De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOLG: kosten in beeld van multiprobleemgezinnen & Triage 6 maart 2014 Peter Cuyvers, projectadviseur Carole van de Logt, projectleider.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOLG: kosten in beeld van multiprobleemgezinnen & Triage 6 maart 2014 Peter Cuyvers, projectadviseur Carole van de Logt, projectleider."— Transcript van de presentatie:

1 VOLG: kosten in beeld van multiprobleemgezinnen & Triage 6 maart 2014 Peter Cuyvers, projectadviseur Carole van de Logt, projectleider

2 VOLG (Volledig Ontschotte Lokale Gezinsondersteuning ) VOLG is een meetinstrument om de kosten van multi probleem gezinnen in beeld te brengen Meten = weten!?

3 Doelen 1.Breng in kaart wat een (multiprobleem)gezin aan budget heeft gekost in het afgelopen jaar. 2.Maak – zo mogelijk, geholpen door Sneldiagnostiek (Triage) samen met dat gezin een integraal plan 3.Voer dat plan uit samen met alle instellingen met zoveel mogelijk ‘eigen regie’ van gezin ism professionals 4.Breng na een half jaar opnieuw de kosten in kaart ….en streef daarbij gezamenlijk naar een reductie van minimaal 25% over alle gezinnen in de pilot gezamenlijk

4 Samenwerkingspartners Zorgaanbieders (o.a. TriviumLindenhof, MEE, Yulius, ’s HeerenLoo, Rivas, Careyn) Zorgkantoor regio Zuid Holland Zuid CJG coördinatoren etc. Bureau Jeugdzorg

5 VOLG: waarom? Kostenverdeling op basis landelijke Stapelingsmonitor VNG

6 Overzichtstabel gezinnen Krispijn (ZORGkosten) OverallDBC YuliusTriviumWaardenlandMEEJeugdzorg Overall Totaal 11 9.298 4.108 3.802 1.388 12 186.406 9.608 160.836 15.963 13 13.183 7.442 2.356 3.385 14 22.323 21.732 591 15 4.955 4.238 717 16 183.699 4.506 177.438 1.755 17 3.535 944 2.591 18 160.815 18.442 142.227 146 19 110.759 108.331 1.247 1.181 20 23.210 9.340 13.870 21 21.536 11.758 9.778 22 71.286 20.877 38.507 7.178 4.724 23 - 24 218.282 14.749 198.212 5.321 25 26.673 262 4.587 11.183 10.641 26 10.075 4.754 5.321 27 3.579 28 26.449 12.652 13.797 29 3.362 Overall Totaal 1.099.425 214.555 350.910 460.437 21.457 57.061 Gemiddeld per gezin 57.864 11.292 18.469 24.234 1.129 3.003

7 Kernpunten Gemiddelde ZORGkosten plm 60.000, kosten W&I gemiddeld minimaal 20.000 per gezin nog toe te voegen 20 % duurste gezinnen gemiddeld 170.000 (range 110k tot 218k) Projectie Dordrecht plm 500 mpg-gezinnen (3%): 30 miljoen, waarvan 100 gezinnen plm 15 miljoen

8 VOLG in stappen 1.Selectie van gezinnen in overleg met hulpverleners (diverse procedures mogelijk) 2. Gezinnen geven toestemming voor uitvraag (formulier via hulpverlener) 100 procent akkoord 3.Instellingen ontvangen uitvraag financiele gegevens 100 procent medewerking aan pilot, geen technische problemen (na oefenfase) 4. Analyse gegevens harmonisatie verschillende indelingen tot standaardformat 5. Gezinstabellen beschikbaar voor TRIAGE (en gezin zelf) (alleen beschikbaar voor coordinerend hulpverlener) 6.Overzichtstabellen beschikbaar voor coordinatie/beleid (zie tabel, analyses mogelijk over meer gezinnen) 7.Opstellen Gezinsplan (max 75% historische kosten, basis convenant) NB: verkorting doorlooptijd mogelijk via bv ‘standaardisering’ van toestemming en format uitvraag

9 Na meting naar triage voor 1G1B1P 1 Gezin 6 budgetten1 Budget 6 diagnoses TRIAGE 6 plannen1 Plan

10 Triage: ONTSCHOTTEN Instrument om expertise GGZ, LVB, Systeemwerk,Juridisch kader, Jeugdzorg integraal te benutten In essentie gaat het over nemen van beslissingen! Zo snel mogelijk inschatten van situatie (analyse); Beoordeling van de intensiteit van ondersteuning die nodig is voor de jeugdige en het gezin(weging); Met jeugdige en gezin en deskundige professionals; Prioriteiten stellen in ondersteuning (routeren)

11 Triage: EFFECT Sneller, slimmer en slanker gebruik maken van expertise Ondersteunen van professionals in maken van afwegingen Meenemen van gezinnen in maken van afwegingen Transparantie in besluiten Samenwerking bevorderen met gezinnen

12 VERVOLG PILOT Effectmeting na 6, 12, etc. maanden via herhaalde kostenuitvraag Structurele feedback jongere/gezin over ontwikkeling eigen situatie, inhoudelijke effecten steun


Download ppt "VOLG: kosten in beeld van multiprobleemgezinnen & Triage 6 maart 2014 Peter Cuyvers, projectadviseur Carole van de Logt, projectleider."

Verwante presentaties


Ads door Google