De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Grondwateronderzoek Schilderskwartier Informatieavond Schilderskwartier 30 juni 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Grondwateronderzoek Schilderskwartier Informatieavond Schilderskwartier 30 juni 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Grondwateronderzoek Schilderskwartier Informatieavond Schilderskwartier 30 juni 2010

2 Programma Aanleiding Stand van zaken Uitgevoerde onderzoek Bepaling risicogebied Onderzoek oplossingsrichtingen Vragen over onderzoek? Veel gestelde vragen Hoe verder na vanavond? Vragen?

3 Aanleiding ’94/’95:bodemsanering Leidsestraatweg 124-132 ’96:meerdere (geohydrologische) onderzoeken vanaf ’96:monitoring grondwaterstanden ’07:funderingsinspectie vanaf ’08:grondwaterzorgplicht gemeente

4 Stand van zaken (1) Paalkoppen staan in ieder geval op 4 adressen droog. Binnen onderzoek is géén paalrot geconstateerd (huidig onderzoek om paalrot in toekomst te voorkomen). Begrenzing risicogebied bepaald. Oplossingsrichtingen onderzocht.

5 Onderzoeksgebied Stand van zaken (2)

6 Veel gestelde vragen (1) Wie draagt de kosten voor oplossen probleem? Wie is aansprakelijk? Dat is op dit moment niet bekend. Kan dus geen uitspraak over gedaan worden. Wel gezamenlijk tot een oplossing komen.

7 Veel gestelde vragen (2) Wat zijn de oorzaken van de lage grondwaterstand? Voor Schilderskwartier met name 3 oorzaken te noemen voor lage grond- waterstand: Aanleg van wijk. Drinkwaterwinning ten noorden van wijk. Verlaging polderpeil nabijgelegen ge- bieden.

8 Veel gestelde vragen (3) Wordt er gecompenseerd voor waarde- daling van woningen? Nee, er wordt niet gecompenseerd. Gezamenlijk zoeken naar een structurele oplossing. Exact bedrag van waardedaling moeilijk te bepalen. Als bedrag bekend is, is niet bekend wie dat moet compenseren.

9 Veel gestelde vragen (4) Wie is verantwoordelijk voor de grondwaterstand? In stedelijk gebied is niemand verant- woordelijk voor de grondwaterstand. Wel zijn er verschillende partijen die invloed kunnen uitoefenen op de grondwaterstand.

10 Veel gestelde vragen (5) Wie controleert de voorwaarden uit de vergunning voor de drinkwater- onttrekking? De provincie Utrecht. Volgens de provincie voldoet drinkwaterbedrijf Oasen aan alle vergunningsvoorschriften.

11 Veel gestelde vragen (6) Hoe kan met stelligheid worden beweerd dat er geen paalrot is geconstateerd? Bij ons huis is geen onderzoek uitgevoerd. De constatering dat er geen paalrot is aangetroffen geldt voor de 4 uitgevoerde funderingsinspecties. Om dit voor de wijk zeker te weten moet per woning een inspectie plaatsvinden.

12 Veel gestelde vragen (7) Is het risicogebied nader te omschrijven? Ja, maar we maken het in het openbaar niet concreter dan het zuidwestelijke deel van de wijk. Reden: in het belang van woningeige- naren wordt dit niet openbaar gemaakt. Alle eigenaren zijn natuurlijk wel op de hoogte gesteld.

13 Veel gestelde vragen (8) Is de gemeente verplicht grondwater- standen door te geven aan initiatief- nemers voor nieuwbouw? Nee, dit is geen verplichting. Indien door initiatiefnemers grondwa- terstanden worden opgevraagd, wor- den deze gegevens door gemeente (voor zover mogelijk) wel aangeleverd.

14 Hoe verder na vanavond? Verslag en presentatie wordt op site van gemeente gezet. E-mailgroep ontvangt verslag per mail (meldt u aan!). Dit najaar wordt (indien mogelijk) voorkeursoplossing bekend gemaakt (laagste maatschappelijke kosten). In later stadium moet er duidelijkheid over verdeling van kosten komen.

15 Vragen? Droogstand risicogebied klei/veen zand Grondwater - stand


Download ppt "Grondwateronderzoek Schilderskwartier Informatieavond Schilderskwartier 30 juni 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google