De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorstelling PISAD ROTARY Geraardsbergen - Oudenburg Evelyn Branswijk Drugbegeleider PISAD Regio Geraardsbergen - Lierde.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorstelling PISAD ROTARY Geraardsbergen - Oudenburg Evelyn Branswijk Drugbegeleider PISAD Regio Geraardsbergen - Lierde."— Transcript van de presentatie:

1 Voorstelling PISAD ROTARY Geraardsbergen - Oudenburg Evelyn Branswijk Drugbegeleider PISAD Regio Geraardsbergen - Lierde

2 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be

3 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Organogram PISAD

4 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Werkingsgebied PISAD Gerechtelijk arrondissement Oudenaarde Oudenaarde, Kluisbergen, Kruishoutem, Maarkedal, Wortegem-Petegem, Zingem, Zottegem, Herzele, Sint-Lievens-Houtem, Ronse, Geraardsbergen, Lierde, Brakel, Horebeke, Zwalm Gerechtelijk arrondissement Dendermonde Denderleeuw, Haaltert, Ninove Gerechtelijk arrondissement Gent Gavere Gerechtelijk arrondissement Brussel Liedekerke

5 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Missie PISAD – Convenanten 15 juni 1999 Samen met de lokale besturen en andere actoren bijdragen tot het onder controle krijgen van het gebruik van legale en illegale drugs tot het voorkomen van misbruik en/of het stoppen van gebruik.

6 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Doelstelling PISAD De drugproblematiek onder schoolgaande jongeren en( jong)volwassenen onder controle krijgen, misbruik te voorkomen en / of het gebruik te stoppen Om dit te bereiken wordt het druggebruik in een zo vroeg mogelijk stadium gesignaleerd en begeleid.

7 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Takenpakket Preventie Vroegdetectie –interventie & Hulpverlening Beleidsondersteunend

8 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Model of good practice PISAD situeert zich op onderstaande 3 niveaus:  Wetenschappelijke onderbouwing  Procesevaluatie  Effectevaluatie

9 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Wetenschappelijke onderbouwing Gehanteerde strategieën worden getoetst aan wetenschappelijke literatuur (evidence based guidelines). Geheel en de samenhang van het project wordt onderzocht als een voorbeeld van gemeenschapsgericht (‘community-based’) en integraal werken.

10 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be

11 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Operationele verdeling PISAD Primaire preventie  Universele (algemene) preventie: voor alle leerlingen en focus op normatieve educatie en weerbaarheidsvaardigheden.  Gerichte (specifieke) preventie: voor leerlingen met een verhoogd risico om problemen met druggebruik te ontwikkelen. Secundaire preventie  Vroegdectectie/vroeginterventie/Begeleiding- hulpverlening  Case-managemement  Substitutiebehandeling

12 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Primaire preventie

13 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Primaire preventie Bijsturen methodiek Stimulatie doelgroep Beoordelen aanvraag Informeren Voorbereiden infosessie Analyseren & Meten (Voormeting) Uitvoeren infosessie Programma-evaluatie (Nameting) EFFECTEVALUATIE Pre-Post onderzoeksopzet

14 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Goed overzicht, prima gebracht! Aangenaam gebracht. Boordevol realistische info! Zeer goed, veel kunnen leren! Goed dat dit voor ons gedaan wordt. Op een afwisselende en plezante manier gepresenteerd. PROCESEVALUATIE

15 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Preventiematrix PISAD

16 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Stappenplan schoolreglement Eerste pijler: Preventie  Ontwikkeling van een drugbeleid  Integratie van PISAD/drugplan in het schoolreglement  Vorming en trainingsessies voor kinderen/jongeren/jongvolwassenen 0-6 jaar 6-12 jaar 12-18 jaar 18-25 jaar  Vorming en trainingsessies voor ouders en directe omgeving van kinderen/jongeren

17 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Stappenplan schoolreglement Tweede pijler: Interventie  Duidelijke houding tav druggebruik  Duidelijke strategie Wat gebeurt er bij een vermoeden van druggebruik? Wat gebeurt er bij vaststelling van druggebruik? Wat gebeurt er bij dealen? Welke sancties worden genomen? Wie wordt er bij betrokken?

18 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Aanmelding via school minderjarigen (1) Openen dossier Bij druggebruik Doorverwijzing Bij andere problematiek (Vermoeden) druggebruik & -bezit op school Pedagogisch project school Coöperatie jongere Werkt mee  2de kans Non-coöperatie jongere Signalering naar PISAD 1

19 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Aanmelding via school minderjarigen (2) Coöperatie jongere Werkt mee  2de kans Openen dossier Bij druggebruik Signalering naar PISAD Doorverwijzing Bij andere problematiek (Vermoeden) druggebruik & -bezit op school Pedagogisch project school Non-coöperatie jongere Politiediensten starten onderzoek PV gaat naar het parket Jeugdrechter: OTS School meldt aan bij politiediensten 3 2 Rapportage naar school -Waarschuwings- brief -Herinnering aan de wet Doorverwijzing naar Vorming (Therapie) 4 4

20 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Therapeutische begeleiding PISAD Klinische psychologie Ontwikkelingspsychologie Gezondheidspsychologie Gedragstherapie Systeemtherapie Criminologie Contextuele therapie Motivationele therapie Slaaptherapie Verslavingsartsen Verslavingszorg Hypnotherapie Psycho-analyse Know-how PISAD Multi- disciplinair

21 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Secundaire preventie 3-jaarlijkse bevraging afgesloten dossiers SIGNALERING OPENEN DOSSIER INTAKE Opstart actieve begeleiding Tussentijdse evaluatie Terugval- preventie Afronden actieve begeleiding Afronden dossier Recidive Nameting Follow-up meting na 6 maand Opvolging Follow-up meting na 3 jaar Voormeting

22 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Begeleiding Ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving Ondersteuning van de cliënt en zijn omgeving Op bureel Op bureel Huisbezoek Huisbezoek Schoolbezoek Schoolbezoek

23 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Medische interventies Werken met verslavingsartsen:  het geven van voorlichting aan cliënten en/of het cliëntsysteem over druggebruik en gezondheidsrisico's;  een medische ondersteuning uitoefenen in individuele dossiers (verlenen van medicatie, ter beschikking stellen van methadon,...);  het uitvoeren van urinecontroles met rechtstreeks toezicht;  het participeren aan infoavonden met betrekking tot het medische luik;  regelmatig overleg met collegae-verslavingsartsen;  op vraag een adviserende ondersteuning uitoefenen naar collegae-huisartsen.

24 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Activiteiten 2014 Inzake hulpverlening:  664 behandelings- en oriëntatiegesprekken  5 consultaties verslavingsarts PISAD  99 overlegmomenten met schooldirecties  73 overlegmomenten met schoolinterne leerlingenbegeleiding  24 overlegmomenten met schoolexterne diensten (CLB & CSW)  14 overlegmomenten in de cel leerlingenbegeleiding  2 overlegmomenten met huisartsen in functie van individuele dossiers  18 overlegmomenten met residentiële (drug)hulpverlening  57 overlegmomenten met externen in functie van individuele dossiers  13 overlegmomenten met sociale dienst jeugdrechtbank  12 overlegmomenten met justitie-assistent

25 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be

26 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Begeleiding: effectmeting na 3 jaar 81% Gebruiksstop

27 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Beleidsondersteunend Ondersteunen van scholen en instellingen in de uitwerking van hun drugbeleid PISAD zit ingebed in het schoolreglement Ondersteunen van gemeentelijke en stadsdiensten ( Jeugddienst, OCMW,… ) Voorzitten van het Lokaal Drugoverleg en Scholenoverleg ( min. 3 keer per jaar )

28 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Ondersteuning Jeugddiensten, jeugdverenigingen, sportverenigingen, 100-dagen fuif, …  Fuifbeleid  Affichering  Polsbandjes  …

29 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Accenten PISAD Gratis dienstverlening: preventief en curatief Uniformiteit van samenwerkingsafspraken Laagdrempelige werking met de scholen Actief betrekken van het volledige gezin inclusief huisbezoeken Permanente beschikbaarheid in crisissituaties en als begeleiding dit vereist Langdurige opvolging Begeleiding met specialiteit kinderen en jongeren en hun directe omgeving

30 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Erkenning PISAD – Nominaties 6 oktober 2000 Nominatie “Belgische Prijs voor Criminaliteitspreventie” 18 december 2000 Nominatie “European Crime Prevention Awards” 29 november 2002 “Best Business Planning Award 2002” Vlerick Leuven Gent Management School 25 september 2003 ISO-certificaat 9001:2000 25 oktober 2009 ISO-certificaat 9001:2008

31 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be

32 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be

33 ISO 9001:2008 Certified www.pisad.be Evelyn Branswijk Drugbegeleider Regio Geraardsbergen – Lierde Adres: Kattestraat 27, 9500 Geraardsbergen Tel: 0499 57 84 94 of 054 43 33 08 E-mail: evelyn.branswijk@oost-vlaanderen.be


Download ppt "Voorstelling PISAD ROTARY Geraardsbergen - Oudenburg Evelyn Branswijk Drugbegeleider PISAD Regio Geraardsbergen - Lierde."

Verwante presentaties


Ads door Google