De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008."— Transcript van de presentatie:

1 Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008

2 Voortraject Wet financieel toezicht (Wft) Gedurende Wft: Wet financiële dienstverlening (Wfd) MiFID: als wijzigingsvoorstel op Wft per 1-11-2007 van kracht Laatste staartje: nationaal regime (Ministeriële Regeling) Door wijze totstandkoming veel nationale koppen Wet financieel toezicht (Wft) Gedurende Wft: Wet financiële dienstverlening (Wfd) MiFID: als wijzigingsvoorstel op Wft per 1-11-2007 van kracht Laatste staartje: nationaal regime (Ministeriële Regeling) Door wijze totstandkoming veel nationale koppen

3 Totstandkoming Wft Harmonisatie van 8 wetten Implementatie van 25 richtlijnen Van sectoraal naar crosssectoraal Van rule-based naar principle-based Van sectoraal naar functioneel gedragstoezicht prudentieel toezicht Centraal thema: transparantie! Harmonisatie van 8 wetten Implementatie van 25 richtlijnen Van sectoraal naar crosssectoraal Van rule-based naar principle-based Van sectoraal naar functioneel gedragstoezicht prudentieel toezicht Centraal thema: transparantie!

4 Integreren bestaande wetten Wet toezicht kredietwezen, Wtk Wet toezicht verzekeringsbedrijf, Wtv Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wtb Wet toezicht effectenverkeer, Wte Wet op het consumenten krediet, Wck Wet toezicht natura/uitvaartverzekeringsbedrijf, Wtn Wet toezicht kredietwezen, Wtk Wet toezicht verzekeringsbedrijf, Wtv Wet toezicht beleggingsinstellingen, Wtb Wet toezicht effectenverkeer, Wte Wet op het consumenten krediet, Wck Wet toezicht natura/uitvaartverzekeringsbedrijf, Wtn

5 Vervolg Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, Wabb Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen, Wmz Plus de Wet financiële dienstverlening, Wfd Excl. toezicht op pensioenuitvoerders Excl. Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) Wet assurantiebemiddelingsbedrijf, Wabb Wet melding zeggenschap in ter beurze genoteerde vennootschappen, Wmz Plus de Wet financiële dienstverlening, Wfd Excl. toezicht op pensioenuitvoerders Excl. Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta)

6 Richtlijnen Bazel II: solvabiliteitseisen voor banken (8% solvabiliteit aanhouden en gebruik interne risicomodellen) Propectusrichtlijn Witwasrichtlijn Marktmisbruik Voorbereiding op MiFID 25 totaal! Bazel II: solvabiliteitseisen voor banken (8% solvabiliteit aanhouden en gebruik interne risicomodellen) Propectusrichtlijn Witwasrichtlijn Marktmisbruik Voorbereiding op MiFID 25 totaal!

7 Wat nog meer? SOx: nee, alhoewel wel meegenomen IFRS:idem Financiële verslaggeving: sinds 2006 reeds van kracht en zal verder worden meegenomen bij volgende wijzigingsvoorstellen Clearinsinstellingen: nat.kop! SOx: nee, alhoewel wel meegenomen IFRS:idem Financiële verslaggeving: sinds 2006 reeds van kracht en zal verder worden meegenomen bij volgende wijzigingsvoorstellen Clearinsinstellingen: nat.kop!

8 Op wie van toepassing? Beheerder/ bewaarder Beleggingsinstelling cq. Onderneming Clearinginstelling Financiële dienstverlener Financiële instelling Kredietinstelling Verzekeraar Beheerder/ bewaarder Beleggingsinstelling cq. Onderneming Clearinginstelling Financiële dienstverlener Financiële instelling Kredietinstelling Verzekeraar

9 Delen Wft Algemeen Markttoegang Prudentieel toezicht Gedragstoezicht fin. ondernemingen Gedragstoezicht fin. markten Later volgt het laatste deel: Betalingsverkeer Algemeen Markttoegang Prudentieel toezicht Gedragstoezicht fin. ondernemingen Gedragstoezicht fin. markten Later volgt het laatste deel: Betalingsverkeer

10 Prudentiële eisen Betrouwbaarheid Structurering en inrichting Vertegenwoordiger Minimum vermogen en solvabiliteit Verslaggevingseisen Betrouwbaarheid Structurering en inrichting Vertegenwoordiger Minimum vermogen en solvabiliteit Verslaggevingseisen

11 Gedragstoezicht Risico-indicator: financiële bijsluiter Provisietransparantie Cold calling: ongevraagd bellen Ovk’s op afstand Ken uw cliënt, MiFID geeft aanvulling Saldobewaking Risico-indicator: financiële bijsluiter Provisietransparantie Cold calling: ongevraagd bellen Ovk’s op afstand Ken uw cliënt, MiFID geeft aanvulling Saldobewaking

12 Gevolgen Veel onduidelijkheid in de markt vanwege principle-based systeem Hoge A.L. door nationale koppen Enorme uitbreiding AFM en haar macht ondanks inperking regelg. bevoegdheid Angst van beide kanten: AFM wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld en beboet (Befra) en de markt wordt steeds voorzichtiger met het geven van informatie en doet vaak meer dan verplicht is….. Veel onduidelijkheid in de markt vanwege principle-based systeem Hoge A.L. door nationale koppen Enorme uitbreiding AFM en haar macht ondanks inperking regelg. bevoegdheid Angst van beide kanten: AFM wordt steeds vaker aansprakelijk gesteld en beboet (Befra) en de markt wordt steeds voorzichtiger met het geven van informatie en doet vaak meer dan verplicht is…..

13 MiFID en nationaal regime

14 Verleden WAAROM MiFID? Opvolger Investment Services Directive Onderdeel van FSAP (Financial Services Action Plan ’99: 42 maatregelen) Tekortkomingen ISD: verouderd en inflexibel Doelstelling MiFID: bescherming beleggers door meer transparantie WAAROM MiFID? Opvolger Investment Services Directive Onderdeel van FSAP (Financial Services Action Plan ’99: 42 maatregelen) Tekortkomingen ISD: verouderd en inflexibel Doelstelling MiFID: bescherming beleggers door meer transparantie

15 Tekortkomingen ISD Wederzijdse erkenning van vergunningen onvoldoende mogelijk Verouderde beschermingsregels Onvoldoende reikwijdte Concurrentie door beurzen buiten beschouwing gelaten Belemmering concentratieregel Alom inflexibel en verouderd Wederzijdse erkenning van vergunningen onvoldoende mogelijk Verouderde beschermingsregels Onvoldoende reikwijdte Concurrentie door beurzen buiten beschouwing gelaten Belemmering concentratieregel Alom inflexibel en verouderd

16 Doelstelling Bescherming beleggers en marktintegriteit door meer gedragsregels Bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten door uitgebreide regels t.a.v. transacties in financiële instrumenten op handelsplatformen en door beleggingsondernemingen Bescherming beleggers en marktintegriteit door meer gedragsregels Bevorderen van eerlijke, transparante, efficiënte en geïntegreerde financiële markten door uitgebreide regels t.a.v. transacties in financiële instrumenten op handelsplatformen en door beleggingsondernemingen

17 Wat? Totstandkoming wetgeving Op wie van toepassing? Welke financiële instrumenten? Belangrijkste wijzigingen Totstandkoming wetgeving Op wie van toepassing? Welke financiële instrumenten? Belangrijkste wijzigingen

18 Totstandkoming Lamfalussy-proces: Richtlijn (2004/39/EG) Uitvoeringsregulering (Verordening nr. 1287/2006 en Richtlijn 2006/73/EG) Niet-bindende richtlijnen (CESR) Controle implementatie lidstaten Lamfalussy-proces: Richtlijn (2004/39/EG) Uitvoeringsregulering (Verordening nr. 1287/2006 en Richtlijn 2006/73/EG) Niet-bindende richtlijnen (CESR) Controle implementatie lidstaten

19 Op wie van toepassing? Banken, vermogensbeheerders en wholesale dienstverleners (bijv. institutionele beleggers) Uitgezonderd: verzekeraars, pensioenfondsen en incidentele beleggingsdienstverleners en tussenpersonen van gecombineerde producten (ex effectenhypotheek met separaat depot) Banken, vermogensbeheerders en wholesale dienstverleners (bijv. institutionele beleggers) Uitgezonderd: verzekeraars, pensioenfondsen en incidentele beleggingsdienstverleners en tussenpersonen van gecombineerde producten (ex effectenhypotheek met separaat depot)

20 Welke financiële instrumenten? Effecten Geldmarktinstrumenten Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Derivaten Overige (art 1:1 Wft) Effecten Geldmarktinstrumenten Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Derivaten Overige (art 1:1 Wft)

21 Belangrijkste wijzigingen Expliciete vermelding plaatsingsgarantie Beleggingsadvies=beleggingsdienst Goederentermijntransacties en andere derivatentransacties ook financiële instrumenten In-house-matching MTF’s Expliciete vermelding plaatsingsgarantie Beleggingsadvies=beleggingsdienst Goederentermijntransacties en andere derivatentransacties ook financiële instrumenten In-house-matching MTF’s

22 vervolg Bredere regulering gereglementeerde markt Transparantieverplichtingen voor en na handel Toelating financiële instrumenten Verbonden agent Bijkantoren Bredere regulering gereglementeerde markt Transparantieverplichtingen voor en na handel Toelating financiële instrumenten Verbonden agent Bijkantoren

23 3 handelsplatformen Gereglementeerde markten In-house-matching= beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (IS) MTF’s= Multi Trading Facilities 1. Aparte vergunning 2. Hoofdkantoor moet gelijk zijn aan statutaire zetel 3. Minimaal 2 peronen die deskunig en betrouwbaar zijn Gereglementeerde markten In-house-matching= beleggingsonderneming met systematische interne afhandeling (IS) MTF’s= Multi Trading Facilities 1. Aparte vergunning 2. Hoofdkantoor moet gelijk zijn aan statutaire zetel 3. Minimaal 2 peronen die deskunig en betrouwbaar zijn

24 2 vormen Beleggingsdienst: 1. Beleggingsadvies 2. Execution only Toetsen: 1. Geschiktheidstoets (ervaring) 2. Passendheidstoets, alleen igv complexe financiële instrumenten (opties, futures, swaps & derivaten) Beleggingsdienst: 1. Beleggingsadvies 2. Execution only Toetsen: 1. Geschiktheidstoets (ervaring) 2. Passendheidstoets, alleen igv complexe financiële instrumenten (opties, futures, swaps & derivaten)

25 Beginselen Home country control, tenzij bijkantoor Best execution Ken-uw-cliënt-principe Bescherming beleggers: 3 categorieën met verschillende bescherming: - professional die alleen zaken doet met professional - professionele belegger - niet-professionele belegger Home country control, tenzij bijkantoor Best execution Ken-uw-cliënt-principe Bescherming beleggers: 3 categorieën met verschillende bescherming: - professional die alleen zaken doet met professional - professionele belegger - niet-professionele belegger

26 Ken-uw-cliënt Toetsen of beleggingstransactie voldoet aan de beleggingsdoelstelling en het risicoprofiel van de klant Toetsen of belegger transactie financieel kan dragen Onderzoek naar ervaring cq. expertise van de cliënt Toetsen of beleggingstransactie voldoet aan de beleggingsdoelstelling en het risicoprofiel van de klant Toetsen of belegger transactie financieel kan dragen Onderzoek naar ervaring cq. expertise van de cliënt

27 Best execution Het uitvoeren van orders op de best mogelijke manier Tot 1 april werd ten aanzien hiervan coulance beloofd door de Minister, maar niet duidelijk is of dit ook geldt voor de huidige periode tot aan de vaststelling van het nationaal regime Het uitvoeren van orders op de best mogelijke manier Tot 1 april werd ten aanzien hiervan coulance beloofd door de Minister, maar niet duidelijk is of dit ook geldt voor de huidige periode tot aan de vaststelling van het nationaal regime

28 Professional Vergunninghoudende/gereglementeer -de entiteit actief op financiële markt Overheden/ internationale organisaties Grote ondernemingen: voldoen 2 1. Balanstotaal 20 mln 2. Netto omzet40 mln 3. Eigen vermogen 2 mln Andere institutionele beleggers Vergunninghoudende/gereglementeer -de entiteit actief op financiële markt Overheden/ internationale organisaties Grote ondernemingen: voldoen 2 1. Balanstotaal 20 mln 2. Netto omzet40 mln 3. Eigen vermogen 2 mln Andere institutionele beleggers

29 Opteren professional Meer dan 10 grote transacties per jaar = ervaringstoets Vermogenstoets: 500.000 euro of meer Relevante ervaring als werknemer of als handelaar Ook wel “keuzeprof”genoemd Meer dan 10 grote transacties per jaar = ervaringstoets Vermogenstoets: 500.000 euro of meer Relevante ervaring als werknemer of als handelaar Ook wel “keuzeprof”genoemd

30 Opt in-out OPT IN Betekent meer bescherming dan vereist is: mogen alle categorieën OPT IN Betekent meer bescherming dan vereist is: mogen alle categorieën OPT OUT Betekent minder bescherming: Niet-prof> prof Prof> ECP Keuzeprof>ECP

31 Nationaal regime Ligt voor aan de Tweede Kamer, maar de belangrijkste discussies worden gevoerd over de bijzondere positie van de tussenpersonen én de regels over het eigen vermogen of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering Daarnaast is opnieuw de discussie opgelaaid over provisietransparantie en de vraag naar één stelsel Ligt voor aan de Tweede Kamer, maar de belangrijkste discussies worden gevoerd over de bijzondere positie van de tussenpersonen én de regels over het eigen vermogen of de beroepsaansprakelijkheidsverzekering Daarnaast is opnieuw de discussie opgelaaid over provisietransparantie en de vraag naar één stelsel

32 Reikwijdte De MiFID biedt lidstaten de mogelijkheid om een nationaal regime te creëren. Het overzicht van deze regels wordt ook aangeduid met “Nationaal regime”. Het nationaal regime is alleen van toepassing op: zie volgende sheet De MiFID biedt lidstaten de mogelijkheid om een nationaal regime te creëren. Het overzicht van deze regels wordt ook aangeduid met “Nationaal regime”. Het nationaal regime is alleen van toepassing op: zie volgende sheet

33 Financiële ondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren die beperkt zijn tot het ontvangen en doorgeven van orders in effecten en rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen en belleggings- advies over deze financiële instrumenten, Mits dit geschiedt zonder gelden/effecten van consumenten onder zich te houden of grensoverschrijdend te handelen. Financiële ondernemingen die beleggingsdiensten uitvoeren die beperkt zijn tot het ontvangen en doorgeven van orders in effecten en rechten van deelneming in een instelling voor collectieve beleggingen en belleggings- advies over deze financiële instrumenten, Mits dit geschiedt zonder gelden/effecten van consumenten onder zich te houden of grensoverschrijdend te handelen.

34 NL Beperkt zich tot: het verlenen van voornoemde diensten met betrekking tot rechten in deelnemingen in beleggingsinstellingen Beperkt zich tot: het verlenen van voornoemde diensten met betrekking tot rechten in deelnemingen in beleggingsinstellingen

35 Positie tussenpersonen Deskundigheidseisen: advies College Deskundigheid Fin. Dienstverleners Beloningsregels zijn van toepassing op het gehele product (bij een effectenhypotheek dus ook op het hypothecaire krediet) Gedragsregels voor tussenpersonen ipv regels MiFID maar met hetzelfde doel Deskundigheidseisen: advies College Deskundigheid Fin. Dienstverleners Beloningsregels zijn van toepassing op het gehele product (bij een effectenhypotheek dus ook op het hypothecaire krediet) Gedragsregels voor tussenpersonen ipv regels MiFID maar met hetzelfde doel

36 Gedragsregels tussenpersonen Geen cliëntenclassificatie, maar standaard hoogste norm (=administratief makkelijk, maar professional vallen onder zware verplichtingen) Vastleggen orders op duurzame drager voor doorgeven order (mist getekend) Geen cliëntenclassificatie, maar standaard hoogste norm (=administratief makkelijk, maar professional vallen onder zware verplichtingen) Vastleggen orders op duurzame drager voor doorgeven order (mist getekend)

37 vervolg Cliëntenovereenkomst: opnemen aard een reikwijdte dienstverlening + verdeling verantwoordelijkheden Zorgplicht wordt beperkt tot deel dat zich verhoudt tot de concrete dienst en de afspraken daaromtrent Velen vallen nu onder tijdelijke vrijstellingregeling van 1-11-2007 Cliëntenovereenkomst: opnemen aard een reikwijdte dienstverlening + verdeling verantwoordelijkheden Zorgplicht wordt beperkt tot deel dat zich verhoudt tot de concrete dienst en de afspraken daaromtrent Velen vallen nu onder tijdelijke vrijstellingregeling van 1-11-2007

38 EV of verzekeren? De continuïteit dient gewaarborgd worden ter bescherming van de belegger vandaar de volgende regels tav ondernemingen die onder de MiFID vallen: 1. Standaard eis EV: 730.000, daarnaast 2. Indien bemiddelaar in verzekeringen: beroepsaansprakelijkheidsverzekering ad 1 mln p/jr of 1,5 mln voor totaal De continuïteit dient gewaarborgd worden ter bescherming van de belegger vandaar de volgende regels tav ondernemingen die onder de MiFID vallen: 1. Standaard eis EV: 730.000, daarnaast 2. Indien bemiddelaar in verzekeringen: beroepsaansprakelijkheidsverzekering ad 1 mln p/jr of 1,5 mln voor totaal

39 NL In Nederland zal een regime gehanteerd worden ongeacht het feit of men in verzekeringen bemiddelt ad 500.000 euro p/geval en 750.000 p/jr. Dit geldt dus ook voor tussenpersonen! Echter onder NR vervalt EV-eis In Nederland zal een regime gehanteerd worden ongeacht het feit of men in verzekeringen bemiddelt ad 500.000 euro p/geval en 750.000 p/jr. Dit geldt dus ook voor tussenpersonen! Echter onder NR vervalt EV-eis

40 Beloningsregels Drie systemen: 1. MiFID: per ?? 2008 2. Adviesmatch tav complexe producten: per 1-10-2009 beloningstransparantie en op 21-12-2009 de 50-50-regel 3. Commissie de Ruiter: per 1-1-2008 zelfregulering Drie systemen: 1. MiFID: per ?? 2008 2. Adviesmatch tav complexe producten: per 1-10-2009 beloningstransparantie en op 21-12-2009 de 50-50-regel 3. Commissie de Ruiter: per 1-1-2008 zelfregulering

41 MiFID en beloning Alleen tav beleggingsdiensten Transparantie tav exacte hoogte van de provisie voor een specifiek product (niet alleen op verzoek zoals bij adviesmatch) Provisie mag geen afbreuk doen aan eis om in belang van consument te handelen (bonusprovisies mogen maar moeten wel bekend zijn ogv adviesmatch) Kent geen terugboekverplichting, adviesmatch wel Alleen tav beleggingsdiensten Transparantie tav exacte hoogte van de provisie voor een specifiek product (niet alleen op verzoek zoals bij adviesmatch) Provisie mag geen afbreuk doen aan eis om in belang van consument te handelen (bonusprovisies mogen maar moeten wel bekend zijn ogv adviesmatch) Kent geen terugboekverplichting, adviesmatch wel

42 Veel spookverhalen, waardoor de kansen vergeten worden! Veel spookverhalen, waardoor de kansen vergeten worden! Toekomst

43 Lasten Naast de lasten die kunnen voortvloeien uit de aanpassingen van de beginselen: Organisatorische eisen Gedragsregels Naast de lasten die kunnen voortvloeien uit de aanpassingen van de beginselen: Organisatorische eisen Gedragsregels

44 Organisatorische eisen Algemene eisen Intern toezicht Uitbesteding Effectenadministratie Belangenverstrengeling Algemene eisen Intern toezicht Uitbesteding Effectenadministratie Belangenverstrengeling

45 Gedragsregels Cliëntclassificatie (opt in-opt out) Informatieverstrekking: correct, duidelijk en niet misleidend Cliëntenovereenkomsten Aanscherping Best Execution Regels verwerking limietorders Transparantieverplichting Transaction reporting aan de AFM Cliëntclassificatie (opt in-opt out) Informatieverstrekking: correct, duidelijk en niet misleidend Cliëntenovereenkomsten Aanscherping Best Execution Regels verwerking limietorders Transparantieverplichting Transaction reporting aan de AFM

46 Kansen Handelsplatformen: geen eisen aan handel in financiële instrumenten op MTF’s in-house-matching Verdergaande Europese harmonisatie: één Europees paspoort Betere afstemming Europees toezicht Handelsplatformen: geen eisen aan handel in financiële instrumenten op MTF’s in-house-matching Verdergaande Europese harmonisatie: één Europees paspoort Betere afstemming Europees toezicht

47 Verwachtingen Schade zal meevallen Aantal MTF’s zal tegenvallen Evt. uitbreiding meldplicht Verplichting Cliënt ID Verplichte aansluiting van beleggingsondernemingen bij een geschillencommissie A.L. 14,9 mln p/jr en 21 mln incidenteel Schade zal meevallen Aantal MTF’s zal tegenvallen Evt. uitbreiding meldplicht Verplichting Cliënt ID Verplichte aansluiting van beleggingsondernemingen bij een geschillencommissie A.L. 14,9 mln p/jr en 21 mln incidenteel


Download ppt "Nationaal regime Eske van Egerschot 15 april 2008 Eske van Egerschot 15 april 2008."

Verwante presentaties


Ads door Google