De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes23 oktober 2013.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes23 oktober 2013."— Transcript van de presentatie:

1 1 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes23 oktober 2013

2 Sport beoefenen Sportactiviteiten organiseren = Risico’s nemen.

3 Beschermen tegen risico’s = Preventie Verzekeren

4 4 Verzekeringen I.Burgerlijke aansprakelijkheid II.Lichamelijke ongevallen III.VRL-polissen IV.Andere risico’s

5 5 I. Burgerlijke aansprakelijkheid Algemeen Uitgebreide en ingewikkelde materie Gering in aantal Minnelijke schikking/rechter

6 deelnemers werknemers vrijwilligers publiek overheden leveranciers materieel gebouwen Org.

7 Voorbeelden Tijdens een clubfeest gaat springkasteel vliegen Trainer geeft geen of slechte uitleg bij oefening 2 boten varen tegen elkaar Een vrijwilliger laat een toestel vallen op de vloer Tijdens een mosseldag ontploft een gasfles Materiaal van de club veroorzaakt brand in een gehuurd gebouw Boot vaart over vishengel

8 8 Wat is burgerlijke aansprakelijkheid? Wettelijke basis (slechts 5 artikels) a)Artikel 1382 « Elke daad van de mens, waardoor aan een ander schade wordt veroorzaakt, verplicht degene door wiens schuld de schade is ontstaan, deze te vergoeden. » b)Artikel 1383 « Ieder is aansprakelijk niet alleen voor de schade welk hij door zijn daad, maar ook voor die welke hij door zijn nalatigheid of door zijn onvoorzichtigheid heeft veroorzaakt. »

9 9 Actieve – Passieve aansprakelijkheid Drie elementen Fout - bewijslast bij slachtoffer Schade - vaste schade, geen hypothetische Causaal verband - had de schade zich zonder de fout voorgedaan? Drie elementen voldaan  aansprakelijkheid RECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID Men is aansprakelijk voor zijn eigen daden. Artikel 1382 - 1383

10 10 c)Artikel 1384 « Men is aansprakelijk niet alleen voor de schade welke men veroorzaakt door zijn eigen daad, maar ook voor die welke veroorzaakt wordt door de daad van personen voor wie men moet instaan, of van zaken die men onder zijn bewaring neemt. De vader en de moeder zijn aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door hun minderjarige kinderen. De meesters en zij die andere aanstellen, voor de schade door hun dienstboden en aangestelden veroorzaakt in de bediening waartoe zij hen gebezigd hebben. De onderwijzers en de ambachtslieden zijn aansprakelijk voor de schade door hun leerlingen en leerjongens veroorzaakt gedurende de tijd dat zij onder hun toezicht staan. De aansprakelijkheid houdt op, indien de ouders, onderwijzers en ambachtslieden bewijzen dat zij de daad welke tot die aansprakelijkheid aanleiding geeft, niet hebben kunnen verhinderen. »

11 11 d)Artikel 1385 « De eigenaar van een dier, of terwijl hij het in gebruik heeft, degene die zich ervan bedient, is aansprakelijk voor de schade die door het dier is veroorzaakt, hetzij het onder zijn bewaking stond, dan wel verdwaald of ontsnapt was. » e)Artikel 1386 « De eigenaar van een gebouw is aansprakelijk voor de schade door de instorting ervan veroorzaakt, wanneer deze te wijten is aan verzuim van onderhoud of aan een gebrek in de bouw. »

12 12 ONRECHTSTREEKSE AANSPRAKELIJKHEID Men is aansprakelijk voor iets anders of voor de daad van iemand anders VERMOEDEN VAN AANSPRAKELIJKHEID BEWIJSLAST BIJ « AANSPRAKELIJKE »  AANTONEN DAT HIJ GEEN FOUT HEEFT BEGAAN Artikel 1384, 1385 en 1386

13 13 Wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers Opdrachtgever is aansprakelijk voor de fouten van de vrijwilliger!!

14 Aansprakelijkheid = conflict Behoefte aan bescherming VERZEKERINGVERZEKERING

15 15 II. Lichamelijke ongevallen Een plotselinge gebeurtenis die lichamelijk letsel veroorzaakt en waarvan de oorzaak vreemd is aan het organisme van het slachtoffer Worden gelijkgesteld met lichamelijk ongeval: - ziekten, besmettingen en infecties die rechtstreeks gevolg zijn van een ongeval - bevriezing, zonnesteek, vergiftiging, verstikking - de gevolgen van een lichamelijke inspanning die zich PLOTS manifesteren zoals hernias, liesbreuken, spier- en peesscheuringen, verrekkingen, verstuikingen,…

16 Voorbeelden Lid komt al fietsend naar de club en rijdt tegen een geparkeerde wagen Roeier loopt plots een spierscheur op Bestuurslid valt van stoel tijdens vergadering Vrijwilliger verbrandt zich aan barbecue tijdens clubfeest Roeister struikelt bij uitstappen van de boot

17 17 III. VRL-POLISSEN 1.Polis nr. 45.038.698 – clubs en leden (A- en B- licenties) 2.Polis nr. 45.037.808 – niet-leden die deelnemen aan sportpromotionele activiteiten 3.Polis nr. 45.175.236 – vrijwillige medewerkers (C- licenties)

18 18 WAARBORGEN POLIS NR. 45.038.698 - Burgerlijke aansprakelijkheid en verdediging (liga, aangesloten clubs en leden) - Lichamelijke ongevallen (leden) Overeenkomstig het SPORTDECREET en de Wet van 3 juli 2005 !!!!!!

19 19 Burgerlijke aansprakelijkheid Lichamelijke schade : 5.000.000,00 EUR Materiële schade: 620.000,00 EUR Zonder vrijstelling! Leden zijn onderling derden

20 20 Burgerlijke aansprakelijkheid Wat is uitgesloten? Niet-verzekerde activiteiten Opzettelijke schade (vanaf 16 jaar) Schade aan gebouwen en inhoud (zowel brand als andere schade) Schade aan materiaal, kledingsstukken, brillen en persoonlijke voorwerpen van andere sportbeoefenaars (behalve van scheidsrechters en officiëlen in de uitoefening van hun functie) Schade aan materiaal van de club Schade aan geleend of gehuurd materiaal Wettelijke verplicht te verzekeren risico’s

21 Lichamelijke ongevallen terugbetaling medische kosten WaarborgTussenkomst tot Medische kosten RIZIV100% tarief Tandprothesekosten150 EUR / 600 EUR VervoerkostenArbeidsongevallen Begrafeniskosten620 EUR / 8.500 EUR Duur2 jaar 21

22 22 Lichamelijke ongevallen Vaste vergoedingen Overlijden: 8.500,- EUR (slachtoffer ouder dan 5 j) Blijvende invaliditeit: maximum 35.000,- EUR berekend à rato van de graad van invaliditeit (slachtoffer tot en met 65 jaar) Tijdelijke ongeschiktheid: 30,- EUR per dag (slachtoffer tot en met 65 jaar, voornamelijk zelfstandigen)

23 23 Lichamelijke ongevallen Tijdens de verzekerde activiteit, alsook op weg naar en van de activiteit

24 WAARBORGEN POLIS NR. 45.037.808 Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen Sportpromotionele activiteiten: éénmalige activiteiten zoals opendeurdagen, kennismakingsdagen (geen reeksen) Waarborgen idem polis nr. 45.038.698 24

25 WAARBORGEN POLIS NR. 45.175.236 Burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen – vrijwilligerswerk waarborgen ongeveer ledenpolis overlijden: 7.500,00 EUR blijvende invaliditeit: 15.000,00 EUR opgelet: een bestuurder is geen vrijwilliger wanneer hij bestuursdaden stelt 25

26 26 Wat te doen bij ongeval? Algemeen: eerst ziekenfonds, dan verzekering

27 IV Andere risico’s Arbeidsongevallen Objectieve aansprakelijkheid bij brand of ontploffing Bestuurdersaansprakelijkheid Contractuele aansprakelijkheid (gebouwen van derden) Brand (eigen gebouwen, andere gebouwen, inboedel) Annuleringsverzekering voor reizen Reisverzekeringen

28 28 VERZEKERING BOTEN Ethias uitsluitend vervoer

29 LO Rechts- bijstand BA Brand Objectieve Aansprak. B.A. Auto Bestuurders- aansprakelijk- heid REIZEN Alle risico’s

30 30 EXTRANET!

31 31 dank voor uw aandacht u was een fijn publiek

32 Meer weten: Prins-Bisschopssingel 73 3500 Hasselt 011 28 22 25 bart.hannes@ethias.be


Download ppt "1 VLAAMSE ROEILIGA vzw VERZEKERINGEN Bart Hannes23 oktober 2013."

Verwante presentaties


Ads door Google