school|O0A10a| Stage Gedragswetenschappen: deel 1 - indien stagecoördinator, vraag hem/haar hoe je de vakmentor kan contacteren en hoe de stage wordt georganiseerd in de school - toon zelf initiatief naar jouw vakmentor, geef aan wat er verwacht wordt vanuit de opleiding Contracten in drievoud laten ondertekenen en bezorgen bij Christophe Vandewoude + stage registreren (AVL)

34 Wie is mijn praktijklector ? Een van de lectoren bij wie je ‘Concretisering’ volgde. Je neemt zelf het initiatief voor contact. Je dient de lector op de hoogte te brengen van de start van jouw stage.

35 Welke vakken mag ik geven ? Zie : http://www.ond.vlaanderen.be/infolijn/faq/bekwaamheidsbewijzen Bv. in het secundair onderwijs Gedragswetenschappen Opvoedkunde Pedagogie Praktijk toegepaste psychologie Psychologie Sociale wetenschappen Toegepaste psychologie

36 Elektronisch portfolio Je stelt je EPF open voor de praktijklector. Doel: leerproces tijdens je stage meedelen aan jouw praktijklector zodat die kan volgen Dus: van bij aanvang, via jouw POP, regelmatig jouw lesvoorbereidingen en reflecties posten Zelf afspreken met praktijklector hoe feedback gegeven wordt Introductiesessie e-portfolio geïntegreerd binnen ‘Concretisering’

37 Welke formulieren ? Zie Toledo-community: Stage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappenStage SLO Gedrags- en maatschappijwetenschappen O.a.: –Lesvoorbereidingsformulieren –Lesreflectieformulieren A B –Analyse van een opgenomen les

38 Per stagedeel Verplicht Observatie5 opdr. (10u) Lesopdrachten19u les Evaluatieopdracht1 opdracht Verwerkingsopdrachtenverslagen Begeleidingsopdrachtengesprekken lector, mentor, … Keuze95SBU Microniveau Mesoniveau>40SBU

39 Opdrachten op microniveau Klasportret: sterkte- en zwakteanalyse van leerlingen Het ontwikkelen van origineel leermateriaal De vakoverstijgende eindterm ‘Leren leren’ verwerken in de lesvoorbereiding De vraagstelling Activerende werkvormen Differentiëren (observatie) Differentiëren (uitvoering) Kritische vergelijking van studiemateriaal Projectiemateriaal functioneel aanwenden ICT functioneel integreren in de les Beoordelen en / of ontwerpen van een webquest Een parallelles bijwonen Het opstellen van een jaarplan Deelname aan een (vakgerelateerde) excursie Uitwerking van een excursie Klasmanagement De inrichting van het vaklokaal Het evalueren van vaardigheden en attitudes Waardeontwikkeling Actualiteit integreren in lessen Lectuur of beeldmateriaal tijdens de les Stedelijk cultuuraanbod Gelijke kansen scheppen in de klas Omgaan met conflicten en meningsverschillen

40 Opdrachten op mesoniveau De vakwerkgroep De begeleidende klassenraad De personeelsvergadering De pedagogische studiedag Participatieorganen Werkgroepen Het rapporteren van evaluatiegegevens Het oudercontact De geïntegreerde proef De rol van de klastitularis en de daarbij horende administratieve taken Leerlingenbegeleiding Observatie vakoverschrijdende eindtermen ‘ Leren leren’ op schoolniveau Het gebruik van de vrije ruimte Zelfgestuurd leren op schoolniveau Open leercentrum of andere leerbevorderende infrastructuur op school Observatie vakoverschrijdende eindtermen ‘Sociale vaardigheden’ op schoolniveau Gelijke Onderwijskansenbeleid in de school Juridische aspecten van het lerarenberoep Deelname aan onderwijsdebat

41 Wie is wie Stagecoördinatoren –Veronique De Roeck (veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be)veronique.deroeck@ppw.kuleuven.be –Yves Blieck (yves.blieck@ppw.kuleuven.be)yves.blieck@ppw.kuleuven.be Administratie –Christophe Vandewoude (christophe.vandewoude@ppw.kuleuven.be)christophe.vandewoude@ppw.kuleuven.be Ombuds –Marieke Swerts marieke.swerts@ppw.kuleuven.bemarieke.swerts@ppw.kuleuven.be Titularissen, eindverantwoordelijken SLO gedragswet –Prof. Dr. G. Kelchtermans –Prof. Dr. M. Lacante

42 Oproep Studentenvertegenwoordiging in de POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen Interesse? neem contact op met geert.kelchtermans@ped.kuleuven.be sara.lievens@avl.kuleuven.be


Download ppt "SLO Gedragswetenschappen De opleiding. AVL (Academisch Vormingsinstituut voor Leraren) –Website POC Gedrags- en maatschappijwetenschappen –Community Toledo."

Verwante presentaties


Ads door Google