De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Dordt aan Zet. De gebruikswaarde van een voorziening maximaliseren door de behoefte van alle belanghebbenden centraal te stellen. Gemeentelijk Eigendom.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Dordt aan Zet. De gebruikswaarde van een voorziening maximaliseren door de behoefte van alle belanghebbenden centraal te stellen. Gemeentelijk Eigendom."— Transcript van de presentatie:

1 Dordt aan Zet

2 De gebruikswaarde van een voorziening maximaliseren door de behoefte van alle belanghebbenden centraal te stellen. Gemeentelijk Eigendom Maatschappelijk Eigendom DOEL Dordt aan Zet

3 Kwaliteit Tijd +/+ -/- 30/40 jaar LEVENSLOOP € 30.000,=1 Jaar Beleving 7 Jaar Dordt aan Zet

4 Herkennen Deelnemen BehoudenRealiseren 4 Proces fases Dordt aan Zet

5 Herkennen Deelnemen BehoudenRealiseren Analyse klachten, Big data, Luisteren Uitnodiging Probleemstelling Kans(en) benoemen Verantwoordelijkheid nemen Uitdragen/Verkoop Co-financiering/ zelfbeheer Evaluatie Belangen-/krachtenveldanalyse argumenten verzamelen Onderzoek Afbakening opdracht (slagkracht) Organisatie en proces voorstel 4 Proces fases Via scenario’s naar Ontwerpen Afspraken/borgen behoud Creëren van draagvlak Mee-beslissen/advies Uitvoering Dordt aan Zet

6 BEVOEGDHEID Stad Wijk Buurt Stadsbestuur Buurtbewoners Schaal Bewoners aan zet Dordt aan Zet

7 PROJECTEN 2016 Dordt aan Zet

8 ORGANISATIE Kernteam Vertegenwoordiging per sector en communicatie Ondersteuning/advisering projecten Bundelen kennis/ervaring Uitdragen Externe contacten Projecten VriesepleinGebiedsteam Binnenstad Nader te bepalenGebiedsteam West DampleinGebiedsteam Oost Dordt aan Zet Opdrachtgever BestuurlijkReynvaan Ambtelijk Melissant (Dir SBH)

9 RESULTATEN Perspectief op termijn In één keer goed Co-financiering of co-beheer Focus in kwaliteit Perspectief op lange termijn Verlengen levensloop Bestuurlijke vernieuwing/vertrouwen Bijvangst Minder kosten behandeling bezwaren Groei omzet en werkgelegenheid Stijging WOZ Dordt aan Zet

10 Belang Er zijn grote belangen van burgers mee gemoeid en het is een politiek en maatschappelijk gevoelig onderwerp. Zorgvuldigheid van het proces is belangrijker dan snelheid. Complexiteit Het gaat om een ingewikkeld onderwerp dat geleidelijk ontrafeld moet worden. Er is onvoldoende inzicht in de problematiek en/of oplossingsmogelijkheden en hebben de burgers nodig voor een beter inzicht. Effect We moeten ingrijpen in de directe leefomgeving van bewoners. Bij de keuze van de beste maatregel betrekken we de bewoners. Partners We hebben partners nodig om het beleid tot succes te maken en dan is het verstandig om samen met deze partners het beleid voor te bereiden (draagvlak). Kwaliteit Er is een grote kans dat bewoners de kwaliteit van de voorstellen kunnen verbeteren of meer creativiteit kunnen aanboren.

11 Kaders De kaders zijn te beperkt voor inbreng en invloed door participanten (wet en regelgeving) Daadkracht Het probleem is helder en de oplossing ligt voor de hand. Wat ontbreekt is daadkrachtig besturen. Middelen Er zijn te weinig middelen (tijd en geld) beschikbaar voor een zorgvuldig proces. De nadelen van uitstel zijn groter dan de voordelen van het betrekken van bewoners. Keuze De beleidskeuzes zij in feite al gemaakt en het besluit is voorspelbaar. Er zijn slechts onderdelen waarbij bewoners nog invloed op kunnen hebben. Openheid Het gaat niet lukken om het onderwerp transparant en open te bespreken. Begeleiding Er is geen ruimte voor professionele en/of onafhankelijke begeleiding, terwijl het proces daar wel om vraagt.

12 Stellingen t.b.v. discussie 1.Hoe wilt u betrokken worden bij projecten: 1.Kaders stellen (hoofdlijnen/doelen) 2.Beslisbevoegdheid (Raad/college) 3.Rib/besluit snelheid 4.Projectmatige terugkoppelingen of deelname project 5.Klankbordgroep procesontwikkeling 2.Wat zijn mogelijke kaders? 3.De gemeente voorziet in de basis kwaliteit. Extra kwaliteit kan alleen gerealiseerd worden als belanghebbenden mee betalen/dragen. 4.Als belanghebbenden mee betalen, moeten zij ook invloed hebben op wat er komt (mee- beslissen). Dordt aan Zet


Download ppt "Dordt aan Zet. De gebruikswaarde van een voorziening maximaliseren door de behoefte van alle belanghebbenden centraal te stellen. Gemeentelijk Eigendom."

Verwante presentaties


Ads door Google