De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELSTAND WOERDEN RAADSDISCUSSIE, 4 OKTOBER 2007. WELSTAND WOERDEN VASTGESTELD JUNI 2004.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELSTAND WOERDEN RAADSDISCUSSIE, 4 OKTOBER 2007. WELSTAND WOERDEN VASTGESTELD JUNI 2004."— Transcript van de presentatie:

1 WELSTAND WOERDEN RAADSDISCUSSIE, 4 OKTOBER 2007

2 WELSTAND WOERDEN VASTGESTELD JUNI 2004

3 Opmerkingen naar aanleiding nota 2004 400 pagina’s…. onoverzichtelijk en te dik moeilijk te lezen, raadplegen geen sinecure veelheid aan regels draagt niet bij tot transparantie te veel regels, zaken die niet terzake doen verwijderen sneltoetscriteria gelijk voor hele gemeente geen groeimodel beperkt budget is de welstands-commissie nog wel nodig? einde black box?! WELSTAND WOERDEN VASTGESTELD JUNI 2004

4 Drie amendementen nokverhogingen  aangenomen agrarische bebouwing  verworpen dakkapellenbeleid  aangenomen Eén motie zorgdragen dat volgende versie dunner is en minder regels bevat  aangenomen WELSTAND WOERDEN VASTGESTELD JUNI 2004

5 Huidige stand van zaken ervaringen actueel sneltoetscriteria dakkapellenbeleid reclamebeleid WELSTAND WOERDEN STAND VAN ZAKEN

6 Gewenste nota meer actueel dunner klantvriendelijker werkbaarder ruimer beter leesbaar (dan de huidige welstandsnota) WELSTAND WOERDEN UITGANGSPUNTEN

7 Begrijpelijk (1) Een leesbare welstandsnota: kort en krachtig begrijpelijke taal met gebruik van foto’s het aanzicht van wijken en objecten helder omschrijven begrijpelijk aangeven waarop wordt getoetst Zonder omhaal aangeven wat van belang is. WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

8 Begrijpelijk (2) De huidige nota is niet gericht op de beleving van de burger. Niemand woont in ‘een woongebied met traditionele stroken- en blokverkaveling, type W1.2’. Normale mensen wonen in het Schilderskwartier (of ergens anders natuurlijk). WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

9

10 Begrijpelijk (3) Criteria in de huidige nota zijn vaak moeilijk geformuleerd en bieden weinig mogelijkheden: ‘bouwmassa qua vorm, maat, schaal en geleding aansluiten bij de belendende bouwmassa/massaopbouw’, ‘toegepast zijn langwerpige en blokvormige bouwmassa’s’ en ‘ in het gebied is een bouwhoogte van 2 bouwlagen met kap toegepast’. Bedoeld wordt: ‘woonhuizen bestaan uit twee lagen met kap’ en ‘bij wijzigingen aansluiten op het bestaande stedenbouwkundige patroon met woningrijen langs rechte straten’. Aan deze hoofdregel moet je je houden. WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

11 Ruimer (1) Het kader voor de welstandsnota is het afwegen van de gevolgen voor de openbare ruimte (publiek belang) en de mogelijkheden voor de aanvrager (particulier belang). De huidige nota wordt als te beperkend ervaren. De wens bestaat de aanvrager meer vrijheid te geven en daarbij duidelijke richtlijnen mee te geven. Voorgesteld wordt de bandbreedte binnen de criteria te vergroten. WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

12 Ruimer (2) De huidige nota stelt bijvoorbeeld: ‘aansluiten bij kleur- en materiaalgebruik binnen bouwblok of cluster van seriematige vrijstaande of twee-onder-een-kap woningen’, waarbij wordt aangetekend dat de gevels van baksteen in aardtinten zijn en de kozijnen van hout. Ruimer is bijvoorbeeld: ‘materiaal- en kleurgebruik is terughoudend en zonder grote contrasten met belendingen’, waarbij zonodig kan worden aangetekend dat de gevels van baksteen zijn. WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

13

14 Beter werkbaar (1) De huidige welstandsnota is geschreven volgens een methodiek, die lijkt op het bestemmingsplan. Alles staat er wel in, maar het is moeilijk te vinden en te vaak streng. Voorgesteld wordt een opzet met beschrijvingen en criteria op tegenover elkaar liggende pagina’s. Per gebied of object is er zo steeds een dubbel A4. Via een straatnaamregister en gebiedsvermeldingen is makkelijk op te zoeken welk deel van de nota van toepassing is. De sneltoetscriteria worden sterk vereenvoudigd. WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

15 Beter werkbaar (2) De opbouw van de criteria en beschrijvingen: beschrijving waardebepaling en ontwikkeling verwijzing naar mogelijk aanvullend beleid welstandsniveau met uitleg hoofdlijnen toetsing criteria - ligging - massa - architectonische uitwerking - kleur en materiaal WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

16 Klantvriendelijk Een welstandsnota moet uit te leggen zijn en gebruikers op weg helpen. In dit verband is het goed niet de nadruk te leggen op wat verboden is. Een zin als ‘geen geprefabriceerde betonschuren’ roept wrevel op. Het is goed zoveel mogelijk te omschrijven wat wel de bedoeling is, bijvoorbeeld ‘bijgebouwen uitvoeren in metselwerk, met houten beschot of materialen met een vergelijkbaar uiterlijk’. WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

17 Effectief inkorten Voorgesteld wordt de welstandsnota effectief in te korten: een korte inleiding met leeswijzer de algemene welstandscriteria gebieden en objecten vereenvoudigen beschrijving en criteria op tegenoverliggende pagina’s sneltoetscriteria kort en krachtig En daarnaast: straatnaamregister om snel te kunnen zoeken actualiseren met nieuwe gebieden en verwerken beleid WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

18 Kort samengevat De voorgestelde nieuwe opzet van de welstandsnota: veel dunner en eenvoudiger van opzet beter leesbaar en overzichtelijker meer positieve toon en vaak ruimere mogelijkheden een effectievere welstandsbeoordeling WELSTAND WOERDEN EEN NIEUWE OPZET

19 Architectenwerk Twan Jütte, oktober 2007


Download ppt "WELSTAND WOERDEN RAADSDISCUSSIE, 4 OKTOBER 2007. WELSTAND WOERDEN VASTGESTELD JUNI 2004."

Verwante presentaties


Ads door Google