De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Wonen in het landelijk gebied Informatieavond, 26 april 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Wonen in het landelijk gebied Informatieavond, 26 april 2012."— Transcript van de presentatie:

1 1 Wonen in het landelijk gebied Informatieavond, 26 april 2012

2 218 september 2014 Inhoud 1. Wat is de ruimte voor ruimte regeling? 2. Het “project” verspreid liggend glas 3. Wat is een ‘woon/ bouwrecht’? 4. Waar kan ik bouwen? 5. Hoe krijg ik zo’n woon/ bouwrecht? 6. Nu heb ik zo’n woonrecht – en dan? 7. Vragen?

3 318 september 2014 Wat is de ruimte voor ruimte regeling? Een provinciale regeling die het mogelijk maakt om woningen te bouwen buiten de rode contour, om met de opbrengsten de sanering van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen en kassen te kunnen betalen. De rode contouren vormen de maximale ruimtelijke begrenzing van het stedelijk gebied. Buiten de rode contouren mag dus niet nieuw gebouwd worden voor wonen of werken.

4 418 september 2014 Het project Verspreid liggend glas

5 518 september 2014 Geen standaard, maar met als basis Ruimte voor Ruimte Projectmatige aanpak zorgt dat laatste saneringen kunnen plaatsvinden Mogelijkheden om het landschap echt ‘mooier’ te maken door niet terug te bouwen op locatie Afkoop sanering, waarbij gemeente woon-/bouwrechten verkrijgt Verspreid liggend glas: 2e fase +

6 618 september 2014 Wat is een woon/ bouwrecht? ‘het recht om een woning te bouwen buiten de rode contour’ op basis van sanering van bedrijfsopstallen compensatiewoning uit ruimte voor ruimte regeling zonder locatietoekenning & in te zetten binnen de Provincie 

7 718 september 2014 Waar kan ik bouwen?

8 818 september 2014 Waar kan ik bouwen?

9 918 september 2014 Ruimtelijke randvoorwaarden Grenzend aan de rode contour Niet grenzend aan de rode contour Aanvullende ruimtelijke randvoorwaarden vanuit betreffende gemeente

10 1018 september 2014 Ruimtelijke randvoorwaarden grenzend aan de rode contour De locatie doet geen onevenredige afbreuk aan het landschap; Er wordt geen afbreuk gedaan aan een karakteristieke stedenbouwkundige opzet, zoals een lintbebouwing. De bouwlocatie grenst aan andere erven met woningen; De locatie wordt niet van de rode contour gescheiden door een weg, waterloop, spoorlijn of anderszins; De kavel mag niet groter zijn dan 1.000 m2.

11 1118 september 2014 Ruimtelijke randvoorwaarden niet grenzend aan de rode contour De locatie doet geen onevenredige afbreuk aan het landschap; Er wordt min 1.000 m2 ongewenst grondgebruik (verrommeling) opgeheven; De nieuwe kavel mag niet groter zijn dan 600 m2; De nieuwe locatie grenst aan andere aanwezige woon- of agrarische bedrijfspercelen en vormt hiermee een cluster. Een woonrecht kan ook gebruikt worden om een schuur behorende bij een woonboerderij (voormalig agrarisch bedrijf) te verbouwen tot een woning. Deze bebouwing moet cultuurhistorische en/of ruimtelijke kwaliteit hebben.

12 1218 september 2014 Aanvullende randvoorwaarden Gemeente Leidschendam-Voorburg De regels voor de woonbestemming uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied gelden voor de nieuwe woonbestemmingen, zoals: De grondoppervlakte van de woning is max 150 m2; De inhoud inclusief aan en bijgebouwen is max 650 m3; De architectonische karakteristieken dienen te voldoen aan de welstandseisen zoals toegelicht in de ruimtelijke kwaliteitsparagraaf uit het bestemmingsplan Landelijk Gebied; Het hobbymatig houden van maximaal 4 paarden.

13 1318 september 2014 Hoe krijg ik zo’n woon/ bouwrecht? Wie komen hiervoor in aanmerking? Wat is de procedure? Belangstellingenregistratie, waar? Geregistreerd en wat dan? Planning en termijnen!

14 1418 september 2014 Nu heb ik zo’n woonrecht – en dan? Locatiekeuze Planologische- en/of vergunningsprocedure

15 15 Bedankt voor uw aandacht! Informatieavond, 26 april 2012


Download ppt "1 Wonen in het landelijk gebied Informatieavond, 26 april 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google