De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welstand op maat “beschermen wat moet, vrijlaten wat kan”

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welstand op maat “beschermen wat moet, vrijlaten wat kan”"— Transcript van de presentatie:

1 Welstand op maat “beschermen wat moet, vrijlaten wat kan”

2 Programma • 19.30–20.00: Presentatie “Wat is welstand en waarom willen we het anders?” • 20.00–20.15: Vragen n.a.v. presentatie • 20.15-20.25: Pauze • 20.25-21.40: In groepjes aan de slag met de welstandskaarten • 21.40-21.55: Gezamenlijk de resultaten presenteren en bespreken • 21.55-22.00: Afsluiting door wethouder Hans Adriani

3 Inhoud presentatie • Wat is welstand en wanneer krijgt u ermee te maken? • Waarom wordt welstand anders? • Basisprincipes en algemene richtlijnen • Vertaling in welstandsniveaus • Welstandsregels in uw wijk Doorslag

4 Wat zijn welstandsregels? • Regels over de minimale kwaliteit van een gebouwontwerp. • Een ontwerp voldoet aan “welstand” als: A.Het ontwerp van het gebouw zelf voldoende is. B.Het ontwerp van het gebouw voldoende past in de directe omgeving.

5 Wanneer speelt welstand? 1.U gaat iets bouwen 2.U heeft een vergunning nodig 3.Door uw bouwactiviteit verandert de buitenkant 4.Uw bouwsel blijft langer dan 5 jaar in stand (10) 5.Uw gemeente heeft welstandregels • Uitzondering: U maakt iets dat naar algemene maatstaven “te lelijk” is (exces)

6 Voorbeeld exces We schrijven aan om het exces ongedaan te maken.

7 Vergunningsvrij bouwen (1)

8 Vergunningsvrij bouwen (2) Basisprincipe: Vergunning verplicht als bouwwerk zichtbaar is vanuit de openbare ruimte (vanwege welstand)

9 Toets bouwaanvraag Wij toetsen uw bouwaanvraag aan: 1) Wat mag u bouwen? Bestemmingsplan: max. oppervlakte, hoogte, afstanden tot perceelsgrens en gebruiksmogelijkheden. 2) Wat zijn de bouwtechnische eisen? Bouwbesluit: Veiligheid (constructie, brand), Gezondheid (ventilatie, geluid, daglicht), Bruikbaarheid (afmetingen, aanwezigheid), Energiezuinigheid (isolatie, installaties). 3) Hoe mag het eruit zien? Welstandsregels

10 Waarom welstandsregels? 1.De kwaliteit van de openbare ruimte is een algemeen belang (bewoners, gebruikers, voorbijgangers…) 2.De gemeente behartigt dit algemene belang van ruimtelijke kwaliteit o.a. door welstandsregels 3.Bouwwerken zijn beeldbepalend voor de beleving en waardering van ieders dagelijkse werk- en leefomgeving 4.Er moet een redelijk evenwicht zijn tussen individuele vrijheden en dit algemene belang. 5.We zoeken naar algemene, breed gedragen regels voor wat ruimtelijke kwaliteit is.

11 Wat is ruimtelijke kwaliteit?

12

13

14

15 Regels over “smaak”???

16 Waarom nieuwe regels? 1) Trend: welstand is op rijksniveau en lokaal al langer onderwerp van discussie en deregulering. 2) Behoefte: Ook in Nieuwegein behoefte aan vereenvoudiging van regels en werkwijze. 3) Toetsproces sneller en goedkoper. 4) Imagoverbetering: • Herkenbare basisprincipes van architectuur (draagvlak). • Mening vragen van bewoners (participatie). • Beschermen wat moet, vrijlaten wat kan (begrip) • Niet “betuttelen” maar inspireren en stimuleren

17 Basisprincipes van architectuur • Net als andere vormen van cultuur is architectuur een afspiegeling van een tijdsbeeld/stijlperiode. • Na verloop van tijd krijgt die architectuur ook als zodanig herkenning en waardering. • De kwaliteit en herkenbaarheid van architectuur volgt uit de manier waarop invulling is gegeven aan de “zes basisprincipes van architectuur”. • Afhankelijk van het welstandsniveau dat we gaan toekennen, zijn de basisprincipes wel of niet van toepassing.

18 Basisprincipes en welstandsniveaus

19

20 Nieuwe regels in Doorslag Analysekaart: • Wat voor soort gebouwen zijn er (woningen, kantoren, winkels, publieke gebouwen)? • Welke herkenbare bouwstijlen zijn aanwezig? • Wat zijn de blikvangers/beeldbepalende gebouwen? • Wat zijn de hoofdroutes en knooppunten? • Zijn er belangrijke zichtlocaties?

21 Nieuwe regels in Doorslag Welstandsniveaukaart: Factoren die waardetoekenning bepalen: 1.Uw eigen beleving 2.Cultuurhistorische waarde (monument) 3.Karakteristieke waarde (voor een bouwstijl/bouwperiode) 4.Schaarsheid (is de bouwstijl veel/weinig vertegenwoordigd in Nieuwegein/Nederland) 5.Invloed op de openbare ruimte 6.Beeldbepalend element 7.Hoofdroute, wijkwegen of binnenerven

22 Nieuwe regels in Doorslag Welstandsniveaukaart: • Welke afwijkingen heeft u gevonden in de analyse? • Welke gebieden/objecten heeft u welstandsniveau streng gegeven en waarom? • Welke gebieden/objecten heeft u welstandsniveau vrij gegeven en waarom? • Wat vind u van de opzet van deze avond en heeft u suggesties voor het vervolg?

23 Nieuwe regels in Doorslag Terugkoppeling vanuit de groepjes: 1.Welke afwijkingen heeft u gevonden in de analyse? 2.Welke gebieden/objecten heeft u welstandsniveau streng gegeven en waarom? 3.Welke gebieden/objecten heeft u welstandsniveau vrij gegeven en waarom? 4.Wat vind u van de opzet van deze avond en heeft u suggesties voor het vervolg? VRIJ NORMAAL BIJZONDER STRENG

24 Vragen/opmerkingen?

25 Welstand op maat “beschermen wat moet, vrijlaten wat kan”

26 Basisprincipe 1 Vorm, functie en constructie 1.De verschijningsvorm moet een logische relatie hebben met de functie. 2.Het constructieprincipe is in logische verhoudingen af te leiden uit de verschijningsvorm. Goed vs Fout

27 Basisprincipe 2 Relatie tussen gebouw en omgeving (object en context) 1.De hoofdvorm en de uitstraling moeten passen bij de directe omgeving en de aanwezige hoofdgebouwen. 2.De grens tussen openbaar en privé moet duidelijk herkenbaar zijn. Goed vs Fout

28 Basisprincipe 3 Helderheid en complexiteit van de compositie 1.De symmetrie, ritmiek, schaal en samenhang in de compositie van de gebouwelementen zijn helder, rustig en logisch. 2.Een gebouw heeft voldoende uitdagende elementen om interessant en boeiend te zijn. Goed vs Fout

29 Basisprincipe 4 Associaties met de bouw- of stijlperiode 1.Waardevolle kenmerken van een bepaalde bouw- of stijlperiode moeten behouden. 2.Nieuw- en verbouw mag verwijzen naar een eerdere stijlperiode maar moet eigentijds zijn en geen imitatie. Goed vs Fout

30

31 Basisprincipe 5 Schaal en maatverhoudingen 1.De gevelvlakken worden nader ingevuld in een juiste schaal- en maatverhouding. 2.Gevelopeningen zijn logisch gepositioneerd in het gevelvlak en versterken de ruimtelijke werking Goed vs Fout

32 Basisprincipe 6 Afwerking: materiaal, kleur en details 1.Materialen en kleuren passen bij het architectonische ontwerp, de aard en ontstaansperiode van het gebouw en de directe omgeving. 2.Overgangen en randafwerkingen zijn zorgvuldig gedetailleerd. Goed vs Fout


Download ppt "Welstand op maat “beschermen wat moet, vrijlaten wat kan”"

Verwante presentaties


Ads door Google