De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Geluidverkaveling Industrieterrein Aan de Noord Dennis Kraaij 11 april 2016.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Geluidverkaveling Industrieterrein Aan de Noord Dennis Kraaij 11 april 2016."— Transcript van de presentatie:

1 Geluidverkaveling Industrieterrein Aan de Noord Dennis Kraaij 11 april 2016

2 Inhoud Waarom een ander systeem ? Plan van Aanpak Geluid Aan de Noord Waarom geluidverkaveling ? Wat verandert er ? Vertaling naar het geluidmodel Vragen ?

3 Waarom een ander systeem? Noodzaak vanuit juridisch oogpunt Vergunning/zonebeheerplan geen sturingsinstrument voor geluidruimteverdeling Geluidruimteverdeling is ruimtelijk relevant Geluidruimteverdeling is aspect in ruimtelijk plan en niet in milieuspoor Opmaat naar de Omgevingswet handreiking PZH – instrument voor geluidruimteverdeling

4 Plan van aanpak Geluid Aan de Noord juridische borging geluidruimte van zonebeheerplan naar bestemmingsplan herziening geluidruimteverdeling oplossen knelpunten ruimte bieden aan ontwikkelwensen wijziging geluidzone verruimen t.b.v. ontwikkelingen Antoniapolder dezoneren tussen Hoogendijk en Grote Beer verkleinen bij woongebieden Alblasserdam en Volgerlanden

5 Waarom geluidverkaveling ? Optimale benutting industrieterrein voorkomt percelen zonder/beperkte geluidruimte Rechten op geluidruimte blijven behouden geluidruimte gekoppeld aan percelen (gronden) geluidruimte blijft beschikbaar bij (tijdelijk) minder gebruik geluidruimte blijft beschikbaar bij verkoop

6 Wat verandert er ? Terminologie AGE = akoestische gebiedseenheid AGE op basis van adressen WOZ en bestemming 1 of meer adressen per AGE Geluidverkaveling geluidruimte verbonden aan gronden op kavelniveau geluidemissie in dB(A) per vierkante meter geluidimmissie aan beperkt aantal geselecteerde toetspunten

7 Wat verandert er nog meer? Direct inzicht in geluidruimte kenbaarheid en rechtszekerheid vereist in bestemmingplan verwijzing naar model is onvoldoende 3D-model wordt ‘plat’ geslagen in een geluidverkavelingstabel geluidemissie per AGE in dB(A)/m 2 geluidimmissie per AGE op beperkte selectie toetspunten geluidverkavelingstabel wordt opgenomen in de regels

8 En wat verandert er nog meer ? Toetsingskader geluidruimte bestemmingsplan geluidverkavelingstabel geluidverkavelingsmodel Toetsingskader geluidbelasting zonegrens en grenswaarden op woningen zonebewakingsmodel Inzichtelijker: ●Tabel met adres, oppervlakte, geluidemissie per vierkante meter en geluidimmissie op een beperkt aantal punten. Toetsingskader geluidruimte is bestemmingsplan Geluidverkavelingstabel wordt in de regels opgenomen. Uitbreiding geluidruimte kan alleen via een bestemmingsplanwijziging.

9 U houdt wat u hebt ! Bestaande rechten blijven gelden 1 op 1 vertaling in het verkavelingsmodel vergund en gereserveerd geluidruimterecht zonebeheerplan 2010 wijzigingen per collegebesluit geluidruimte vrije percelen op basis van milieucategorie

10 Opbouw rekenmodel Zonegrens en grens gezoneerd industrieterrein Objecten bedrijven Geluidbronnen bedrijven Toetspunten Driedimensionaal

11 Voorbeeld AGE opbouw Bedrijf AGE Uitvoer rekenmodel Geluidemissie Geluidimmissie

12 Check Controleer uw gegevens Maak kleine wijzigingen kenbaar Maar… De bomen groeien niet tot aan de hemel !

13 Vragen ?


Download ppt "Geluidverkaveling Industrieterrein Aan de Noord Dennis Kraaij 11 april 2016."

Verwante presentaties


Ads door Google