De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ruimte voor Ruimte.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ruimte voor Ruimte."— Transcript van de presentatie:

1 Ruimte voor Ruimte

2 Inhoudsopgave presentatie: Fred Blok. Doel Ruimte voor Ruimte
Inhoudsopgave presentatie: Fred Blok . Doel Ruimte voor Ruimte . Onderliggende principes . Hoe werkt Ruimte voor Ruimte Koos Bakker . Uitleg over de beleidsregel

3 Waarom Ruimte voor Ruimte?
Doel: Verhogen ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door: Sloop storende bebouwing, of Saneren storende functie Nieuwbouw met kwaliteit Minder steen Nu wel VAB (hergebruik bestaande niet-storende bebouwing), zie hierna. MAAR zeer beperkt actief instrument voor sloop

4

5

6 Wat is de kracht van Ruimte voor Ruimte?
SCHAARSTE: in ruil voor sloop recht op bouwen van een of meer woningen waar dit normaal niet kan geen overheidsgeld

7 Leidende principes Ruimte voor Ruimte?
Géén normen in m2 of m3: kwaliteit voorop!! Bedrijfsbeëindiging regel Bedrijfsverplaatsing uitzondering

8 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
STAP 1: Initiatiefnemer meldt zich bij de gemeente Gemeente beoordeelt of de bebouwing storend is

9 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
Stap 2: Bepalen kosten en opbrengsten: Waarde gebouwen Kosten sloop en afvoer Verlies op de grond

10 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
Fictief voorbeeld: Kosten: Vrije marktwaarde gebouwen Waardedaling grond Kosten sloop Kosten herinrichting Opbrengsten: Verkoopwaarde grond Totaal verlies Euro

11 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
STAP 3: Bepalen: Compensatielocaties Aard en omvang van de nieuwbouw Beeldkwaliteitsplan: cruciale rol Exploitatieopzet: cruciale rol (zie later)

12 Eisen aan compensatielocaties?
Aan de rand van bestaand bebouwd gebied Als dat ook niet kan: op de slooplocatie(s)

13 Vormen van compensatie Losse kavel (5000 m2) met één villa

14 Vormen van compensatie Zelfde kavel, maar 2 woningen

15 Vormen van compensatie Weer dezelfde kavelgrootte, maar dan 4 woningen

16 Landgoed: kavel m2

17 Vormen van compensatie Buitenplaats: Landgoed zonder grote tuin

18 Maar voordat de eurotekens in de ogen verschijnen:
Beeldkwaliteitsplan en Exploitatieopzet zijn leidend.

19 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
Stap 4: bepalen kosten en opbrengsten compensatielocatie Kosten: stel “kavel met 2 woningen” Aankoopkosten grond (5.000 m2) Bouwrijp maken/Bouwkosten Overige kosten vergunningen, e.d Opslag winst en risico (25-35%) Opbrengsten Vrij op naam prijs/Grondwaarde Verschil sloop- en compensatielocatie: kosten 0,9 + 0,5 mln = 1,4 mln opbrengsten 1,4 mln: sluitende exploitatie

20 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
STAP 5: Ruimte voor Ruimte overeenkomst Overeenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente Garandeert initiatiefnemer beoogde ontwikkeling Garandeert overheid beoogde kwaliteitswinst Legt vast alle prestaties en tegenprestaties, plus termijnen

21 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
STAP 6: Aanpakken slooplocatie Aanpassen bestemming Sloop van de opstallen Eventueel herinrichting

22 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?
STAP 7: Compensatielocatie Aanpassen bestemming Verlenen bouwvergunning …… dit pas na overleggen bewijs van sloop!!!!

23 Verhandelbare ontwikkelingsrechten
Zelfrealisatie Verkoop van het bouwrecht, met alle rechten en plichten

24 Koos Bakker: Juridische vormgeving en rol provincie

25 Rol provincie en juridische uitwerking
Beoordelen Ruimte voor Ruimte initiatief en voorgestelde bestemmingsplanwijzigingen: Voordat gemeentelijke procedures starten Aan de hand van concept – exploitatieopzet, concept –overeenkomst en concept -Beeldkwaliteitsplan Aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is leidend Principe - besluit tot planologische medewerking Besluit op ingediende bestemmingsplanherziening of artikel 19 - procedure

26 Juridische vormgeving Ruimte voor Ruimte
Beleidsregel Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland. GS vastgesteld 25 september 2007. Nog niet in werking getreden. Naar verwachting eind december/ januari 2008 In werking door publicatie in PB, Leidraad Provinciaal Ruimtelijk Beleid en toezending Hoe te vinden: – Wonen - Leidraad Ruimtelijk Beleid – trefwoordenlijst bij R ( ruimte voor ruimte), zie pdf documenten.

27 Tenslotte: relatie met VAB – beleid en onderscheid
Doel van beide regelingen: ruimtelijke kwaliteitsverbetering van het landelijk gebied Onderscheid: Ruimte voor Ruimte: wil weghalen wat storend is: bebouwing en functies VAB: wil juist economisch versterken wat niet storend is: functieverbreding met behoud van kwaliteit. Laatste ontwikkeling: CDA / VVD – motie van 19/ : mogelijk uitbreiding van VAB-beleid

28 Ervaringen van praktijkuitwerkingen: tips voor gemeenten en burgers
Aanvullende acties Brochure Handboek Ruimte voor Ruimte Ervaringen van praktijkuitwerkingen: tips voor gemeenten en burgers Prijsvraag “ lelijkste gebouw van Noord-Holland”


Download ppt "Ruimte voor Ruimte."

Verwante presentaties


Ads door Google