De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom op de informatieavond Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, locatiedirecteur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom op de informatieavond Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, locatiedirecteur."— Transcript van de presentatie:

1

2 Welkom op de informatieavond Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, locatiedirecteur

3 WelkomWelkom

4 Programma voor deze avond De avond is in twee delen: Eerste deel: ouders en kinderen apart van elkaar, - kinderen volgen een talentklas - ouders krijgen informatie Tweede deel: ouders gaan kijken bij de kinderen die een tweede talentklas volgen, aansluitend kunt u samen naar huis.

5

6

7

8

9

10 Algemene begrippen VMBO: voorbereidend middelbaar beroeps onderwijs. MAVO: middelbaar algemeen vormend onderwijs. Leerwegen VMBO: 4 niveaus - basisberoepsgerichte leerweg - kaderberoepsgerichte leerweg - gemengde leerweg - theoretische leerweg

11 Voortgezet onderwijs in Nederland 6 5 4 3 2 VwoHavoTL/GL KBL KBLBBLPro dak

12 Het Hooghuis locatie Stadion De enige school in Oss voor de gemengde én theoretische leerweg Heeft als doelgroep vmbo-theoretisch, dit is daarmee tevens onze specialiteit. Maakt werk van talentontdekking en beroepsoriëntatie. Is de school voor vmbo-t plus! 7 theorievakken. Iedere leerling volgt een praktijkvak (achtste vak)

13 Dakpanklas Dakpanklas T/K. Dit is een brugklas voor leerlingen waarbij er twijfel is tussen de theoretische leerweg en kaderberoepsgerichte leerweg.  Volgen het theoretische leerweg-programma  Maken kennis met zowel locatie Zuid als locatie Stadion.  Alleen in leerjaar 1.  Docenten van Stadion en Zuid geven les.  Aanmelding via locatie Stadion.

14 Aanmelding 9 en 10 maart is er een gezamenlijk aanmelding van de scholen in Oss. Voor Stadion een vmbo-theoretisch advies of een vmbo-kader advies aangevuld met een 2 e advies tl Toelatingscommissie beoordeelt iedere aanmelding apart. Leerlingen krijgen na aanmelding een screening (voor hen die dit nog niet hebben gedaan). Alle aangemelde en geschikte leerlingen die 1 e voorkeur hebben voor Stadion, worden geplaatst.

15 Het Hooghuis locatie Stadion Maakt werk van talentontdekking en beroepsoriëntatie. Wie ben ik? Wat wil ik later worden? Wat heb ik daarvoor nodig?

16 Wat zijn onze uitgangspunten Kennis en talentontwikkeling en brede beroepsoriëntatie. Ontwikkeling van uw kind! Contact leerling-docent is basis. Onderwijs in balans. Begeleiding vanuit de eigen groep. Goede resultaten. Goede organisatie. Prettige schooltijd.

17 Tijd voor Kennis Vakken: Nederlands, Engels, Duits, wiskunde, lich.oef., muziek, drama, tekenen. Leergebieden: mens en maatschappij; natuur en gezondheid; natuur en techniek Projecten en andere vormen: talentklassen, taal en rekenen, rt, mentorles

18 Tijd voor Kennis Het behalen van een diploma dat waarde heeft: - vervolg naar HAVO - niveau 4 MBO Gedegen vakonderwijs door bevoegde docenten. 80% van de tijd op school wordt besteed aan kennisonderwijs.

19

20


Download ppt "Welkom op de informatieavond Het Hooghuis Stadion Jan van Vucht, locatiedirecteur."

Verwante presentaties


Ads door Google