De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Overheveling begeleiding van AWBZ naar WMO Janny Bakker-Klein Wethouder gemeente Huizen Lid VNG commissie Gezondheid en Welzijn 24 maart 2011.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Overheveling begeleiding van AWBZ naar WMO Janny Bakker-Klein Wethouder gemeente Huizen Lid VNG commissie Gezondheid en Welzijn 24 maart 2011."— Transcript van de presentatie:

1 Overheveling begeleiding van AWBZ naar WMO Janny Bakker-Klein Wethouder gemeente Huizen Lid VNG commissie Gezondheid en Welzijn 24 maart 2011

2

3 Omvang ombuigingsoperatie In totaal: 3 miljard euro voor begeleiding AWBZ (= ca. 175.000 mensen) Gehandicaptenzorg: 400 miljoen euro voor begeleiding AWBZ (= ca. 70.000 mensen)

4 WMO is geen AWBZ! Geen voorzieningenwet, maar participatiewet. Geen verzekerde rechten, maar compensatie!

5 Uitgangspunten WMO beleid (gemeente Huizen) Regie zoveel mogelijk bij de burger (vraagsturing). Eigen kracht centraal. Ondersteuning op alle levensdomeinen (gezondheid, sociale contacten, zinvolle dagbesteding, financiële situatie, zingeving). Inspirerende omgeving met goede basisvoorzieningen.

6

7

8 Bestuursakkoord Overheveling gaat onherroepelijk gepaard met een bezuiniging (naar verwachting 5% van het macro-budget). Fasering invoering = afhankelijk van politieke besluitvorming in den Haag. Verwachting: – 2013: nieuwe cliënten – 2014: cliënten die nu al begeleiding hebben

9 Kansen voor gemeenten Integrale aanpak wonen, welzijn en zorg. Meer regie bij de cliënt (gekantelde verordening). Meer mogelijkheden voor individueel maatwerk. Inbedding in locaal ondersteuningsnetwerk welzijn en zorg.

10 Zorgen van gemeenten Overheveling (inclusief 5% korting) kan alleen, als het rijk de overheveling niet ‘dicht regelt’. Effecten IQ maatregel zijn onvoldoende in beeld. Effecten van ‘stapeling’ van maatregelen voor bepaalde doelgroepen (onderkant arbeidsmarkt) zijn onvoldoende in beeld.

11 Inzet gemeenten bij bestuursakkoord Geen stringente regels vanuit het rijk, maar maximale beleidsvrijheid voor gemeenten. Minder verantwoordingsverplichtingen en minder toezicht vanuit het Rijk of door de inspectie. Controle van de budgetten (macrobudget en correcties) door Algemene Rekenkamer. Voldoende tijd voor invoering door gemeenten (o.a. werkbezoeken bij aanbieders AWBZ begeleiding).

12 Zorgen vanuit de sector (1) Doel van begeleiding van deze cliënten is niet participatie of bevorderen van sociale activiteiten, maar zorg. Vereist specifieke expertise en kennis van de doelgroep. Nu individueel recht. Straks niet meer. Aanbod van gemeenten staat onder druk, o.a. door bezuinigingen op sociale werkvoorziening. Continuïteit (bijv. max. 15 jaar aanbod) is er bij gemeenten niet. Hoe gaan gemeenten om met die kleine groepen (bijv. minder dan 10 visueel gehandicapten in een gemeente?)

13 Zorgen vanuit de sector (2) Veel zorgaanbieders zijn regionaal of bovenregionaal actief. Matcht niet met schaalgrootte gemeenten. Wat als een cliënt in een andere gemeente woont, kan hij zijn zorgaanbieder behouden? Overheveling zorgt ook voor een knip in AWBZ. Hebben cliënten daarvoor voldoende flexibiliteit? Continuïteit van zorg komt in gedrang. Hoe verloopt de inkoop? Bij iedere gemeente weer andere afspraken? Keuzevrijheid cliënten? Wordt dit niet beperkt als gemeenten niet alle aanbieders contracteren?

14 Kansen voor de sector Innovatie Nieuw aanbod (inzetten specifieke expertise) Minder afhankelijk van landelijke politiek (pakketmaatregelen AWBZ)

15 Samen optrekken? Gemeenten en instellingen staan voor dezelfde opdracht: ondersteuning en begeleiding van ‘kwetsbare’ burgers. Kwaliteit en continuïteit van noodzakelijke begeleiding dient op het individuele niveau gegarandeerd te worden. Instellingen hebben expertise die gemeenten hard nodig hebben. Gemeenten hebben ondersteuningsnetwerken waar instellingen hun voordeel mee kunnen doen.

16 Vragen en discussie!


Download ppt "Overheveling begeleiding van AWBZ naar WMO Janny Bakker-Klein Wethouder gemeente Huizen Lid VNG commissie Gezondheid en Welzijn 24 maart 2011."

Verwante presentaties


Ads door Google