De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De maatschappelijke legitimatie van visitatie Prof mr Johan Legemaate, AMC/UvA 29 januari 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De maatschappelijke legitimatie van visitatie Prof mr Johan Legemaate, AMC/UvA 29 januari 2015."— Transcript van de presentatie:

1 De maatschappelijke legitimatie van visitatie Prof mr Johan Legemaate, AMC/UvA 29 januari 2015

2 Kwaliteitsborging in de gezondheidszorg  Van oudsher de primaire verantwoordelijkheid van het veld en de beroepsgroepen zelf  Door de jaren heen: ontwikkeling van een stelsel van instrumenten, op verschillende niveaus  Samenhang en afstemming tussen kwaliteitsbeleid specialisten en kwaliteitsbeleid ziekenhuis  Steeds duidelijker beleidsvisie: Kwaliteitskader OMS 2010, Optimaal functioneren 2013  Maar ook kritiek van de buitenwereld: -beroepsgroep slaagt er niet in ernstige misstanden te voorkomen -de slager die zijn eigen vlees keurt

3 Nota Optimaal functioneren 2013, p. 14  “Het is goed dat vlees gekeurd wordt door een slager, als het maar het vlees van een andere slager is”.

4 25 jaar kwaliteitsvisitaties: vanuit de beroepsgroep  In die periode: belangrijke ontwikkelingen  Procedures en criteria, (gradaties van) aanbevelingen, termijnen, voortgang monitoren  (Conclusies en aanbevelingen van) kwaliteitsvisitaties breder gedeeld in het ziekenhuis  Probleem blijft bestaan: actie wetenschappelijke vereniging richting IGZ  Al met al: waardevol instrument binnen een breder stelsel van instrumenten voor kwaliteitsborging

5 25 jaar kwaliteitsvisitaties: vanuit de samenleving  Vertrouwen van de samenleving in kwaliteitsborging door de beroepsgroep zelf  Inzicht in de procedure en de zorgvuldigheid daarvan  Aandacht voor aspecten die patienten belangrijk vinden  Externe betrokkenheid (> Pia Dijkstra bij een KNO- visitatie)  Transparantie, inzicht in resultaten en effecten  Actie waar nodig (van specialist, maatschap/vakgroep, RvB, vereniging of IGZ)

6 Transparantie, inzicht in resultaten en effecten  “Daarbij is een veilige omgeving met name voor het delen van knelpunten essentieel; dit betekent dat de rapportage van de kwaliteitsvisitatie alleen bij van te voren benoemde gremia geheel of gedeeltelijk inzichtelijk zal zijn.”  “De conclusies (en benoemde verbeterpunten) van het kwaliteitsvisitatierapport worden gedeeld met in elk geval het bestuur van de medische staf en de Raad van Bestuur van de instelling.” (Nota Optimaal functioneren 2013, p. 14-15)

7 Stelling  Wordt het zo langzamerhand geen tijd om mbt de uitkomsten van een visitatie een zekere mate van externe transparantie te betrachten? Laten zien dat je een waardevol instrument hebt en tot welke verbeteringen het leidt?  Stelling: “Ziekenhuizen moeten conclusies en aanbevelingen van kwaliteitsvisitaties openbaar maken”


Download ppt "De maatschappelijke legitimatie van visitatie Prof mr Johan Legemaate, AMC/UvA 29 januari 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google