De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Peuterspeelzaalbeleid Voorbereidende Vergadering 16 oktober 2007.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Peuterspeelzaalbeleid Voorbereidende Vergadering 16 oktober 2007."— Transcript van de presentatie:

1 Peuterspeelzaalbeleid Voorbereidende Vergadering 16 oktober 2007

2 Definitie peuterspeelzaalwerk bieden van speelgelegenheid kinderen van 2 tot 4 jaar max. 3,5 uur per dagdeel (meestal) twee dagdelen per week ongeveer 40 weken per jaar ontwikkeling bevorderen en samen spelen

3 Aanleiding Noodzaak tot opstellen kwaliteitsregels - Invoering Wet Kinderopvang - Verordening 1996 gehandhaafd tot moment vaststelling nieuw beleid Behoefte van SPL aan beleid om in te kunnen spelen op ontwikkelingen.

4 Werkwijze opstellen beleid Handreiking peuterspeelzaalbeleid VNG Notitie ‘Handreiking peuterspeelzaal- beleid Landerd’, opgesteld door SPL Samenwerking SPL – gemeente

5 Keuze ambitieniveau Landelijk beschreven ambitieniveaus: 0: spelen en ontmoeten 1: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren 2: spelen, ontmoeten, ontwikkelen, signaleren en ondersteunen Landerd: ambitieniveau 2

6 Relatie met andere terreinen Peuterspeelzaalbeleid staat niet op zichzelf: Jeugdbeleid Kinderopvang Jeugdgezondheidszorg Onderwijs Dus ook partner brede school

7 Omschrijving peuterspeelzaalwerk De peuterspeelzaal is een: Ontwikkelingsgerichte Preventieve Basisvoorziening voor kinderen van 2-4 jaar.

8 Ontwikkelingsstimulering en preventie Bieden van optimale ontwikkelingskansen en stimuleren van de brede ontwikkeling staat centraal Volgen van cognitieve, sociale, motorische en emotionele ontwikkeling

9 Ontwikkelingsstimulering en preventie Voorkomen en vroegtijdig signaleren van achterstanden d.m.v: - Peutervolgsysteem - Aandacht voor taalstimulering

10 Ontwikkelingsstimulering en preventie Peutervolgsysteem: Gehanteerd door kinderopvang, basisonderwijs en peuterspeelzaal Twee observatie- registratiemomenten Overdracht naar basisschool Structureel overleg met onderwijsveld en kinderopvang (regiegroep LOB) Overdrachtsbijeenkomsten en cursussen

11 Ontwikkelingsstimulering en preventie Huidige aandacht voor taalstimulering: Beperkte mogelijkheden om achterstanden te voorkomen en te verhelpen Bevorderen van voorlezen en taalontwikkeling d.m.v. Voortouw Opgezet in overleg met basisonderwijs, bibliotheek, consultatiebureaus en ko.

12 Ontwikkelingsstimulering en preventie Voorgestelde ontwikkeling: Huidige activiteiten vormen de basis Werkwijze/methodiek ontwikkelen om aan ieder kind hetzelfde (taal)aanbod te kunnen doen Vroegtijdiger signaleren van ontwikkelingsachterstanden en verbeteren

13 Ontwikkelingsstimulering en preventie Niet te verwarren met de term VVE zoals gehanteerd wordt door de rijksoverheid: Landerd is geen VVE-gemeente Specifieke programma’s om achterstanden te bestrijden Rijksmiddelen beschikbaar

14 Consequenties beleidsplan Groepsgrootte naar 16 peuters Invoering jaarlijkse kindbesprekingen Ontwikkeling methodiek voor taal- en ontwikkelingsstimulering

15 Financiën Genomen maatregelen a.g.v. bezuiniging: Verhoging ouderbijdrage met € 2,45 in plaats van € 1,00 Activiteitenbudget verlaagd van € 5.000 naar € 3.500 per jaar Budget voor projecten van € 2.000 per jaar geschrapt

16 Financiën Consequenties voorgesteld beleid: 16 peuters per groep: € 13.000 per jaar Jaarlijkse kindbespreking: € 1.300 per jaar Verhuizing naar brede school: PM Voorstel extra subsidie € 20.000

17 Verordening Gemeente stelt kwaliteitsregels: Modelverordening VNG gehanteerd Geen nieuwe verklaringen omtrent gedrag Normen speeloppervlak Controle door GGD

18 Subsidieovereenkomst 2008 Wijzigingen ten opzichte van subsidieovereenkomst 2003: Indexpercentage Beoordelingsverklaring

19 Einde


Download ppt "Peuterspeelzaalbeleid Voorbereidende Vergadering 16 oktober 2007."

Verwante presentaties


Ads door Google